Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VOCHOZKA, Marek, Petr JUNGA, Jaromír VRBKA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb. České Budějovice: Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb, 2021. 196 s.
 2. 2017

 3. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.
 4. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
 5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
 6. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
 7. 2016

 8. SOLAROVÁ, Petra a Roman ŠVEC. Customer relationship management (CRM) in small brick-and-mortar retail shops: Back to the essence of CRM. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1279-1286. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 9. SOLAROVÁ, Petra. Chinese e-shops from the Czech B2C customers’ point of view. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 1-11, 12 s. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 10. DOLEŽALOVÁ, Hana, Kamil PÍCHA, Josef NAVRÁTIL, Mihaela VESELÁ a Roman ŠVEC. Perception of Quality in Decision Making regarding Purchase of Organic Food. Calitatea. Bucuresti, Romania: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2016, roč. 17, č. 153, s. 86-91. ISSN 1582-2559.
 11. STELLNER, František a Lukáš POLANECKÝ. Vývoj jihočeského pivovarství na přelomu 20. a 21. století. Kvasný průmysl. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2016, roč. 62, č. 2, s. 67-70. ISSN 0023-5830. doi:10.18832/kp2016011.
 12. 2015

 13. SOLAROVÁ, Petra. Customer feedback in B2C e-shops. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference Location. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015. s. 321-330. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 14. SOLAROVÁ, Petra. Electronic records of sales in retail. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 2464-6369.
 15. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 16. SOLAROVÁ, Petra. Loyalty programmes of selective grocery retailers in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensin. 2015, roč. 63(2), s. 617-625.
 17. KUČERA, Lukáš a Roman ŠVEC. Postavení Číny v mezinárodním obchodě : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 137 s. ISBN 978-80-7468-085-4.
 18. SOLAROVÁ, Petra. Zákazníci jako spolupracovníci v maloobchodním podnikání. Studentská vědecká a odborná činnost Ekonomické fakulty JU v ČB: SVOČ 2015, 23.4.2015 (v tisku). České Budějovice: Czechia, 2015.
 19. 2014

 20. SOLAROVÁ, Petra. Angažovanost spotřebitelů v maloobchodě – získání námětů. Marketing Science & Inspirations. 2014, roč. 9(1), s. 16-25.
 21. SOLAROVÁ, Petra. Customer influence on the trading range of goods in retailing. In P. Drábik, & P. Krnáčová (Eds.), Merkúr 2014: The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, 4. 5. 12. Virt, Slovakia, 2014. s. 175-181.
 22. KOTOVA, Larissa, Maxim PONOMAREV, Petr MULAČ a Věra MULAČOVÁ. Impact of the Financial Crisis on the European Labour Market. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, Neuveden, č. 2, s. 10-20. ISSN 1805-9112.
 23. KUČERA, Lukáš. Loyalty programs analysis in selected retail chains. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, č. 2, s. 131-138. ISSN 2310-4570.
 24. KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7454-339-5.
 25. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost. In Konkurence: sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 155-163. ISBN 978-80-87035-91-7.
 26. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
 27. MULAČ, Petr a Věra MULAČOVÁ. Výsledky dotazníkového šetření k řízení kvality českých neuniverzitních vysokých škol. In Konkurence: sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 165-173. ISBN 978-80-87035-91-7.
 28. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014. s. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.
 29. SOLAROVÁ, Petra. Způsoby angažování zákazníků v maloobchodních podnicích. In L. Čechurová, & M. Jiřincová (Eds.), Trendy v podnikání 2014 (mezinárodní vědecká konference), 13. - 14. 11. 2014. 2014.
 30. 2013

 31. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, Vivian Lee WHITE, Roman ŠVEC a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 21, č. 1, s. 25-40. ISSN 1210-8812.
 32. MULAČOVÁ, Věra, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Basis of Innovational Development of Russian Economy – Restructuring of the labour market. Inovacii investicii. Moskva, 2013, roč. 2013, 3., s. 2-4. ISSN 2307-180X.
 33. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
 34. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 35. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.
 36. 2012

 37. KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, č. 3, s. 69-78. ISSN 1804-3682.
 38. MULAČOVÁ, Věra a Ludmila OPEKAROVÁ. E-learningové moduly pro výuku i praxi. In Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 91-97. ISBN 978-80-87035-54-2.
 39. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ŠVEC a Hana DOLEŽALOVÁ. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012, roč. 60, č. 4, s. 281-288, 7 s. ISSN 1211-8516.
 40. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ a Josef NAVRÁTIL. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 2012, Vol.15, No.2, s. 4-21. ISSN 1212-3285.
 41. KUČERA, Lukáš. Nové trendy v CRM software. In Hana Vojáčková. Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 62-66. ISBN 978-80-87035-63-4.
 42. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium. 2. aktualiz. a dop. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 81 s. ISBN 978-80-7468-023-6.
 43. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 44. KUČERA, Lukáš. Sociální sítě a cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu. “Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 121-126. ISBN 978-80-87035-56-6.
 45. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL a Kamil PÍCHA. The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.
 46. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA a Vivian Lee WHITE. The perception of the quality of accommodation estabilishments´ porduct. Deturope - The central european journal of regional development and tourism. České Budějovice: JČU v ČB, Ekonomická fakulta, 2012, roč. 4, č. 2, s. 4-21. ISSN 1821-2506.
 47. KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách. In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.
 48. KUČERA, Lukáš. Výuka předmětu Projekt 2 Obchod na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 49. 2011

 50. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 43-52. ISSN 1802-503X.
 51. MULAČ, Petr a Věra MULAČOVÁ. Consumer Perception of Private Label Brands in the Czech Republic. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 21 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 52. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání I: Studijní opora pro kombinované studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 60 s. ISBN 978-80-87278-66-6.
 53. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Privátní značka - nástroj konkurenčního soupeření maloobchodu. In Hana Vojáčková. KONKURENCE 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 153-162. ISBN 978-80-87035-36-8.
 54. 2010

 55. MULAČOVÁ, Věra a Hana EZROVÁ. Obaly v obchodě z pohledu trvale udržitelného rozvoje. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 7 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 56. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 73 s. ISBN 978-80-87278-58-1.
 57. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Projekt II Obchod : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 25 s. ISBN 978-80-87278-59-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 9. 2023 20:18