Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7454-339-5.
  2. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014, s. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
  3. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, s. 25-40. ISSN 1210-8812.
  2. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA a Ladislav SKOŘEPA. Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2013, roč. 61(4), s. 1061-1068.
  3. MULAČOVÁ, Věra, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Basis of Innovational Development of Russian Economy – Restructuring of the labour market. Inovacii investicii. Moskva, 2013, roč. 2013, 3., s. 2-4. ISSN 2307-180X.
  4. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  5. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.

  2012

  1. KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, č. 3, s. 69-78. ISSN 1804-3682.
  2. MULAČOVÁ, Věra a Ludmila OPEKAROVÁ. E-learningové moduly pro výuku i praxi. In Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 91-97. ISBN 978-80-87035-54-2.
  3. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ŠVEC a Hana DOLEŽALOVÁ. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012, roč. 60, č. 4, s. 281-288, 7 s. ISSN 1211-8516.
  4. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ a Josef NAVRÁTIL. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 2012, Vol.15, No.2, s. 4-21. ISSN 1212-3285.
  5. PÍCHA, Kamil, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Josef NAVRÁTIL a Roman ŠVEC. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. České Budějovice, 2012, roč. 15, č. 2, s. 3-13. ISSN 1212-3285.
  6. KUČERA, Lukáš. Nové trendy v CRM software. In Hana Vojáčková. Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 62-66. ISBN 978-80-87035-63-4.
  7. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium. 2. aktualiz. a dop. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 81 s. ISBN 978-80-7468-023-6.
  8. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL a Kamil PÍCHA. The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.
  9. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA a Vivian BARAVALLE. The perception of the quality of acomodation establishments´ product. Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism. 2012, s. 4-21. ISSN 1821-2506.
  10. KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách. In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.

  2011

  1. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 43-52. ISSN 1802-503X.

  2010

  1. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 73 s. ISBN 978-80-87278-58-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 04:24