KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby
Název česky Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výuky
Název anglicky Motivation as a Crucial Determinant of Increasing the Teaching Effeciency
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, MVVTP 2014, od s. 46-49, 4 s. 2014.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7435-384-0
ISSN 1214-0554
Klíčová slova česky motivace a učení; motivační faktory; výkonnost výchovně vzdělávacího procesu
Klíčová slova anglicky motivation and learning; motivational factors; effeciency of educational process
Štítky KCRM6, KDO, KEM2, MAD, PCM, PRI_1, PRI_2-část Personalistika, PRI_2a
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 30. 8. 2014 19:19.
Anotace
V našom príspevku predkladáme názory a postoje žiakov strednej školy k úrovni motivácie, motivačných faktorov, ktoré pozitívne ovplyvňujú proces učenia sa. Zdôrazňujeme postavenie učiteľa ako inovátora zmien, ktorý bude žiakov motivovať dobrým výberom vyučovacej metódy a pod. Záver príspevku tvoria odporúčania na zlepšenie motivácie v procese učenia sa.
Anotace česky
V našem příspěvku předkládáme názory a postoje žáků střední školy k úrovni motivace, motivačních faktorů, které pozitivně ovlivňují proces učení. Zdůrazňujeme postavení učitele jako inovátora změn, který bude žáků motivovat dobrým výběrem vyučovací metody a pod. Závěr příspěvku tvoří doporučení ke zlepšení motivace v procesu učení se.
Anotace anglicky
In this paper we show students opinions and attitudes of the secondary school to the level of motivation, motivational factors that positively influence the learning process. We emphasize the position of teacher as innovator of changes that will motivate students to optimal teaching methods etc. Finally, the contribution consists of recommendations to improve motivation in the learning process.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 03:55