Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. GÁLOVÁ, Dana. Comparison of the most popular Czech and German lexemes in the global Internet search engine Google 2015. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 189-204. ISSN 2254-4496.
 2. 2016

 3. ŠTARCHOŇ, Peter, Lenka LIŽBETINOVÁ a Dagmar WEBEROVÁ. Clustering in Relation to Brand Perception: An Example Based on Czech Consumers. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: nternational Business Information Management Association, 2016. s. 2271-2284, 15 s. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 4. WEBEROVÁ, Dagmar a Lenka LIŽBETINOVÁ. Consumer Attitudes towards Brands in Relation to Price. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: Regional Development to Global Economic Growth. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1850-1857. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 5. HITKA, Milos, Lenka LIŽBETINOVÁ, Zdeněk CAHA a Yan XU. Facility management - Instrument for the management of support processes for HRM outsourcing. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: University of Zilina, 2016, Vol. 18, č. 2, s. 38-44. ISSN 1335-4205.
 6. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Věra FARKAŠOVÁ. Librarians Competencies in the Global Environment. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Globalization and Its Socio-Economics Consequences. Žilina, SR: ZU - University of Žilina, 2016. s. 1204-1210. ISBN 978-80-8154-191-9.
 7. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Dagmar WEBEROVÁ. Managing Attitudes of Consumers towards Brands and Quality. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: Regional Development to Global Economic Growth. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association, 2016. s. 2147-2154. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 8. WEBEROVÁ, Dagmar, Peter ŠTARCHOŇ a Lenka LIŽBETINOVÁ. Product Information and its Impact on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016. s. 1964-1973. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 9. BEČVÁŘOVÁ, Ivana. Terapeutické aktivity při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Vimperk: ASTERIA centrum vzdělávání, 2016. 159 s. ISBN 978-80-906241-0-8.
 10. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Silvia LORINCOVÁ a Zdeněk CAHA. The application of the Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) to Logistics Enterprises. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, Vol. 63, No. 3, s. 170-176. ISSN 0469-6255.
 11. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Dagmar WEBEROVÁ a Peter ŠTARCHOŇ. The Importance and Influence of Country-of-Origin on Consumer Brand Perception. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: Internationa Business Information Management Association, 2016. s. 1710-1720. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 12. GÁLOVÁ, Dana. ZMĚNY POSTOJŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LIDEM S MENŠINOVOU SEXUÁLNÍ ORIENTACÍ POHLEDEM DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 221-232. ISSN 1214-4967.
 13. 2015

 14. STELLNER, František. Metodika odborné práce. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 153 s. ISBN 978-80-7468-082-3.
 15. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Possibility of increasing the quality of communication in public administration. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 40-48. ISSN 1805-9112.
 16. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Potential of Talent Management for SMEs. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 65-75, 21 s. ISSN 2464-6369.
 17. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Quality evaluation of internal communication in logistics companies. Logi. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2015, Neuveden, č. 1, s. 80-89. ISSN 1804-3216.
 18. LIŽBETINOVÁ, Lenka. The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 152-163. ISSN 1804-3682.
 19. 2014

 20. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 21. STELLNER, František a Marek VOKOUN. Internet, social sciences and humanities. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. Wien: Springer Verlag, 2014, vol. 24, č. 4, s. 492-510. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0244-7.
 22. HRUŠKOVÁ, Lenka. KOMPARACE E-LEARNINGU SE STANDARDNÍ PREZENČNÍ VÝUKOU NA TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLE. Journal of Technology and Information Education. Palacký University in Olomouc: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2014, Volume 6, Issue 2, s. 122-132. ISSN 1803-6805.
 23. STELLNER, František. Komunikační dovednosti : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7468-066-3.
 24. KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 25. VYBÍRAL, Zdeněk. Požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti výuky komunikačních kompetencí s přihlédnutím k užití v praxi. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 178-186. ISBN 978-80-7468-063-2.
 26. LIŽBETINOVÁ, Lenka. The quality of Communication in the Context of regional Development. Deturope - The central european journal of regional development and tourism. České Budějovice: JČU v ČB, Ekonomická fakulta, 2014, vol 6, č. 3, s. 22-38. ISSN 1821-2506.
 27. 2013

 28. STELLNER, František a Pavel SZOBI. K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2013, roč. 61, č. 4, s. 307-315, 8 s. ISSN 0032-3233.
 29. STELLNER, František, Irena KOZMANOVÁ a Radek SOBĚHART. „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? In Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, 2013. s. 10-44. ISBN 978-80-86277-77-6.
 30. STELLNER, František. Mezikulturní komunikace dětí v České republice. In Lidská práva v proměnách času. Svět dítěte pohledem vědních oborů. 2013.
 31. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 323-329. ISBN 978-80-7248-901-5.
 32. TUŽOVÁ, Julie. Sociální komunikace : studijní opora pro denní a kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 121 s.
 33. HRUŠKOVÁ, Lenka. Sociální komunikace v sociálním softwaru a výukových platformách. In Andres Pavel, Vališová Alena a kol. Technické, humanitní, a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. Nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-01-05287-7.
 34. STELLNER, František a Marek VOKOUN. Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2013, roč. 61, č. 4, s. 316-332, 16 s. ISSN 0032-3233.
 35. 2012

 36. MAJEROVÁ, Petra. Komunikační dovednosti : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 79 s. ISBN 978-80-7468-037-3.
 37. VYBÍRAL, Zdeněk. Metody praktické výuky komunikačních dovedností pro studenty bakalářských programů ekonomického směru. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 38. MAJEROVÁ, Petra. Psychologický pohled na výuku humanitních předmětů v bakalářském programu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 39. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Sociálne aspekty kvality služieb ako podmienka konkurencieschopnosti podniku pôsobiacom v oblasti cestnej dopravy. In Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. Žilina: MIDA PRINT, 2012. s. 112-116. ISBN 978-80-971018-0-0.
 40. MAJEROVÁ, Petra a Michaela VOTAVOVÁ. Sociální komunikace : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7468-015-1.
 41. MAJEROVÁ, Petra. Sociální komunikace : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 55 s. ISBN 978-80-7468-014-4.
 42. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Zuzana LOKŠOVÁ. Socio-economic aspects of city public transport in Žilina. In MIDA PRINT. Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. 2012. s. 117-120. ISBN 978-80-971018-0-0.
 43. SOMR, Miroslav. Vládnout znamená vychovávat: Jan Amos Komenský a Tomáš Garrique Masaryk. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 5-16. ISBN 978-80-7468-055-7.
 44. 2011

 45. STELLNER, František a Radek SOBĚHART. Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE v Praze, 2011, roč. 19, č. 6, s. 39-45, 6 s. ISSN 0572-3043.
 46. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Eva BRUMERČÍKOVÁ. Nové trendy vzdelávania a rozvoja zamestnancov využiteľné v oblasti dopravy. In Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 139-144. ISBN 978-80-554-0426-4.
 47. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Zuzana LOKŠOVÁ. Vplyv ľudských zdrojov na kvalitu prepravných služieb. Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2011, Roč. 7, č.2, s. 58-62. ISSN 1336-7137.
 48. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Margaréta NADÁNYIOVÁ. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011. Rajecké Teplice, 2011. s. 4. ISSN 1336-5878.
 49. 2009

 50. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Kvalita vnitropodnikové komunikace. Moderní řízení (elektronický časopis). 2009, roč. 44, č.9, s. 42-43. ISSN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 15:35