ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN
Název anglicky CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE
Autoři ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zákaznické preference; výběr maloobchodní prodejny; potravinářský maloobchod; Česká republika
Klíčová slova anglicky customer preferences; choice of retail store; food store; Czech Republic
Štítky ERIH, KCRM2, MARK, MAV_a, OBCH, OBC_a, OCN, RIV17, S_MAV, S_OBC_a
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:02.
Anotace
Potravinářský maloobchod je v České republice významně rostoucí segment národního hospodářství. V dnešní době vysoké konkurence na trhu je pro obchodní společnosti klíčové poznat nejen základní preference zákazníků, ale důležité jsou také preference při výběru prodejny. Na to reaguje předkládaný článek, jehož cílem je na základě písemného dotazníkového šetření zjistit a posoudit percepci důležitosti jednotlivých kritérií pro výběr maloobchodní prodejny při nákupu potravin, a to ve vztahu k pohlaví (ženy vs. muži). Z výsledků vyplynulo, že umístění obchodní jednotky, možnost zaparkovat u této jednotky a cenová hladina nabízeného zboží jsou faktory, o kterých uvažují zákazníci shodně – bez ohledu na to, zda se jedná o ženu či muže. Na druhou stranu, pohlaví zákazníka má vliv na percepci důležitosti zejména u těchto tří kritérií: atmosféra prodejny, uspořádání prodejny a forma prodeje.
Anotace anglicky
Food retail is a significantly growing segment of the national economy in the Czech Republic. In today's high market competition, it is crucial for business companies to recognize not only basic customer preferences, but also their preferences when choosing a shop. The aim of this paper is to identify and then to assess the perception of the importance of individual criteria of men and women (i.e. gender differences) when choosing a retail food store. Findings show that the location of a store, the possibility to park a car and the price level of the offered goods are factors that customers consider as important, regardless their gender. On the other hand, gender differences in preferences are noticeable in the case of shopping atmosphere, layout of the shop and form of sale.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 03:32