VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi
Název anglicky Effective time management in the managerial profession
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, MMK 2013 : sborník příspěvků, od s. 3091-3096, 6 s. 2013.
Nakladatel Magnanimitas
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87952-00-9
Klíčová slova česky Disciplína; delegování práce; harmonický rozvoj osobnosti; time management; manažerská profese; motivace; kvalita života; plánování osobního času a priorit; pracovní harmonogram; pracovní schůzka; psychická hygiena; sebekázeň; účinná komunikace; volnočasové aktivity; životní styl
Klíčová slova anglicky Action learning; business appointment; discipline; efficiency communication; leisure time activities; life style; life quality; motivation; psychological hygiene; personnal time planning; personality development; time efficiency; time management; managerial professional; selfdiscipline; work delegation; work timetable
Štítky KEM2, MAD, MAD_a
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 14:43.
Anotace
Pozdní příchody, přesouvání pracovních schůzek, odkládání či neplnění pracovních úkolů, vyrušování sebe i druhých patří mezi nešvary způsobující stres a konflikty nejenom na pracovišti. Efektivní hospodaření s časem, Time management, přináší praktické rady, stanovuje priority, doporučení a návrhy, jak efektivně šetřit svůj čas při obchodních schůzkách, pracovních jednáních, týmové komunikaci, při studiu s důrazem na relaxaci a plánovitého využívání volného času. Způsoby využití dovedností efektivního time managementu posouvají úroveň vyšší generace v duchu nového komplexního oboru, jak účinně a úspěšně pracovat, plánovat osobní a pracovní čas v harmonii bytí a žití jedince ve společnosti.
Anotace anglicky
Late arrivals, moving business appointments, postpone work assignments, self-disturbing and the others belong among problems be causing stress and conflicts in and out the work. Efficiency time management give us practical advices, provide priorities, recommendation and suggestions, how to effective save the time with the business appointments, team communications and studies. Suitable skills of the efficiency time management shift higher level complex branch to successfully and more productive to work in a balance planning personnal and working time.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 02:00