Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 4. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 2, s. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 5. STACHOVÁ, Katarína, Zdenko STACHO, Jana BLŠTÁKOVÁ, Martina HLATKÁ a Larisa KAPUSTINA. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 180-186. ISSN 0469-6255.
 6. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 11, č. 39, s. 118-127. ISSN 1337-7493.
 7. 2015

 8. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN a Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, č. 1, s. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2.
 9. VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 95 s.
 10. 2014

 11. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 12. ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 100-103. ISSN 2310-4570.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 14. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 15. KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 16. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: UHK Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2014. s. 6-10. ISSN 1214-0554.
 17. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9.
 18. 2013

 19. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 20. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzita Hradec králové, 2013. s. 12-14, 306 s. ISBN 978-80-7435-252-2.
 21. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání. 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. s. 145 - 149, 160 s. ISBN 978-80-7394-453-7.
 22. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 14:48