VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS
Název česky ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V NOVÝCH EKONOMICKÝCH SYSTÉMECH
Autoři VÁCHAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Riga, Lotyšsko, Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects, od s. 194 - 211, 18 s. 2018.
Nakladatel ISMA University, Riga: Landmark SIA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Lotyšsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001279
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-9984-891-04-0
Klíčová slova česky řízení lidských zdrojů; hospodářské systémy; sektor služeb; konkurenční výhody
Klíčová slova anglicky human resource management; economic systems; services sector; competitive advantages
Štítky A_HRM, A_MAD, MAD, MAD_a, PEM, PEM_a, PRI_1, PRI_2, PRI_2a, RIV18, RLZ, STM, S_PRI_1, S_PRI_2a, S_STM
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 9. 2018 08:38.
Anotace
Since the mid-twentieth century, in developed countries with developed market economies, we have witnessed a new view on the role of human resources being formed in corporate processes and in society. It goes without saying, that this change reflects the gradually increasing importance of information technologies in all fields. As a result, existing theories on the factors that promote the growth of economic systems are being reassessed. In the late 1990s, the position of the human factor in the world’s market economies as well as in society fundamentally changed, thereby driving changes in human resource management (HRM). This new concept, role and definition of human resources in the business environment were fostered by the newly emerging knowledge economy and are referred to as the new economy.
Anotace česky
Od poloviny 20. století jsme byli ve vyspělých zemích s vyspělými tržními ekonomikami svědky nového pohledu na roli vytváření lidských zdrojů v podnikových procesech a ve společnosti. Je samozřejmé, že tato změna odráží stále rostoucí význam informačních technologií ve všech oblastech. V důsledku toho se přehodnocují stávající teorie o faktorech, které podporují růst ekonomických systémů. Koncem devadesátých let se pozice lidského faktoru ve světových tržních ekonomikách a ve společnosti zásadně změnila, což vedlo ke změnám v řízení lidských zdrojů. Tento nový koncept, role a definice lidských zdrojů v podnikatelském prostředí podpořilo nově se rozvíjející znalostní hospodářství a bývá označováno jako nová ekonomika.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 13:58