Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 4. DOBROVIČ, Ján, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Manažerské postupy pro navrhování produktů. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., 2018. 154 s. ISBN 978-83-63767-39-6.
 5. 2016

 6. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Monika DOHNANSKÁ. Analysis of Managerial Competencies of Construction Projects through HPI and MBTI Questionnaire. In prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., Mgr. Richard Fedorko, PhD. MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vydání. Prešov, SLOVAKIA: Bookman s.r.o., 2016. s. 72-77. ISBN 978-80-8165-155-7.
 7. 2015

 8. VANÍČKOVÁ, Radka. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, roč. 44, č. 1, s. 107 - 114. ISSN 0323-262X.
 9. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN a Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, č. 1, s. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2.
 10. VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 95 s.
 11. 2014

 12. ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 100-103. ISSN 2310-4570.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 14. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 15. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9.
 16. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. The applicaton of coaching skills by middle and top management managers. Sociálno - ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2014, roč. 12, č. 4, s. 21 - 24. ISSN 1336-3727.
 17. 2013

 18. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 19. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání. 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. s. 145 - 149, 160 s. ISBN 978-80-7394-453-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 02:53