Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. POPÍLKOVÁ, Markéta. Does the distance between the municipalities of České Budějovice region and the statutory city affect the higher use of investment subsidies in municipal budgets? In Kokovichin, A. J., N. J. Vlasova a E. S. Ogorodnikova. Sborník z Mezinárodní věděcko-praktické konference: Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018) - 2. svazek. 1st ed. Jekatěrinburk, Rusko: Vydavatelství Uralské státní ekonomické univerzity. p. 56-60. 2018.
  2. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA. p. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0. 2018.
  3. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN and František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, vol. 21, No 2, p. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004. 2018.
  4. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA and Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století (Primary sector in the South Bohemian Region in the 21st century). RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany. 140 pp. ISBN 978-3-942303-75-0. 2018.
  5. PÍCHOVÁ, Romana and Daniel RAUŠER. Principle of using systemic approach to management audit implementation by small and medium - sized enterprises. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, vol. 26, No 3, p. 209-220. ISSN 1211-555X. 2018.

  2014

  1. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0. 2014.
  2. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika (Quality of textbooks in education-the learning process subject Economics). In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o. p. 226-231. ISBN 978-80-260-6150-2. 2014.

  2013

  1. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach (Innovations in the management of public universities in the example of The Institute of Technology and Business in České Budějovice). In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1. p. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2. 2013.
  2. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA and Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, No 7, p. 114-121. ISSN 2307-180X. 2013.

  2012

  1. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA and Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice. 114 pp. ISBN 978-80-7468-034-2. 2012.
  2. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. Radom: Vyššia škola Handlova v Radomiu, Poľsko. p. 251-258. Komunikácka v kybernetike: Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. ISBN 978-83-62491-23-0. 2012.
  3. TUČEK, Jiří and Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů (Evaluation of effectiveness of bank loans). In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. p. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4. 2012.
  4. MARŠÍK, Martin. Optimalizace městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích (Optimization of public transport in České Budějovice). In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. p. 163-167. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.
  5. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK and Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika (Business Economics). 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 570 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1. 2012.
  6. MARŠÍK, Martin and Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu (Prediction of financial distress - Beaver Profile Analysis and Altman's model). In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  7. ŠOLC, Ladislav. Vývoj v řízení pohledávek a nové trendy (New trends in the debt management). In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. p. 252-258. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.

  2011

  1. MARŠÍK, Martin and Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja (Evaluation of multicriterial financial management in small and medium-sized enterprises of South Bohemian region). In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet. p. 257-263. 2011.
  2. OPEKAROVÁ, Ludmila and Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom (Effect on the selected statistical methods for quality control system as a potential control on companies profit). In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet. p. 121-126. 2011.

  2010

  1. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). 19-22 September 2010. Trnava: IGIP -SEFI. ISBN 978-2-87352-003-8. 2010.
  2. KMECOVÁ, Iveta. Didaktická účinnosť učebníc v odnornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). MTF STU so sídlom v Trnave. Trnava. 306 pp. Dizertačná práca, MTfF10901-52770. 2010.
  3. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality výučby s využitím nami navrhovaných kapiotol učebnica predmetu Ekonomiky a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice. p. 314-320. ISBN 978-80-7097-843-6. 2010.
  4. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality vzdelávania s využitím nami navrhnutých kapitol učebnice a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky (Evaluation of the education quality with the use of textbook´ s chapters suggested by us and comparison of its efficiency and students ´ satisfaction with the existing textbook of Economics). Košice. p. 24. ISBN 978-80-7097-845-0. 2010.
  5. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacuieho predmetu Ekonomika. Košice. p. 302-313. ISBN 978-80-7097-843-6. 2010.

  2009

  1. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávaní ako prostriedok na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. KEGA. MTF STU. p. 184-190. ISBN 978-80-8096-106-0. 2009.
  2. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávání ekonomických predmetov. Technológia vzdelávania. 8/2009, p. 12 - 15. ISSN 1335-003X. 2009.
Display details
Displayed: 16/4/2024 01:05