PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME
Název česky SPOLEČNÁ AGRÁRNÍ TRŽNÍ POLITIKA, JEJÍ TRANSFORMACE V PRŮBĚHU ČASU
Autoři PÁRTLOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Riga, Lotyšsko, Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects, od s. 273 - 288, 16 s. 2018.
Nakladatel ISMA University, Riga: Landmark SIA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 40500 4.5 Other agricultural sciences
Stát vydavatele Lotyšsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001281
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-9984-891-04-0
Klíčová slova česky agrární tržní politika; transformační procesy; Dohoda o zemědělství; Agenda 2000
Klíčová slova anglicky agrarian market policy; transformation processes; Agreement on Agriculture; Agenda 2000
Štítky MAD, MAD_a, PCM, Religionistika, RIV18, STM, S_STM
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 9. 2018 08:46.
Anotace
The policy of common agrarian market is one of the oldest politic activities of the European Community. The commitment to build such Community system of support for agriculture as a sector, and protection of all stakeholders, such as producers, consumers and rural residents and farmers, was included in the 1957 treaty. At the same time, agrarian market has been one of the most sensitive areas for the entire duration of the EC / EU. The main reason for the creation of the CAP was to increase the production of agricultural production in the Member States of the European Community, ensure a certain standard of living for the agricultural population and stabilize the agricultural market. This is the most important policy for the whole history of integration, whose share in Community resources ranged between 80% in the 1970s, and has decreased to 33.7% currently, as seen in Figure 1. The policy itself has had a significant influence on the Europeans; however, it is considered as the main obstacle to greater EU competitiveness in global competition.
Anotace česky
Politika společného agrárního trhu je jednou z nejstarších politických aktivit Evropského společenství. Závazek k vybudování takového systému podpory zemědělství jako odvětví a k ochraně všech zúčastněných stran jako jsou výrobci, spotřebitelé, obyvatelé venkova a zemědělci byl zahrnut do smlouvy z roku 1957. Současně je agrární trh jednou z nejcitlivějších oblastí po celou dobu existence EC/EU. Hlavním důvodem vytvoření SZP bylo zvýšení zemědělské produkce v členských státech Evropského společenství, zajištění určité životní úrovně zemědělské populace a stabilizace zemědělského trhu. Jedná se o nejdůležitější politiku po celou historii integrace, jejíž podíl na zdrojích Společenství se pohyboval kolem 80 % v 70. letech 20. století a v současné době se snížil na 33,7%, jak je vidět na obrázku 1. Samotná politika má významný vliv na Evropany; považuje se však za hlavní překážku větší konkurenceschopnosti EU v globální konkurenci.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 01:15