Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HAŠKOVÁ, Simona. An alternative approach for estimating GDP growth rate: Fuzzy prediction model. ACC Journal. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019, roč. 25, č. 2, s. 55-63. ISSN 1803-9782. doi:10.15240/tul/004/2019-2-004.
 2. KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112.
 3. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
 4. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22-36. ISSN 1805-9112.
 5. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 6. VRBKA, Jaromír a Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-67. ISSN 1337-0839.
 7. ŠULEŘ, Petr, Zsuzsanna NAÁR-TÓTH a Cristina MANOLE. Start-up programs for self-employment: Who are the successful beneficiaries of the programs for unemployed? A case study of Hungary. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 98-108. ISSN 1337-0839.
 8. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ a Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 39-43. ISSN 1805-0603.
 9. 2018

 10. CAHA, Zdeněk. A Code of Ethics and the Economic Results of a Company. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11, č. 2, s. 7-19. ISSN 1805-9112.
 11. RUŽINSKÁ, Eva. Actual Innovation Trends of the Education of Economic Subjects in Secondary Schools. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 25-35. ISSN 1339-3189.
 12. SOBĚHART, Radek. AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 194-204. ISSN 1339-3189.
 13. SLÁDKOVÁ, Věra. AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ŘEČOVOU DOVEDNOST PSANÍ V UČEBNICI MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE (2ND EDITION): HODNOCENÍ UČEBNICE VE VZTAHU K PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15, č. 1, s. 8-31. ISSN 1214-4967.
 14. TURINSKÁ, Libuše. Analysing students´ translations in ESP lessons - case study. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 140-148. ISSN 1214-4967.
 15. RUŽINSKÁ, Eva. Analýza faktorov podmieňujúcich kvalitu povrchových úprav dreva pre optimalizáciu vybraných procesov finalizácie drevárskych výrobkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 162-173. ISSN 1339-3189.
 16. STUCHLÝ, Jaroslav a Michal ŠUTA. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 82-94. ISSN 1214-4967.
 17. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189.
 18. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal ŠUTA a Michal RUSCHAK. ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 13-19. ISSN 1339-3189.
 19. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Axiologičeskije funkcii deonimov v mediadiskurze i ich roľ v sakralizacii/desakralizacii vlasti. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 54-61. ISSN 1214-4967.
 20. SIDIBE, Karim. Biologie a spiritualita v díle Davida Haye. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 207-216. ISSN 1214-4967.
 21. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Blahobyt ve vybraných regionech zemí V4. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, roč. 2018, č. 2. ISSN 1805-3246.
 22. KAJANOVÁ, Alena a Tomáš MRHÁLEK. Body image of pupils of older school age, leisure time activities and healthy lifestyle. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, č. 1, s. 69-80. ISSN 1805-9112.
 23. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
 24. KUČERKA, Daniel, Eva RUŽINSKÁ, Roman HRMO a Monika KUČERKOVÁ. Creating and Evaluating of Vocational Teaching Text. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 56-63. ISSN 1339-3189.
 25. KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430.
 26. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, 2018, roč. 8, č. 1, s. 50-62. ISSN 2585-741X.
 27. RUŽINSKÁ, Eva. Efficient Communication with Seniors in Lifelong Learning to Enhance their Digital Skills and Economic Literacy. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 174-184. ISSN 1339-3189.
 28. SZOBI, Pavel a Marek VOKOUN. EKONOMICKÁ TEORIE A PAUL ROMER. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 90-97. ISSN 1214-4967.
 29. POLANECKÝ, Lukáš. Elementární aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v praxi. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 128-132, 6 s. ISSN 1339-3189.
 30. LOJDA, Jan. EMPLOYMENT OF THE GENERATION 55+ IN THE CONTEXT OF REGIONAL LABOUR MARKETS. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, Neuveden, č. 1, s. 1-8, 9 s. ISSN 1805-3246.
 31. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC a Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 115-121. ISSN 1339-3189.
 32. POPÍLKOVÁ, Markéta a Daniel RAUŠER. Financial Self-Sufficiency and Position of Selected Types of Small Municipalities of the South Bohemian Region in 2013 – 2016 (Case Study). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11., č. 1, s. 116-131. ISSN 1805-9112.
 33. TALÍŘOVÁ, Jana a Elena TOMÁŠKOVÁ. Frazeologizmy publicistického diskurzu kak marker nacionaľno-kulturnoj specifiki. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 70-77. ISSN 1214-4967.
 34. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11., č. 2, s. 59-68. ISSN 1805-9112.
 35. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 104-110. ISSN 1339-3189.
 36. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Tsolmon JAMBAL. INDICATION OF PRODUCTION AND NON-PRODUCTION FUNCTIONS IN RURAL LANDSCAPE. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 30-40. ISSN 1338-4430.
 37. ROUSEK, Pavel, Eva ROSOCHATECKÁ a Marianna PSÁRSKA. Inflation forecasting on a specific example. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 137-146. ISSN 1339-3189.
 38. VOKOUN, Marek. Innovation in the wholesale and retail sector in the Czech Republic 2008-2014. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, č. 1, s. 145-154. ISSN 1805-9112.
 39. RUŽINSKÁ, Eva. Innovative method for assessing the quality of special wood products in the manufacturing process. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11, č. 2, s. 46-58. ISSN 1805-9112.
 40. HRUBÝ, Petr. Integrální semestránlní práce jako základ pro absolvenstkou práci. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 4, s. 13-15. ISSN 1214-9187.
 41. RUČKOVÁ, Gabriela a Marcel SEDALÍK. INTELIGENCIA VERSUS AGRESIVITA U AKTÍVNYCH HUDOBNÍKOV V RÁMCI VYBRANÝCH HUDOBNÝCH SUBKULTÚR. Auspicia. České Budějovice: VŠERS České Budějovice, 2018, XV., 3,4, s. 74-81. ISSN 1214-4967.
 42. SLÁDKOVÁ, Věra a Andrej ARTEMOV. INTERPRETACE KALAMBÚRU V REKLAMNÍM DISKURSU. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15, č. 1, s. 32-53. ISSN 1214-4967.
 43. HOŘÍNKOVÁ, Eva a Elena TOMÁŠKOVÁ. Issledovanije problemy multikuľturalizma v rabotach slovenskogo filosofa Slavoja Žižeka. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 78-90. ISSN 1214-4967.
 44. ARTEMOV, Andrej. K voprosu funkcionirovanija i primeněnija termina "semantičeskaja diffuznosť" v lingvističeskoj rusistike i bogmistike. Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, roč. 28, č. 2, s. 27-38. ISSN 1211-7676.
 45. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK, Michal ŠUTA a Lenka DIENESOVÁ. KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 1339-3189.
 46. SLÁDKOVÁ, Věra. KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OVLIVŇUJÍCÍ VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 149-178. ISSN 1214-4967.
 47. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 97-103. ISSN 1339-3189.
 48. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Lexičeskoje otraženije postmajdannogo protivostojanija v internet-diskurse. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 179-194. ISSN 1214-4967.
 49. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 2, s. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 50. RUŽINSKÁ, Eva. Manažment kvality vo výrobnom procese povrchových úprav drevárskych výrobkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 153-161. ISSN 1339-3189.
 51. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO, Henryk NOGA a Monika KUČERKOVÁ. Model odborného technického vzdelávania podporovaný mobilnými technológiami. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 120-126. ISSN 1339-3189.
 52. POLANECKÝ, Lukáš a Kateřina ZÍSKALOVÁ. Moderní ubytování v České republice podle nejnovějších světových trendů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 88-96. ISSN 1339-3189.
 53. VARGOVÁ, Mária. MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY VO VZDELÁVANÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 183-188. ISSN 1339-3189.
 54. NÁHLÍK, Tomáš. Názory studentů na výuku předmětu Experimentální metody. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
 55. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 104-111. ISSN 1339-3189.
 56. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 127-136. ISSN 1339-3189.
 57. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 229-236. ISSN 1339-3189.
 58. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, roč. 161, č. 3, s. 43-49. ISSN 1993-0453.
 59. GREGOR, Jan a Elena TOMÁŠKOVÁ. Otraženije novych socialnych realij v mědiadiskurze: těma charassměnta. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 62-69. ISSN 1214-4967.
 60. URBAN, Jan. Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 38-47. ISSN 1214-4967.
 61. KUČERKA, Daniel, Henryk NOGA a Monika KUČERKOVÁ. Podmienky socializácie online hier na príklade hry "world of warcraft". Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 47-54. ISSN 1339-3189.
 62. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-9187.
 63. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 49-55. ISSN 1339-3189.
 64. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 11, č. 39, s. 118-127. ISSN 1337-7493.
 65. HUMLEROVÁ, Veronika, Roman ŠVEC a Petra MARTÍŠKOVÁ. Povědomí české společnosti o Čínské lidové republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 52-58. ISSN 1339-3189.
 66. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. Preference hostů lokálních ubytovacích zařízení ve vztahu k preferencím ostatních hostů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 114-121. ISSN 1339-3189.
 67. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.
 68. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189.
 69. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 64-80. ISSN 1339-3189.
 70. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání systémového přístupu při zpracování manažerského auditu malými a středními podniky. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 26-37. ISSN 1214-4967.
 71. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 65-73. ISSN 1214-4967.
 72. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce vína v České republice a dalších vybraných zemích. Porovnání účetních postupů stanovených pro pěstování révy v České republice a ve Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 24-32. ISSN 1339-3189.
 73. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce zeleniny v České republice a ve Slovenské republice a porovnání účetních postupů v rostlinné výrobě. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 33-40. ISSN 1339-3189.
 74. KABOURKOVÁ, Kristina. Půda jako nedoceněné bohatství společnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 55-63. ISSN 1339-3189.
 75. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
 76. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.
 77. HUMLEROVÁ, Veronika. Rozvoj venkovských obcí v Jihočeském kraji prostřednictvím externích finančních zdrojů. Acta Sting. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2018, roč. 2018, č. 1, 13 s. ISSN 1805-6873.
 78. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Řízení času z pohledu vysokoškolských studentů. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 56-64. ISSN 1214-4967.
 79. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob podle základního EOQ modelu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 133-138. ISSN 1339-3189.
 80. SOBĚHART, Radek. Sharing economy regulation in the Czech Republic - the theoretical framework of analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11, č. 2, s. 106-115. ISSN 1805-9112.
 81. SMOLÍK, Josef a Alena KAJANOVÁ. Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 39, č. 1, s. 107-117. ISSN 1337-7493.
 82. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 205-215, 10 s. ISSN 1339-3189.
 83. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-48, 9 s. ISSN 1339-3189.
 84. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-182. ISSN 1339-3189.
 85. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
 86. MARKOVÁ, Iveta a Eva RUŽINSKÁ. Support of Eco-innovation of manufacturing processes through IMS tools. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 7-15. ISSN 1214-4967.
 87. VARGOVÁ, Mária. TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ V TECHNICKÝCH ODBOROCH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 189-194. ISSN 1339-3189.
 88. RUŽINSKÁ, Eva. The Analysis of Selected Aspects of Marketing in Educational Institution. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 36-46. ISSN 1339-3189.
 89. SÁDLO, Petr. The Basic Principles of Massively Multiplayer Online Role-playing Games in relation to Philosophy. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11., 1., s. 132-144. ISSN 1805-9112.
 90. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 237-261. ISSN 1339-3189.
 91. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Uslovija zakreplenija frazeologičeskich neologizmov političeskogo media-diskursa. Novaya rusistika. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou asociací slavistů, 2018, XI, č. 1, s. 15-25. ISSN 1803-4950.
 92. POLANECKÝ, Lukáš a Tereza DVOŘÁKOVÁ. Value of travel time. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 81-87. ISSN 1339-3189.
 93. SLABÁ, Marie. Vliv ekonomické krize na vývoj prodejní ceny cukrové čepy jako základního nástroje marketingového mixu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 187-193, 6 s. ISSN 1339-3189.
 94. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189.
 95. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC a Veronika HUMLEROVÁ. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví". Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 103-113. ISSN 1339-3189.
 96. KLEMENT, Martin a Renata MAUSEROVÁ. Vom Hirschberger Stadtimage zum Erinnerungsort der nordböhmischen Deutschen. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, roč. 22, č. 2, s. 92-111. ISSN 1803-7356.
 97. NÁHLÍK, Tomáš. Vyhodnocení domácích prací v předmětu Experimentální metody. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 4, s. 9-12, 3 s. ISSN 1214-9187.
 98. ANTOŠ, Karel. Využžití experimentování jako heuristického přístupu při výuce matematiky. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 4, s. 29-34. ISSN 1214-9187.
 99. POPÍLKOVÁ, Markéta. Využití krajských dotací v rozpočtech největších měst Jihočeského kraje v letech 2010 - 2016. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 139-146. ISSN 1339-3189.
 100. RUČKOVÁ, Gabriela. Využitie arteterapie v rovine podporných psychoterapeutických postupov u klientov v procese dlhodobej liečby. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 185-193. ISSN 1339-3189.
 101. PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 119-127. ISSN 1339-3189.
 102. KUČERKA, Daniel, Monika KUČERKOVÁ a Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučovaní na 1. stupni základních škol v České republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 111-119. ISSN 1339-3189.
 103. KUČERKOVÁ, Monika, Daniel KUČERKA a Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučování na 1. stupni ZŠ v České a Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 76-84. ISSN 1339-3189.
 104. PÍCHOVÁ, Romana a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 112-118. ISSN 1339-3189.
 105. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vzdálenost od krajského města jako faktor ovlivňujícím finanční soběstačnost malých obcí Jihočeského kraje. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 16-25. ISSN 1214-4967.
 106. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 153-158. ISSN 1339-3189.
 107. MARŠÍK, Martin a Kateřina ZAHRNHOFER. Vzpomínka na rodinu Lannovu v lexikonech a encyklopediích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 20-24. ISSN 1339-3189.
 108. ARTEMOV, Andrej. Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině. Bohemistyka. Poznaň: "Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyd, 2018, roč. 1, č. 1, s. 19-29. ISSN 1642-9893.
 109. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Zaměstnávaní Romů z pohledu zaměstnavatelů. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 48-55. ISSN 1214-4967.
 110. HRUBÝ, Petr. Zapojení studentů strojírenství do soutěže ve studentské věděcké a odborné činnosti. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 21-23, 4 s. ISSN 1214-9187.
 111. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO a Monika KUČERKOVÁ. Zaradenie integrovaných didaktických pracovísk do materiálnych didaktických prostriedkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 64-75. ISSN 1339-3189.
 112. RUČKOVÁ, Gabriela. Závislosti na psychoaktívnych látkach a možný doliečovací proces v resocializačných zariadeniach. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 159-172. ISSN 1339-3189.
 113. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 48-50. ISSN 1214-9187.
 114. MARŠÍKOVÁ, Marta a Martin MARŠÍK. Změny cen mléka a másla v letech 2010 - 2012 v EU - historie se opakuje? Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 85-90. ISSN 1339-3189.
 115. ZOUREK, Michal. Zusammenarbeit tschechoslowakischer und kubanischer Geheimdienste: der geheime Aufenthalt von Ernesto Che Guevara. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, roč. 22, č. 1, s. 69-83, 14 s. ISSN 1803-7356.
 116. 2017

 117. CAHA, Zdeněk. ABSENCE ETICKÉHO KODEXU V PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
 118. TESAŘOVÁ, Pavlína a Jindřiška KRAŤKOVÁ. ADVERTISING TARGETED AT CHILDREN AND CURRENT APPROACH TO IT IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION WITH EMPHASIS ON CZECH AND GERMAN EXAMPLES. A BRIEF LINGUISTIC-EDUCATIONAL ANALYSIS. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 226 - 244. ISSN 2254-4496.
 119. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, roč. 22, č. 147, s. 88-93. ISSN 1993-0453.
 120. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1214-9187.
 121. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187.
 122. HRŮZA, Radek. Analýza bitcoinu, jeho vývoj na trhu a statistické výpočt rizikovosti a ziskovosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 9-16. ISSN 1339-3189.
 123. POLANECKÝ, Lukáš. ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY „LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.“ PROSTŘEDNICTVÍM METOD FINANČNÍ ANALÝZY. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 88-96. ISSN 1339-3189.
 124. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 104-113, 12 s. ISSN 1339-3189.
 125. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
 126. JAMBAL, Tsolmon. ANALÝZA ODLIVU ZÁKAZNÍKŮ FIRMY MTC, A.S. V MONGOLSKU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 76-86. ISSN 1339-3189.
 127. HRŮZA, Radek. Analýza podílových fondů a jejich rizikovosti a výnosnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 1-9, 10 s. ISSN 1339-3189.
 128. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
 129. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 124-133. ISSN 1339-3189.
 130. PÍCHOVÁ, Romana. ANALÝZA VÝVOJE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Neuveden, č. 1, s. 76-87. ISSN 1339-3189.
 131. VÁCHAL, Jan a Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 215-226. ISSN 1337-7493.
 132. ČEJKA, Jiří. APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 12-17. ISSN 1339-3189.
 133. HLATKÁ, Martina. APLIKACE METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU PRO ÚLOHU OPTIMALIZACE ROZVOZOVÉ TRASY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 68-75. ISSN 1339-3189.
 134. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 101-110. ISSN 1339-3189.
 135. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA a Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 48-51. ISSN 1214-9187.
 136. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 227-238. ISSN 1337-7493.
 137. SOBĚHART, Radek. Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in den tschechoslowakisch-westdeutschen Beziehungen in den 1960er Jahren. PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS. Praha: Karolinum Press, 2017, NEUVEDEN, č. 2, s. 71-91. ISSN 1803-7356.
 138. OPRŠAL, Ivo. BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 149-155. ISSN 1339-3189.
 139. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
 140. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189.
 141. KUSHCH, Oleksandr, Olena MALYKHINA a Jan GREGOR. Cognitive Processes as a Factor in the Development of the Literary and Creative Talents of Children. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 62-71. ISSN 1805-9112.
 142. SLÁDKOVÁ, Věra a Lee MACKENZIE. COMMA AS PUNCTUATION DEVICE IN CZECH SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH ESSAYS. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 109-142. ISSN 1214-4967.
 143. TURINSKÁ, Libuše a Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 259-280. ISSN 2254-4496.
 144. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, roč. 30, č. 3, s. 73-83. ISSN 1802-8527.
 145. GÁLOVÁ, Dana. Comparison of the most popular Czech and German lexemes in the global Internet search engine Google 2015. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 189-204. ISSN 2254-4496.
 146. PODAŘIL, Martin. Computer Aided Design as one of the tools of connection between theory and practice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 71-76. ISSN 1339-3189.
 147. SMETANOVÁ, Dana. CONFERENCE - APPLIED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCES. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 1-3. ISSN 1339-3189.
 148. SIDIBE, Karim. Czech Churches and Religious Groups on the Internet. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 197-200. ISSN 2254-4496.
 149. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 165-181. ISSN 1339-3189.
 150. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Didaktické pracoviská – KD model. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 21, č. 3, s. 112-117. ISSN 2080-9069.
 151. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217.
 152. STELLNER, František a Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 113-118. ISSN 1339-3189.
 153. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 138-143. ISSN 1339-3189.
 154. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 156-164. ISSN 1339-3189.
 155. RUČKOVÁ, Gabriela a Marcel SEDALIK. Druhy a príčiny vzniku závislosti na psychoaktívnych látkach u študentov stredných škôl a ich dôsledky na kognitívne schopnosti vo vývinovom období adolescecie. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 93-111. ISSN 1339-3189.
 156. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
 157. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 190-193. ISSN 1339-3189.
 158. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
 159. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 159-167. ISSN 2464-7217.
 160. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÁ STRÁNKA PASIVNÍCH DOMŮ VE VÝSTAVBĚ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 53-61. ISSN 1339-3189.
 161. KMEC, Ján. EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 25-29. ISSN 1339-3189.
 162. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 137-142, 7 s. ISSN 1339-3189.
 163. KOPŘIVA, Lukáš a Radimír NOVOTNÝ. EPC - Energetiské služby se zárukou. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 31-36. ISSN 1339-3189.
 164. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.
 165. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 80-91. ISSN 2464-7217.
 166. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
 167. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 8, č. 5, s. 234-244. ISSN 1339-3189.
 168. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 6-15. ISSN 1339-3189.
 169. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 17-23. ISSN 1339-3189.
 170. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 10-19. ISSN 1805-9112.
 171. BŘEZINOVÁ, Monika a Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 1-8, 9 s. ISSN 1339-3189.
 172. KUČERA, Lukáš. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 38-44. ISSN 1339-3189.
 173. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji. Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 21, č. 1, s. 26-36. ISSN 1337-9453.
 174. SÁDLO, Petr. GENDER ALTERNATIVES IN THE FRENCH TRANSLATION OF MMORPG WORLD OF WARCRAFT IN RELATION TO THE ENGLISH ORIGINAL. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 196-207. ISSN 2254-4496.
 175. SLÁDKOVÁ, Věra. Hedging in Academic Discourse: Native English Speakers vs. Czech and Slovak Writers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 110-129. ISSN 1805-9112.
 176. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 67-75. ISSN 1339-3189.
 177. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Hodnotenie zmien po roku 1989 v oblasti technického vzdelávania v Slovenskej republike. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 114-120. ISSN 1339-3189.
 178. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
 179. KMEC, Ján a Daniel KUČERKA. IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 16-23. ISSN 1339-3189.
 180. HLATKÁ, Martina. IMPLEMENTACE METODY OPERAČNÍ ANALÝZY V KONTEXTU OPTIMALIZACE OKRUŽNÍCH JÍZD ROZVOZU MATERIÁLU PŘI OMEZUJÍCÍCH PARAMETRECH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 53-58. ISSN 1339-3189.
 181. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 175-187. ISSN 1339-3081.
 182. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 245-258. ISSN 2254-4496.
 183. GREGOR, Jan a Libuše TURINSKÁ. Influence of Multi-Word Calques on Russian and Czech – Comparative Study. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 182-205. ISSN 2254-4496.
 184. LUKOSZOVÁ, Xenie a Jiří DVOŘÁK. Inovativní technologie dopravy. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 39-47. ISSN 1339-3189.
 185. KOVALIV, Zhanna, Oleksandr KUSHCH a Jan GREGOR. Intenzifikacija processa obučenija inostrannym jazykam studentov vysšich učebnych zavedenij. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 21-32. ISSN 1214-4967.
 186. WEBEROVÁ, Dagmar. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 75-83, 14 s. ISSN 1339-3189.
 187. KUSHCH, Oleksandr a Andrej ARTEMOV. INTERNET AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LINGUISTIC IDENTITY OF STUDENTS OF TECHNICAL FIELDS OF STUDY IN COMPARATIVE RETROSPECTION. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 205-225. ISSN 2254-4496.
 188. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 165-176. ISSN 1805-9112.
 189. VOKOUN, Marek. Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 1, č. 1, s. 115-126. ISSN 1803-7356.
 190. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
 191. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 141-154. ISSN 1339-3189.
 192. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189.
 193. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 81-88. ISSN 1339-3189.
 194. DVOŘÁKOVÁ, Tereza a Jaroslav STUCHLÝ. Komparace vybraných programů rozvoje obcí v praxi. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
 195. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 13-32. ISSN 1339-3189.
 196. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, č. 9, s. 80-89. ISSN 1993-0453.
 197. ZOUREK, Michal. Komunistické Československo v dílech Jorgeho Amada a Zélie Gattai. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 112-128. ISSN 1214-4967.
 198. ANURINA, Iryna a Jan GREGOR. Kontrastivnyj metod v obučenii ukrajinskich studentov nemeckomu jazyku kak vtoromu inostrannomu na baze pervogo inostrannogo jazyka (anglijskogo). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 175-182. ISSN 1214-4967.
 199. NÁHLÍK, Tomáš a Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 144-148. ISSN 1339-3189.
 200. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189.
 201. HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189.
 202. SOBĚHART, Radek. Land Reform after 1945. The Inception of the unsuccessful collectivization in the German Democratic Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 154-162, 14 s. ISSN 1805-9112.
 203. TURINSKÁ, Libuše. Large Classes in Teaching ESL - Case Study. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017, roč. XIII., č. 24, s. 34-41. ISSN 2336-8136.
 204. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. MANAGER´S DATA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE WORK POSITION. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6, č. 2, s. 69-80. ISSN 1338-6581.
 205. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK a Michal ŠUTA. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 1-12. ISSN 1339-3189.
 206. BŘEZINOVÁ, Monika. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 24-29. ISSN 1339-3189.
 207. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 139-145. ISSN 1339-3189.
 208. VOKOUN, Marek a František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 149-156. ISSN 2464-7217.
 209. KUČERKA, Daniel. Model interaktívneho technického vzdelávania v podniku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 48-53. ISSN 1339-3189.
 210. CHOVANCOVÁ, Mária a Ondrej STOPKA. Modeling the "Current reality tree" diagram in the context of industrial logistics for determination of system contraints. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, s. 95-100. ISSN 1339-3189.
 211. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 35-43, 14 s. ISSN 1339-3189.
 212. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Modely odborného technického vzdelávania. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 20, č. 2, s. 133-139. ISSN 2080-9069.
 213. KMECOVÁ, Iveta a Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
 214. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 84-96. ISSN 1339-3189.
 215. LIŽBETINOVÁ, Lenka. MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 46-53. ISSN 1339-3189.
 216. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1214-9187.
 217. ĽUPTÁK, Vladimír. MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MEDZI SÚMESTÍM PREŠOV A KOŠICE V KONTEXTE BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PREŠOVSKOM A KOŠICKOM KRAJI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 121-129. ISSN 1339-3189.
 218. ROUSEK, Pavel. Možnosti vzájemné ideové inspirace ukazatelů zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 89-92. ISSN 1339-3189.
 219. KARKOVÁ, Monika. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 18-24. ISSN 1339-3189.
 220. ANURINA, Iryna a Jan GREGOR. Narušenije jazykovoj normy dlja sozdanija psichologičeskogo portreta personaža: perevodčeskij aspekt. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 33-39. ISSN 1214-4967.
 221. HRUŠKOVÁ, Lenka a Gabriela MÁDLOVÁ. Natural language processing the efficiency of early learning of foreign languages (empirical study). In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1124-1132. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 222. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 28-34. ISSN 1339-3189.
 223. NÁHLÍK, Tomáš. NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZURŮSTU MECHŮ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 8, s. 143-147. ISSN 1339-3189.
 224. KUČERKA, Daniel, Mária VARGOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Názory učiteľov na ďalšie vzdelávanie. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 74-80. ISSN 1339-3189.
 225. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 40-54. ISSN 1214-4967.
 226. ĽUPTÁK, Vladimír. NOVÁ METODIKA HODNOTENIA KVALITY SPOJENIA NA DOPRAVNÝCH SIEŤACH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, s. 131-136. ISSN 1339-3189.
 227. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
 228. POPÍLKOVÁ, Markéta. ODPISOVÁNÍ SE ZBYTKOVOU HODNOTOU V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 97-104. ISSN 1339-3189.
 229. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 137-145. ISSN 1339-3081.
 230. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 55-71. ISSN 1339-3189.
 231. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, roč. 5, č. 4, s. 207-214. ISSN 1339-5467.
 232. NÁHLÍK, Tomáš. Podněty pro zlepšení výuky předmětu Experimentální metody na základě dotazníkového průzkumu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 14, č. 3, s. 49-52. ISSN 1339-3189.
 233. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
 234. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-18. ISSN 1339-3189.
 235. MIKULECKÁ, Kristýna. POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 60-66. ISSN 1339-3189.
 236. KOPŘIVA, Lukáš. POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 43-47. ISSN 1339-3189.
 237. DVOŘÁK, Jiří. POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAĆNÍHO INDEXU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 19-23. ISSN 1339-3189.
 238. WEBEROVÁ, Dagmar. POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 147-154. ISSN 1339-3189.
 239. OŠKOVÁ, Jana a Xenie LUKOSZOVÁ. POVEDOMIE A VYUŽÍVANIE KONCEPCIE RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI V UBYTOVACÍCH SLUŽBÁCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 49-66. ISSN 1339-3189.
 240. VARGA, Marek a Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 212-215. ISSN 1339-3189.
 241. NOGA, henryk, Daniel KUČERKA, Marzena KIELBASA a Mária VARGOVÁ. PRÁCA MENTÁLNE POSTIHNUTÉHO ŽIAKA S POČÍTAČOVÝM PROGRAMOM AKO PRÍKLAD ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA – AKADÉMIA FAREBNÝCH ČÍSEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 8-15. ISSN 1339-3189.
 242. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, č. 3, s. 545-570. ISSN 1805-2789.
 243. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, č. 1, s. 52-61. ISSN 1805-3246.
 244. HAŠKOVÁ, Simona. Predikce budoucího vývoje cen akcií pomocí neuronových sítí na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 33-48. ISSN 1339-3189.
 245. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
 246. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 37-42. ISSN 1993-0453.
 247. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 112-127. ISSN 1339-3189.
 248. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
 249. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 97-112. ISSN 1339-3189.
 250. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 9-20. ISSN 1338-6581.
 251. MARŠÍK, Martin. PRIVATIZACE STÁTNÍHO MAJETKU V JIŽNÍCH ČECHÁCH PO ROCE 1989. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
 252. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, s. 4-10. ISSN 1339-3189.
 253. RUŽINSKÁ, Eva. Product Innovations in the Manafacturing Processes of Special Composites. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 2, s. 95-109. ISSN 1805-9112.
 254. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 10, č. 37, s. 239-247. ISSN 1339-3081.
 255. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství na území České republiky a její komparace s vybranými zeměmi Evropské unie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 28-37. ISSN 1339-3189.
 256. KABOURKOVÁ, Kristina. PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 11-24. ISSN 1214-4967.
 257. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Produkční mezera. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 22-27. ISSN 1339-3189.
 258. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 62-70. ISSN 1339-3189.
 259. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 1, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
 260. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 24-34. ISSN 1339-3189.
 261. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 35-42. ISSN 1339-3189.
 262. MIKULECKÁ, Kristýna a Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 47-62. ISSN 1339-3189.
 263. POLANECKÝ, Lukáš a Martin MARŠÍK. Příjezdový turistický ruch a jeho dopad na vývoj národního hospodářství České republiky. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 49-53. ISSN 1339-3189.
 264. RUČKOVÁ, Gabriela a Ľubica VAREČKOVÁ. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania jako predpodpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 87-103. ISSN 1339-3189.
 265. SLÁDKOVÁ, Věra. PUNNING WORDPLAY IN CZECH ADVERTISING DISCOURSE. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 1-18. ISSN 2254-4496.
 266. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 11-15. ISSN 1214-9187.
 267. MIKULECKÁ, Kristýna. Regálové systémy z pohledu moderního skladování. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 63-73. ISSN 1339-3189.
 268. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Roľ političeskoj publicistiki v obogaščeniji frazeologičeskoho slovarja russkogo jazyka. Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2017, 2017, XXI, č. 1, s. 77-83, 12 s. ISSN 1803-5663.
 269. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 18-26. ISSN 1339-3189.
 270. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
 271. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Rozvíjanie psychomotorických zručností študentov vysokých škôl. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 121-130. ISSN 1339-3189.
 272. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Ruskaja lyrika serebrjanogo věka: analiz poetiki skvoz prizmu mediciny. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2017, ročník X, číslo 1, s. 53-59. ISSN 1803-4950.
 273. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení finanční stability firmy "Rybářství Třeboň" prostřednictvím metod finanční analýzy. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 1, s. 108-117. ISSN 1214-4967.
 274. KABOURKOVÁ, Kristina. ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 25-36. ISSN 1339-3189.
 275. RAUŠER, Daniel. Selected English-Czech False Friends and Their Use in the Works of Some Czech Students. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 209-233. ISSN 2254-4496.
 276. HUMLEROVÁ, Veronika a Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 45-51. ISSN 1339-3189.
 277. GREGOR, Jan a Elena TOMÁŠKOVÁ. Sociaľnopolitičeskaja reaľnosť stran zapada v zerkale rossijskich sredstv massovoj informacii: novaja lexika i frazeologija. Slavica Slovaca. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, Ročník 52, číslo 1, s. 27-34. ISSN 0037-6787.
 278. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. Soukromé doučování s důrazem na jazykové vzdělávání v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 197-207. ISSN 1214-4967.
 279. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189.
 280. KABOURKOVÁ, Kristina. Srovnání vývoje kurzu české koruny vůči euru, americkému dolaru, švýcarskému franku a britské libře a srovnání vysílání cizích měn v České republice a na Slovensku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 65-74. ISSN 1339-3189.
 281. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 128-136. ISSN 1339-3189.
 282. SIDIBE, Karim. Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky. Paidagogos. Olomouc, 2017, roč. 9.7, č. 1, s. 71-83. ISSN 1213-3809.
 283. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 196-214. ISSN 1337-7493.
 284. MALYSHEV, Artur. Techno-ekonomické posouzení elektromobility z pohledu jednotlivce. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 37-46. ISSN 1339-3189.
 285. HANZL, Jiří. Telematické aplikace na pozemních komunikacích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 60-67. ISSN 1339-3189.
 286. BRŮŽKOVÁ, Pavla. Teoretická a metodologická východiska pro hodnocení efektů veřejné podpory cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 52-64. ISSN 1339-3189.
 287. POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 86-93. ISSN 1339-3189.
 288. HAŠKOVÁ, Simona a Petr VOLF. The Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, Neuveden, č. 2, s. 23-33. ISSN 1805-9112.
 289. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. The Language of the Internet – The Use of Concessive Conjunctions in Blogs by Companies Providing Private Tuition. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 293-306. ISSN 2254-4496.
 290. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 121-127. ISSN 1339-3189.
 291. SLÁDKOVÁ, Věra. UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 158-174. ISSN 1214-4967.
 292. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 122-129. ISSN 1339-3189.
 293. KOPŘIVA, Lukáš a Daniel KUČERKA. VIRTUÁLNÍ REALITA: TECHNOLOGIE, POUŽITÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
 294. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 118-127. ISSN 1214-4967.
 295. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
 296. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 3, s. 11-15. ISSN 1214-9187.
 297. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
 298. STELLNER, František a Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 68-77. ISSN 2464-7217.
 299. KABOURKOVÁ, Kristina a Markéta POPÍLKOVÁ. VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 129-136. ISSN 1214-4967.
 300. MAJERNÍK, Ján. VPLYV PODMIENOK KRYŠTALIZÁCIE NA MAKROŠTRUKTÚRU A POVRCHOVÚ TVRDOSŤ ODLIATKOV. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 45-52. ISSN 1339-3189.
 301. HLATKÁ, Martina a Ladislav BARTUŠKA. VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍHO CENTRA POMOCÍ METODY TĚŽIŠTĚ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 59-66. ISSN 1339-3189.
 302. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, číslo 3, s. 29-32. ISSN 1214-9187.
 303. VARGOVÁ, Mária, Daniel KUČERKA a Jana DEPEŠOVÁ. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BOZP V PRAXI. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, duben, s. 99-107. ISSN 1339-3189.
 304. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67, 8 s. ISSN 1339-3189.
 305. VYSOKÁ, Jana. VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 4, s. 216-221. ISSN 1339-3189.
 306. HANZL, Jiří. Výpočtový model jízdní rychlosti těžkého nákladního vozidla. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 44-52. ISSN 1339-3189.
 307. HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 67-76. ISSN 1339-3189.
 308. SIDIBE, Karim a Daniel RAUŠER. Výuka náboženství v Evropě. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 129-140. ISSN 1214-4967.
 309. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 115-120. ISSN 1339-3189.
 310. NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 137-142. ISSN 1339-3189.
 311. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 112-120. ISSN 1339-3189.
 312. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
 313. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
 314. PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, roč. 14, č. 1, s. 94-106. ISSN 2464-7217.
 315. BRŮŽKOVÁ, Pavla. VÝVOJ PLATEBNÍ BILANCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2005 - 2015 S DŮRAZEM NA CESTOVNÍ RUCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 1-9, 10 s. ISSN 1339-3189.
 316. SOBĚHART, Radek a František STELLNER. VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 112-123. ISSN 1339-3189.
 317. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vývoj využívání dotací vybranými obcemi Jihočeského kraje v letevh 2009 - 2015. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 95-100. ISSN 1339-3189.
 318. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.
 319. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 75-82. ISSN 1339-3189.
 320. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
 321. VARGOVÁ, Mária a Aleksander PIECUCH. Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 21, č. 3, s. 130-134. ISSN 2080-9069.
 322. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 182-188. ISSN 2464-7217.
 323. RAUŠER, Daniel. Wages, Contributions, Income Tax Credits and Child Tax Benefits in the Czech Republic between 2007–2017. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 52-64. ISSN 1214-4967.
 324. SÁDLO, Petr. Warrs Wage Wars - vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva. Bohemistyka. Poznan: Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, 2017, roč. 17.1, č. 2, s. 163-180. ISSN 1642-9893.
 325. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 77-86. ISSN 1339-3189.
 326. SMETANOVÁ, Dana a Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti. Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, roč. 14, č. 3, s. 54-56, 13 s. ISSN 1214-9187.
 327. VARGOVÁ, Mária a Daniel KUČERKA. Záujem žiakov stredných odborných škôl o štúdium na vysokých školách. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 83-89. ISSN 1339-3189.
 328. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 90-105. ISSN 1339-3189.
 329. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189.
 330. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.
 331. KOPŘIVA, Lukáš a Petr HRUBÝ. 3D tisk budov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 24-30. ISSN 1339-3189.
 332. 2016

 333. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 22-32. ISSN 1805-9112.
 334. KOZMANOVÁ, Irena. Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch Republic in 1650–1651. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 73-84. ISSN 1805-9112.
 335. GALVAN, Valeria a Michal ZOUREK. Artkino Pictures Argentina: a Window to the Communist Europe in Buenos Aires Screens (1954–1970). Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, XIX., č. 4, s. 36-50. ISSN 1335-2741.
 336. KOZMANOVÁ, Irena. Čest a reputace tohoto státu. Opera historica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, roč. 17, č. 2, s. 178-199. ISSN 1805-790X.
 337. KUČERKA, Daniel. DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES IN INTEGRATION TEACHING WORKPLACES. Acta Technologica Dubnicae. Dubnica: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2016, Vol.6, Issue 1, s. 49-56. ISSN 1338-3965.
 338. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 2, s. 123-139. ISSN 1805-9112.
 339. HRUŠKOVÁ, Lenka. Effective E-learning applied to foreign language teaching. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 33-46. ISSN 1805-9112.
 340. HAŠKOVÁ, Simona. Evaluation of the quality of the entrepreneurial environment on the basis of fuzzy logic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, no. 3, s. 1-13. ISSN 1805-9112.
 341. POLANECKÝ, Lukáš a Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 79-89. ISSN 1805-9112.
 342. SOBĚHART, Radek a Lukáš NOVOTNÝ. Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? Forum Historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016, roč. 10, č. 1, s. 135-152. ISSN 1337-6861.
 343. ZOUREK, Michal. LA POLITICA CULTURAL DE CHECOSLOVAQUIA EN URUGUAY DURANTE LAS DECADAS 1950 Y 1960. Studia romanistica. Ostrava, 2016, Vol. 16, Num. 1, s. 109-118. ISSN 1803-6406.
 344. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, s. 132-138. ISSN 1339-3189.
 345. ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 42-51. ISSN 1805-9112.
 346. ARTEMOV, Andrey a Tatyana DOLGOVA. ON SOME ASPECTS OF ENRICHMENT OF CZECH AND RUSSIAN FASHION DESIGN TERMINOLOGY THROUGH BORROWINGS AND INTERNATIONALISMS. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 185-195. ISSN 1214-4967.
 347. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Otraženie vo frazeologii chakerskich atak Rossii i ich vlijanija na prezidentskije vybory v SŠA. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 232-242. ISSN 1214-4967.
 348. GÁLOVÁ, Dana, Jan GREGOR a Libuše TURINSKÁ. PERCEPTION OF SEXUAL MINORITIES AMONG CONTEMPORARY UNIVERSITY STUDENTS. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 46-58. ISSN 1805-9112.
 349. VOCHOZKA, Marek. Practical Comparison of Results of Statistic Regression Analysis and Neural Network Regression Analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 156-168. ISSN 1805-9112.
 350. KUSHCH, Oleksandr a Elena TOMÁŠKOVÁ. Psycholingvističeskije osobennosti razvitija struktury jazykovoj ličnosti studenta pod vlijanijem internet-sredy. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 133-147. ISSN 1214-4967.
 351. HAŠKOVÁ, Simona. Rozhodování o výběru projektu v rámci komplexního rizika. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, číslo 2, ročník XIII, s. 67-75. ISSN 2464-7217.
 352. STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC a Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, č. 3, s. 297-320. ISSN 1804-3682.
 353. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, roč. 13, č. 4, s. 38-42. ISSN 1214-9187.
 354. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112.
 355. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia. Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, roč. 4, č. 3, s. 151-162. ISSN 2300-5947.
 356. ŠÁREK, Martin, Marek VOKOUN a Lourdes Daza ARAMAYO. TARIFF REGIMES IN LATIN AMERICA: PRIVILEGES AND THE HISTORICALEXPERIENCE OF CHILE AND PERU. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, 2016, č. 2, ročník XVI, s. 67-79. ISSN 1212-415X.
 357. NOGA, Henryk, Jana DEPEŠOVÁ, Tomasz NASTERAK a Daniel KUČERKA. The level of students technical knowledge – survey results. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2016, roč. 16, č. 2, s. 99-106. ISSN 2080-9069.
 358. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Serbia: Regional Science Association of Subotica, 2016, roč. 8, č. 1, s. 78-91. ISSN 1821-2506.
 359. MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 32-41. ISSN 1805-9112.
 360. VOCHOZKA, Marek. Usage of Multiple Perceptron Neural Networks in Determination of the Financial Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 141-153. ISSN 1805-9112.
 361. ZOUREK, Michal. Vztahy Československa a Chile v období studené války. Historický obraz. Plzeň: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., 2016, roč. 27, 11/12, s. 242-252. ISSN 1210-6097.
 362. ZOUREK, Michal. VZTAHY ČESKOSLOVENSKA A URUGUAYE V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ. Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, roč. 19, č. 3, s. 75-99. ISSN 1335-2741.
 363. GÁLOVÁ, Dana. ZMĚNY POSTOJŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LIDEM S MENŠINOVOU SEXUÁLNÍ ORIENTACÍ POHLEDEM DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 221-232. ISSN 1214-4967.
 364. 2015

 365. ZOUREK, Michal. Economic Relationships between Czechoslovakia and Argentina in 1945–1955: Cooperation of the “Communist Police State” and the “Fascist Demagogue” at the Beginning of the Cold War. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 163-172, 11 s. ISSN 1805-9112.
 366. KOY, Christopher. Half-Jew, Half-Gentile: The "Very Very Screwed Up" Child in The Family Carnovsky and American Pastoral. Litteraria Pragensia. Praha: Faculty of Arts, Charles Universit in Praque, 2015, vol. 25, č. 49, s. 47-60. ISSN 0862-8424.
 367. TIŠLEROVÁ, Kamila. Perceived advantages and disadvantages of Internet Shopping. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 125-135. ISSN 1805-9112.
 368. SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
 369. STELLNER, František a Marek VOKOUN. Professors and Associate Professors in Communist Czechoslovakia – A Case Study of the Process of Awarding Academic Degrees in the 1950s. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 103-115. ISSN 1805-9112.
 370. ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 44-50. ISSN 1214-9187.
 371. POLANECKÝ, Lukáš a Daniel RAUŠER. Self-reflection on Learning Styles of Students in the Tertiary Education Sector. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 78-92. ISSN 1805-9112.
 372. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. The Applicaton of Game Theory to Forecasting Orders. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 93-102. ISSN 1805-9112.
 373. BIBA, Vladislav a Michaela KLEPANCOVÁ. Využitie testu nezávislosti pri skúmaní vzťahu študentov k predmetu chémia. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
 374. 2014

 375. HRUŠKOVÁ, Lenka. KOMPARACE E-LEARNINGU SE STANDARDNÍ PREZENČNÍ VÝUKOU NA TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLE. Journal of Technology and Information Education. Palacký University in Olomouc: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2014, Volume 6, Issue 2, s. 122-132. ISSN 1803-6805.
 376. 2012

 377. HRUŠKOVÁ, Lenka a Miroslav SOMR. Apolitical politics and political reality. Studia Edukacyjne. Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, 2012, Neuveden, č. 21, s. 19-29. ISSN 1233-6688.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2023 05:16