MULAČOVÁ, Věra, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Basis of Innovational Development of Russian Economy – Restructuring of the labour market. Inovacii investicii. Moskva, 2013, roč. 2013, 3., s. 2-4. ISSN 2307-180X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Basis of Innovational Development of Russian Economy – Restructuring of the labour market
Název česky Základ inovačního rozvoje ruské ekonomiky – restrukturalizace trhu práce
Autoři MULAČOVÁ, Věra, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV.
Vydání Inovacii investicii, Moskva, 2013, 2307-180X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky trh práce; průměrná mzda; nezaměstnanost
Klíčová slova anglicky labour market; average salary; unemployment
Štítky A_TBM, KCRM2, OBP_2, PRO_2
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 22. 7. 2013 13:33.
Anotace
The article deals with the characteristics of the main features of the labor market in Russia as a basis for innovative development of the Russian economy. The Russian labour market is neither quantitatively nor qualitatively balanced, there are significant disparities in pay for various categories of employees and regional labour markets differs significantly from each other. The Russian labour market develops in the context of the general crisis, marked by recession, structural deformities, a gap of commercial and technological linkages, over employment, illegal migration, depopulation, poor infrastructure of the labour market and a large share of the shadow economy. All these features are detailed discuss.
Anotace česky
Článek se zabývá charakteristikou hlavních rysů trhu práce v Rusku jako základu inovačního rozvoje ruské ekonomiky. Na ruském trhu práce, který není kvantitativně ani kvalitativně v rovnováze, existují výrazné rozdíly v odměňování různých kategorií zaměstnanců I odlišnosti trhů práce v jednotlivých regionech. Ruský trh práce se rozvíjí v kontextu celosvětové krize provázené recesí, strukturálními odlišnostmi, nedostatečnou provázaností ekonomických a technologických faktorů, nezaměstnaností i přezaměstnaností, ilegální migrací, snižováním počtu obyvatel, špatnou infrastrukturou trhu práce a vysokým podílem stínové ekonomiky. Tyto charakteristiky jsou podrobněji rozebírány.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 06:37