URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 121-127. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD
Název anglicky MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION
Autoři URBAN, Jan.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Tržní a netržní determinace mezd; relace mezd; individuální mzdy a produktivita práce
Klíčová slova anglicky market and non-market wage determination; wages differentiation; individual wages and labour productivity
Štítky ERIH, KEM2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:01.
Anotace
Tržní a netržní faktory mezd se nejen vzájemně prolínají, ale mnohdy i vzájemně zaměňují. Tržní faktory působí totiž někdy i tam, kde nejsou vnímány, a netržní naopak tam, kde je za rozhodující faktor determinace mezd považován vztah nabídky a poptávky. Představa, že relace mezd odpovídají rozdílům v osobní produktivitě či schopnostech zaměstnanců je tak jednou z ekonomických iluzí ovlivněných obecnou ekonomickou teorií. Produktivita práce je bezesporu základním faktorem určujícím celkovou výši mezd, není však vždy základem stanovení individuální výše mzdy. Článek se zabývá nejčastějšími situacemi, ve kterých výši mezd ovlivňují faktory nabídky a poptávky, které nejsou bezprostředně viditelné, a především pak situacemi, kdy jsou tyto relace vzhledem nedokonalosti trhů ovlivňovány jinými než tržními faktory.
Anotace anglicky
Market and non-market factors of wage determination are not only intertwined, but often misunderstood, and thus often mutually interchanged. Market factors act sometimes even there, where they are not perceived, while non-market factors act in places there the relationships of supply and demand for vage-setting seem to be decisive. The idea that relationship between wages salaries corresponds to differences in personal productivity and skills of employees, it is one of economic illusion affected by general economic theory. Productivity is undoubtedly an essential factor in determining the total amount of wages. This, however, does not mean that it is always the basis for determining individual wages. The article deals with the most frequent situations where wages are determined by factors of supply and demand even though these factors are not clearly visible, but also with situations where their differentiation is caused by a variety of non-market reasons, mainly due to market failures.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Urban_-_TRZNI_A_NETRZNI_FAKTORY_URCUJICI_VYSI_MEZD.pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 27. 4. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Hana Dlouhá, učo 19800
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:26