Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. POPÍLKOVÁ, Markéta. Does the distance between the municipalities of České Budějovice region and the statutory city affect the higher use of investment subsidies in municipal budgets? In Kokovichin, A. J., N. J. Vlasova a E. S. Ogorodnikova. Sborník z Mezinárodní věděcko-praktické konference: Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018) - 2. svazek. 1. vyd. Jekatěrinburk, Rusko: Vydavatelství Uralské státní ekonomické univerzity, 2018. s. 56-60.
 2. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN a František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 21, č. 2, s. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 4. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
 5. PÍCHOVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. Principle of using systemic approach to management audit implementation by small and medium - sized enterprises. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 26, č. 3, s. 209-220. ISSN 1211-555X.
 6. 2014

 7. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 8. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 226-231. ISBN 978-80-260-6150-2.
 9. 2013

 10. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach. In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. s. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 11. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.
 12. 2012

 13. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7468-034-2.
 14. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. Radom: Vyššia škola Handlova v Radomiu, Poľsko, 2012. s. 251-258. Komunikácka v kybernetike: Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. ISBN 978-83-62491-23-0.
 15. TUČEK, Jiří a Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů. In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. s. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
 16. MARŠÍK, Martin. Optimalizace městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 163-167. ISBN 978-80-87314-29-6.
 17. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 18. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
 19. ŠOLC, Ladislav. Vývoj v řízení pohledávek a nové trendy. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 252-258. ISBN 978-80-87314-29-6.
 20. 2011

 21. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet, 2011. s. 257-263.
 22. OPEKAROVÁ, Ludmila a Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. s. 121-126.
 23. 2010

 24. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. 19-22 September 2010. Trnava: IGIP -SEFI, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.
 25. KMECOVÁ, Iveta. Didaktická účinnosť učebníc v odnornom vzdelávaní. MTF STU so sídlom v Trnave. Trnava, 2010. 306 s. Dizertačná práca, MTfF10901-52770.
 26. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality výučby s využitím nami navrhovaných kapiotol učebnica predmetu Ekonomiky a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 314-320. ISBN 978-80-7097-843-6.
 27. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality vzdelávania s využitím nami navrhnutých kapitol učebnice a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 24. ISBN 978-80-7097-845-0.
 28. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacuieho predmetu Ekonomika. Košice, 2010. s. 302-313. ISBN 978-80-7097-843-6.
 29. 2009

 30. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávaní ako prostriedok na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. KEGA. MTF STU, 2009. s. 184-190. ISBN 978-80-8096-106-0.
 31. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávání ekonomických predmetov. Technológia vzdelávania. 2009, roč. 8/2009, s. 12 - 15. ISSN 1335-003X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 00:08