KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců
Název česky Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců
Název anglicky Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, od s. 50-52, 3 s. 2014.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7435-384-0
Klíčová slova česky komunikace; komunikační chyby; manažer; pracovní výkon; motivace
Klíčová slova anglicky communication; communication mistakes; manager; job performance; motivation
Štítky KCRM6, KDO, KEM2, MAD, PRI_2
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 7. 5. 2014 08:47.
Anotace
V príspevku prezentujeme vybrané výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie názorov zamestnancov na hodnotenie komunikačných chýb riadiacich pracovníkov. Poukazujeme na dôležitosť motivácie na pracovisku. Uvádzame čiastkové výsledky, ktoré boli získané prostredníctvom dotazníkovej metódy. V závere predkladáme odporúčania pre školskú praxi.
Anotace česky
V příspěvku prezentujeme vybrané výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování názorů zaměstnanců na hodnocení komunikačních chyb řídících pracovníků. Poukazujeme na důležitost motivace na pracovišti. Uvádíme dílčí výsledky, které byly získány prostřednictvím dotazníkové metody. V závěru předkládáme doporučení pro školní praxi.
Anotace anglicky
This article presents the selected results of a survey aimed on the evaluation of communication mista kes made by managers. We also refer the importance of motivation at the workplace. By this article, the most important partial results obtained via a questionnaire are shown. In conclusion, we present recommendations for school practice.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 10:18