VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek
Název anglicky Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, MVVTP 2014, od s. 80-82, 3 s. 2014.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7435-384-0
Klíčová slova česky interaktivní výuka a multimediální výuka; učební pomůcky; technická zařízení; vzdělávací kurikulum
Klíčová slova anglicky interactive and multimedia education; teaching aids; technical equipment; educational curriculum
Štítky KEM2, MAD, MAD_2, MAD_a, PEK_2, PRI_1, PRI_2, PRJ_1
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 30. 8. 2014 19:18.
Anotace
Příspěvek se zabývá přínosem zavádění interaktivních a multimediálních učebních pomůcek a modernizovaných technických zařízení využívaných při výuce všech úrovních vzdělávacího kurikula. Přidanou hodnotou interaktivního vyučování je vhodné, názorné a smysluplné využívání moderních výukových metod, didaktických technik, interaktivních modulů a učebních pomůcek.
Anotace anglicky
This report deals with the contribution to implementation of interactive and multimedia teaching aids and upgraded technical equipment used in teaching of all levels of the educational curriculum. Added value of interactive teaching is appropriate, visual and meaningful use of modern teaching methods, teaching techniques, interactive models and aids in the teaching process.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2023 14:23