HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ
Název anglicky AN EVALUATION OF CAREER ANCHORS OF BBA STUDENTS IN BUSINESS
Autoři HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky plánování kariéry; kariérové kotvy; individuální řízení kariéry; self-management
Klíčová slova anglicky career planning; career anchors; individual career management; self-management
Štítky ERIH, KCRM2, MAV_a, RIV17, RPK, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:27.
Anotace
Každý člověk by se měl zabývat svou kariérou, měl by být schopen ji řídit, plánovat a také vyhodnocovat. Koncept „kariérových kotev" se vyvíjel z několika desetiletí dlouhodobého výzkumu a zachycuje některé základní složky toho, jak jednotlivci vyjadřují svůj vztah k práci. Koncept kariérových kotev vyvinul Schein v roce 1978 a můžeme ho definovat jako model, jak vnímá jednotlivec svůj talent, motivy a hodnoty, které slouží k vedení, omezování, stabilizaci a integraci vlastní kariéry. (Yarnall, 1998) Kariérové kotvy jsou široce používány jako metoda rozvoje kariéry v organizacích. Článek se zabývá kariérním výzkumem studentů bakalářského studia ekonomického zaměření a akcentuje vliv řízení kariéry na osobní a organizační úspěchy.
Anotace anglicky
"Everyone should care about own career, be able to manage it, plan and evaluate. The concept of ""career anchors"" has evolved over several decades of long-term research and captures some basic components of how individuals express their attitude to work. The concept of career anchors was developed by Schein in 1978 and we can define it as a model perceived by the individual as their talent, (Yarnall, 1998). Career anchors are widely used as a method of career development in organizations. The article deals with career research of bachelor students of business school and emphasizes the influence of career management on personal and organizational achievements."
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 06:06