MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trends of European labour market development in crisis and post crises period
Název česky Trendy vývoje evropského trhu práce v krizovém a postkrizovém období
Autoři MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV.
Vydání Innovacii i investicii, Moskva, 2013, 2307-180X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky trh práce; zaměstnanost; míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti; nezaměstnanost mladých lidí; průměrná nominální a reálná mzda
Klíčová slova anglicky labour market; unemployment; employment rate; unemployment rate; youth unemployment rate; average nominal and real wage
Štítky KCRM2, KEM7, OBP_1, OBP_2, PEK_1, PEK_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 1. 2014 11:53.
Anotace
This article analyzes the main indicators of the labour market development in the Czech Republic, European Union and Russia during the recent crisis and post crisis period. The authors focus on exploring the connections of labour market development in selected countries. This article deals also with the issue of the development of nominal and real wages. The main attention is paid to the analysis o the trends of high unemployment rate, structural differences and very strong youth unemployment and its possible consequences are discussed too.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na analýzu hlavních indikátorů vývoje trhu práce v České republice, Evropské Unii a Rusku během nedávné krize a v období po ní následujícím. Autoři se zaměřují na vymezení vazeb ve vývoji charakteristik na trhu v uvedených vybraných zemích. Tento článek se také zabývá problematikou vývoje nominálních a reálných mezd. Hlavní pozornost je věnována analýze trendů vysoké míry nezaměstnanosti, strukturálním rozdílům v nezaměstnanosti i vysoké míře nezaměstnaností mladých lidí a jsou diskutovány možné důsledky těchto jevů.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 12:41