Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 104-110. ISSN 1339-3189.
 2. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 127-136. ISSN 1339-3189.
 3. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, roč. 161, č. 3, s. 43-49. ISSN 1993-0453.
 4. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-9187.
 5. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 49-55. ISSN 1339-3189.
 6. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-48, 9 s. ISSN 1339-3189.
 7. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-182. ISSN 1339-3189.
 8. 2017

 9. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. s. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
 10. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 112 s. ISBN 978-3-942303-50-7.
 11. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, roč. 22, č. 147, s. 88-93. ISSN 1993-0453.
 12. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1214-9187.
 13. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187.
 14. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 104-113, 12 s. ISSN 1339-3189.
 15. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN a František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci. 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017. 159 s. ISBN 978-80-86277-85-1.
 16. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
 17. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 124-133. ISSN 1339-3189.
 18. VÁCHAL, Jan a Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 215-226. ISSN 1337-7493.
 19. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2200-2209. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 20. VOKOUN, Marek a Lourdes ARAMAYO. Business Environment Index for Developing Countries: The Case of Latin America. Latin American Business Review. Routledge, Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 18, č. 2, s. 1-16. ISSN 1528-6932.
 21. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
 22. VANÍČKOVÁ, Radka. Competencies of construction managers´personal development. In Andrea Sujová. Global Scientific Conference Management and Economics in Manufacturing. 1st. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2017. s. 8-16. ISBN 978-80-228-2993-9.
 23. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE CORPORATE ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 2524-2531, 13 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 24. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217.
 25. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
 26. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
 27. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 159-167. ISSN 2464-7217.
 28. VANÍČKOVÁ, Radka. EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 2801-2808. ISBN 978-80-8154-212-1.
 29. CAHA, Zdeněk. Ethical Management in Companies in the Czech Republic and Ukraine - Comparison of the Presence of a Code of Ethics. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. 1-11. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 30. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Etické řízení organizace. první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 116 s. ISBN 978-3-942303-53-8.
 31. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 80-91. ISSN 2464-7217.
 32. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 33. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 10-19. ISSN 1805-9112.
 34. PORUBČANOVÁ, Dáša a Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017. 164 s. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6.
 35. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji. Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 21, č. 1, s. 26-36. ISSN 1337-9453.
 36. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 67-75. ISSN 1339-3189.
 37. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 17, č. 3, s. 239-262. ISSN 1804-1663.
 38. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 175-187. ISSN 1339-3081.
 39. BŘEZINOVÁ, Monika, Darja HOLÁTOVÁ, Martina MINÁROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS Of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. 1. vydání. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín, 2017. s. 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2.
 40. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Daniel LAJČIN. Innovations in energy business: The CEZ Group case study. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2903-2916. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 41. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 81-88. ISSN 1339-3189.
 42. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, č. 9, s. 80-89. ISSN 1993-0453.
 43. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
 44. VOKOUN, Marek a František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 149-156. ISSN 2464-7217.
 45. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.
 46. KMECOVÁ, Iveta a Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
 47. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 137-145. ISSN 1339-3081.
 48. VANÍČKOVÁ, Radka. Personnel Policy in Military Unit: Case Study of Czech Army. In Phami Thi Mink Ly, Jindřich Soukup, Phan Dao, Phung ink Tuan. Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics. 1st. HoChi Minh City, Vietnam: Libuše Masáková - Melandrium, 2017. s. 338-346. ISBN 978-80-87990-11-7.
 49. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, roč. 5, č. 4, s. 207-214. ISSN 1339-5467.
 50. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
 51. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-18. ISSN 1339-3189.
 52. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, č. 1, s. 52-61. ISSN 1805-3246.
 53. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 37-42. ISSN 1993-0453.
 54. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 9-20. ISSN 1338-6581.
 55. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 62-70. ISSN 1339-3189.
 56. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 1, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
 57. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 24-34. ISSN 1339-3189.
 58. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 35-42. ISSN 1339-3189.
 59. VANÍČKOVÁ, Radka a Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ. Risk management - knowledge management in logistics manufacturing company. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova. Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1. vydání. St. Petersburg, Russia: Arts for Business Ltd, 2017. s. 1628-1637. ISBN 978-88-96687-10-9.
 60. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Gabriela GABRHELOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Risk management in Czech Manufacturing company: Case Study. International Journal of Applied Business and Economic Research. Indie: Serials Publications Pvt. Ltd., 2017, Volume 15, Number 17, s. 59-73. ISSN 0972-7302.
 61. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
 62. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 196-214. ISSN 1337-7493.
 63. CAHA, Zdeněk. The Education and Development of Company Managers in the Czech Republic and Ukraine. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 64. CHERTYKOSTEV, V, Igor GRIGORYANTS a Iveta KMECOVÁ. THE ROLE OF HIGHER SCHOOL IN HUMAN CAPITAL FORMATION. In Igor Aleksandrovich Grigoryants. Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transormation. Saint-Louis, Missouri: Science and Innovation Center Publishing House, 2017. s. 38-45. ISBN 978-0-615-67208-3.
 65. CAHA, Zdeněk. The Structure of Financial Resources for Corporate Training In The Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 3706-3711. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 66. CAHA, Zdeněk. THE USE OF THE LATEST TECHNOLOGIES FOR CORPORATE EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF GLOBAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 248-254. ISBN 978-80-8154-212-1.
 67. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 121-127. ISSN 1339-3189.
 68. CAHA, Zdeněk, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Johann Fabian FALTERMEIER a Xenia JUSTUS. Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen. first edition. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 251 s. ISBN 978-3-942303-54-5.
 69. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
 70. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
 71. STELLNER, František a Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 68-77. ISSN 2464-7217.
 72. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, číslo 3, s. 29-32. ISSN 1214-9187.
 73. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
 74. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
 75. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.
 76. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 75-82. ISSN 1339-3189.
 77. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 182-188. ISSN 2464-7217.
 78. 2016

 79. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 22-32. ISSN 1805-9112.
 80. ŠTEFKO, Róbert, Romana PÍCHOVÁ, Peter GALLO a Daniel RAUŠER. A Systemic Approach to Implementation of Management Audit. In Róbert ŠTEFKO , Miroslav FRANKOVSKÝ, Richard FEDORKO (Eds.). Management 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2016. s. 483-489. ISBN 978-80-8165-155-7.
 81. STRAKOVÁ, Jarmila. Advantages and Limitations of Application of Situation Analysis in the Corporate Sphere. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 169-176. ISBN 978-80-8165-155-7.
 82. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the WorkPerformance of the Academic Staff Members. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vyd. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 42-54. ISBN 978-80-8165-155-7.
 83. CAHA, Zdeněk. BEDARF AN INTERNER FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IM KONTEXT BETRIEBLICHER PRAXIS. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
 84. KMECOVÁ, Iveta. EFEKTIVNOST MANAGEMENTU NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, č. 1, s. 148-156. ISSN 1805-8949.
 85. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 2, s. 123-139. ISSN 1805-9112.
 86. KMECOVÁ, Iveta. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AT THE NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 157-166. ISSN 1805-8949.
 87. VOKOUN, Marek. GLOBALIZATION AND INNOVATION: INNOVATION ACTIVITIES OF MULTINATIONALS IN THE CZECH REPUBLIC 1998-2010. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. s. 2409-2414. ISBN 978-80-8154-191-9.
 88. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER a Marek VOCHOZKA. INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY REGIONAL LABOUR MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, volume 19, č. 3, s. 4-15. ISSN 1212-3609.
 89. VANÍČKOVÁ, Radka a Martina POLČÁKOVÁ. Introduction into problematics of project management. In Presents trends of contemporary project management. The first edition. Germany: Ste-Con, 2016. s. 19-24. ISBN 978-3-945862-15-5.
 90. PÍCHOVÁ, Romana a Lukáš POLANECKÝ. Komparace využívaných analýz při zpracování marketingového auditu. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 54-66. ISSN 2464-7217.
 91. BEZPARTOCHNYI, M., M. ŽIVITERE, V. CHYCHUN, O. KRYVORUCHKO, T. VODOLAZHSKA, S. PONIKAROVSKA, T. MOMOT, N. CHEKH, V. SHIPLKO, S. SARDAK, A. SAMOLIENKO, O. DON, I. KUNOS, M. OLKIEWICZ, V. PANTELEYEV, K. BEZVERKHIY, O. SUSCHENKO, A. TOKARZ-KOCIK, N. MAKHNACHOVA, V. MAZUR, N. MITSENKO, O. GONCHAR, E. PETKOVA, A. POHREBNIAK, S. TULCHYNSKA, D. TYMOSHENKO, L. AKIMOVA, A. YAKIMCHUK, Y. SEMENOVA, L. BOGUSH, G. KOCZISZKY, M. VERESNÉ SOMOSI, N. KORDZAIA, Y. YEMELIANOVA, O. KOZMUK, D. ZAGIRNIAK, U. BUKOWSKA, G. LUKASIEWICZ, O. FINAGINA, O. BILAN, O. RUDENKO, O. MOROZ, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Legal mechanisms for social and labour relations. Selected aspects of the rights and obligations arising from labour relations acccording to the European labour rights. 1. vydání. Riga: ISMA University, 2016. 289 s. 1.12.1936. ISSN 1862-7463.
 92. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. Menedžerskije metody i prijomy kak instrument dla efektivnovo upravlenia personalom. In Samarská Státní Ekonomická Univerzita. Problemy razvitia predprijatij:Teoria i praktika. Materialy 15-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, pasviaščonnoj 85-letju Samarskovo gasudarstvennovo ekonomičeskovo universiteta. Samara, Rusko: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2016. s. 3-10. ISBN 978-5-94622-667-7.
 93. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, s. 132-138. ISSN 1339-3189.
 94. ASHMARINA, Svetlana I., Aleksey V. STRELTSOV, Evgenij M. DOROZHKIN, Marek VOCHOZKA a Airat M. IZMAILOV. Organizational and economic directions of competitive recovery of Russian pharmaceutical enterprises. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2581-2591. ISSN 2468-4945.
 95. CHAPAEV, Nikolay K., Alexander G. EROFEEV a Lenka DVOŘÁKOVÁ. Peculiarities of Educational Environment at Mining and Metallurgical Schools of the Urals. Intenational Journal of Enviromental & Science Education. LOOK Academic Publishers, 2016, Volume 11, Issue 14, s. 7066-7078. ISSN 1306-3065.
 96. KOLÁŘOVÁ, Helena, Robert ZEMAN a Ladislav ROLÍNEK. Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic. In AITA 2016 Committee. 2016 International Conference on Artificial Intelligence: Techniques and Applications (AITA2016). USA: DEStech Publications, Inc., 2016. s. 357-360. ISBN 978-1-60595-389-2.
 97. STRAKOVÁ, Jarmila, Jiří MÁCHA, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. RURAL AND FOREST ROADS - LOGISTICS PLATFORM FOR RURAL TRANSPORT SERVICES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 211-216. ISSN 0469-6255.
 98. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, roč. 13, č. 4, s. 38-42. ISSN 1214-9187.
 99. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia. Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, roč. 4, č. 3, s. 151-162. ISSN 2300-5947.
 100. POTRAVNAYA, E. V., Robert ZEMAN a Iveta KMECOVÁ. Technologii upravlenija ekologičeskim imidžem kompanii v celjach povyšenija jeje investicionnoj privlekatel’nosti. In V.I. Resin. Sovremennyje problemy upravlenija projektami v investicionno-stroitel’noj sfere i prirodopol’zovanii : sbornik trudov. 1. vyd. Moskva: FGBOU VO Rossijskij ekonomičeskij universitet im. G.B. Plechanova, 2016. s. 57- 63. ISBN 978-5-7307-0764-1.
 101. 2015

 102. KMECOVÁ, Iveta. Business and integration of entrepreneurship education in the educational proces. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 2464-6369.
 103. STAŠÁK, Jozef, Radka VANÍČKOVÁ a Michal GRELL. Business Process Modeling Linquistic Approach - Problems of Business Strategy Design. Universal Journal of Management. USA: Horizon Research Publishing, 2015, roč. 3, č. 7, s. 271 - 282. ISSN 2331-950X. doi:10.13189/ujm.2015.030702.
 104. VANÍČKOVÁ, Radka. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, roč. 44, č. 1, s. 107 - 114. ISSN 0323-262X.
 105. KMECOVÁ, Iveta. Information literacy and information education at universities. Open Online Journal of Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, Neuveden, č. 4, s. 138-143. ISSN 2313-1640.
 106. VOKOUN, Marek a Iveta KMECOVÁ. Innovation activities of process innovators and business risks related to productivity and cost effectiveness in the Czech manufacturing industry in times of economic crisis. In Dana Procházková. Selected risks of business processes. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 156-170, 5 s. ISBN 978-80-01-05831-2.
 107. VANĚK, Jan a Radka VANÍČKOVÁ. Management of the innovation in the company: knowledge sharing or autonomy? Human Resource Management & Ergonomics. Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2015, roč. 9, č. 1, s. 97 - 107, 10 s. ISSN 1337-0871.
 108. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN a Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, č. 1, s. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2.
 109. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Survey dedicated to the views and attitudes of students at professed values and value orientation. In Sbornik naučnych statej po itogam meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. 1. vyd. Petrohrad: Sankt-Peterburskij institut projektnogo menedžmenta, 2015. s. 7-12. ISBN 978-5-8392-0521-5.
 110. BABULÁK, Eduard, Gabriela SLÁVIKOVÁ, Jana SMOLIGOVÁ, Malgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK, Radka VANÍČKOVÁ a Imrich ANDREJČÁK. The cooperation of Maharishi University of Management USA. Management of Companies. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., 2015, roč. 1/2015, č. 5, s. 3 - 8. ISSN 1338-4104.
 111. VANÍČKOVÁ, Radka. Trends in management education and development. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-11, 12 s. ISSN 2464-6369.
 112. DUŠEK, Jiří a kol. a Radka VANÍČKOVÁ. Základní kurz psychosociální rehabilitace - podpora odborného vzdělávání v oblasti sociální péče. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2015. s. 155-159. ISBN 978-80-87472-87-3.
 113. 2014

 114. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 115. ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 100-103. ISSN 2310-4570.
 116. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Communication in a business company. Journal of Business. Tbilisi Gruzie): International Black Sea University, 2014, vol 3, č. 2, s. 17-21. ISSN 2233-369X.
 117. STRAKOVÁ, Jarmila. Duševní vlastnictví jako nástroj inovačního procesu. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 146-149. ISBN 978-80-7468-063-2.
 118. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 116-123. ISBN 978-80-260-6150-2.
 119. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti. In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 264 - 273, 326 s. ISBN 978-80-87035-91-7.
 120. VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 121. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 122. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 379-390. ISSN 0039-7660.
 123. TUŽOVÁ, Julie. Minimalizace rizik a proces řízení rizik stavebního projektu. Krízový manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, roč. 13, č. 1, s. 69-72. ISSN 1336-0019.
 124. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 392-407. ISSN 0039-7660.
 125. KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 126. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, č. 11, s. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
 127. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. s. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
 128. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Personální management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 s. ISBN 978-80-7468-070-0.
 129. SIMOTOVÁ, Vendula. Profilace absolventů vysokých škol – rizika a přínosy. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 126-132. ISBN 978-80-7468-063-2.
 130. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN, Daniel KUČERKA a Monika KUČERKOVÁ. Quality value analysis from customers' point of view. Science&Military. Liptovský Mikuláš: Armen Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2014, roč. 9, č. 1, s. 54-57. ISSN 1336-8885.
 131. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9.
 132. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav BARTUŠKA. Spotrebiteľské správanie. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. s. 185-188. ISBN 978-80-554-0856-9.
 133. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Survey analysis of factors making up the customer Value. Management: Science and Education. Žilina: University of Zilina, 2014, roč. 3, č. 1, s. 42-45. ISSN 1338-9777.
 134. STAŠÁK, Jozef a Jaroslav KULTAN. Text Semantic Analysis applied for Educational and Training Purposes. JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY. Pardubice: Doc. RNDr. Bohdan Linda, PhD., 2014, roč. 2, č. 1, s. 28-48. ISSN 2336-2561.
 135. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. The applicaton of coaching skills by middle and top management managers. Sociálno - ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2014, roč. 12, č. 4, s. 21 - 24. ISSN 1336-3727.
 136. TUŽOVÁ, Julie. The Risk Management Process and Ways of Eliminating Risks. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. 3 s. ISBN 978-80-554-0764-7.
 137. TUŽOVÁ, Julie. The Ways of Dealing with Chronic Crisis. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. 3 s. ISBN 978-80-554-0892-7.
 138. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’. In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. s. 254 - 260, 359 s. ISBN 978-5-906526-03-8.
 139. JEŘÁBEK, Karel, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Věra VOŠTOVÁ. Vývojové trendy dopravníků. In Výskum ,výroba a použitie ocel´ových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník prednášok. 1. vyd. Košice: Technická univerzita Košice,, 2014. s. 94-97. ISBN 978-80-553-1805-9.
 140. 2013

 141. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 142. KOTOVA, Larissa, Maxim PONOMAREV a Věra MULAČOVÁ. Features of the Labour Market in Russia. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 69-76. ISSN 1805-9112.
 143. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere Techničesko-ekonomičeskogo instituta v Češskich Budejovicach. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, Neuveden, č. 2, s. 8-22. ISSN 2307-180X.
 144. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach. In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. s. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 145. ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
 146. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 147. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání. 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. s. 145 - 149, 160 s. ISBN 978-80-7394-453-7.
 148. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
 149. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Strategy Generation in the Conditions of the ITB in České Budějovice. Inovacii investicii. Moskva, 2013, č. 3, s. 5-8. ISSN 2307-180X.
 150. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
 151. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN a Ladislav ŠOLC. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchodnej spoločnosti. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-231. ISBN 978-80-7468-059-5.
 152. 2012

 153. PŮBALOVÁ, Ludmila a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 1.vyd. České Budějovice: VŠERS, 2012. 108 s. ISBN 978-80-87472-38-5.
 154. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ a Jakub HOŘICKÝ. Implementacija metoda Kajzen na predprijatii RM Gastro s.r.o. - Češskaja respublika. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 60-68. ISBN 978-80-7468-049-6.
 155. TUŽOVÁ, Julie, Ladislav ŠOLC a Tsolmon JAMBAL. Krizový management : studijní opora pro kombinované studium: bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 91 s. ISBN 978-80-7468-052-6.
 156. JAMBAL, Tsolmon. Metody výuky a kritéria hodnocení předmětu podnikového řízení. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 157. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 158. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 93 s. ISBN 978-80-87278-85-7.
 159. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení II : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 92 s. ISBN 978-80-87278-86-4.
 160. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
 161. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-051-9.
 162. VÁCHAL, Jan a Jarmila STRAKOVÁ. Rol’ menedžerov v turbulentnyj i diskontinual’nyj period XXI veka. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 69-79. ISBN 978-80-7468-049-6.
 163. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Systém pro efektivní manažerské řízení vzdělávací a/nebo výzkumné jednotky, zejména vysoké školy. 2012.
 164. ŠVEJDOVÁ, Gabriela a Lukáš KUČERA. The knowledge management in modern business management. In Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. s. 72-77. ISBN 978-80-87472-32-3.
 165. TUŽOVÁ, Julie. The system of science and research evaluation in the Czech Republic. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 102-108. ISBN 978-80-7468-049-6.
 166. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Upravlenije predprijatijem I : osnovy učebnoj programmy dlja kombinirovannogo obučenija (přel. z čes. orig.). 2-oe ispr. izdanije. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 107 s. ISBN 978-80-7468-035-9.
 167. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Usage of it tools, mainly e-learning methods, in university education , and existance of some information management at Czech chools. In Poulová Petra. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2012. s. 138-145. ISBN 978-80-7435-228-7.
 168. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Využití metod strategického managementu v projektové výuce. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 169. 2011

 170. JAMBAL, Tsolmon a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Comparison of assessment of Workers at Two Farms. In International Conference on Knowledge Based Industry 2011. Ulaanbaatar: Mongolian University of Science & Technology, 2011. s. 467-468. ISBN 978-99929-991-0-3.
 171. 2010

 172. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ. Možnosti financování revitalizace orlického subregionu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. In Borovec Jakub, Očásková Ivana. Revitalizace Orlické nádrže 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2010. s. 203-210. ISBN 978-80-254-9014-3.
 173. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Ladislav PRACH. Personální management : studijní opora pro kombinované studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 64 s. ISBN 978-80-87278-60-4.
 174. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 82 s.
 175. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podpora malého a středního podnikání s využitím prostředků EU v podmínkách Jihočeského kraje. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 112-122. ISSN 1802-503X.
 176. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Hana MOLOVÁ. Projekce výrobního portfolia ve stavební firmě s využitím metod strategického managementu. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 177. VÁCHAL, Jan a Petra PÁRTLOVÁ. Strategický management. 3. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 116 s. ISBN 978-80-87278-30-7.
 178. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Strategický management : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 159 s. ISBN 978-80-87278-61-1.
 179. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Znalosti a kompetence vysokého profesního vzdělávání - faktor konkurenceschopnosti národních ekonomik. In Vojáčková, Hana - Novotný, Jakub. Konkurence - teoretické a praktické aspekty : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87035-30-6.
 180. 2008

 181. VÁCHAL, Jan a Petra PÁRTLOVÁ. Strategický management. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 113 s. ISBN 978-80-903888-7-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 16:01