KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, č. 3, s. 69-78. ISSN 1804-3682.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců
Název anglicky The analysis of Loyalty Programs Attractiveness in retail chains
Autoři KUČERA, Lukáš.
Vydání Logos polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, 1804-3682.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Obchodní řetězec; věrnost zákazníka; atraktivita věrnostního programu; benefity; dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky Retail chain; customer loyalty; loyalty program attractiveness; benefits; questionnaire
Štítky KCRM2, OBC, OBP_1, OBP_2, RVS
Změnil Změnil: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Změněno: 25. 11. 2013 20:13.
Anotace
Tento článek se zabývá analýzou atraktivity věrnostních programů největších obchodních řetězců, které působí na území České republiky. Na trhu maloobchodních služeb je v současné době vysoká konkurence, ale obchodní řetězce přesto chtějí dosáhnout co nejlepších výsledků své činnosti. Jednou z možností, jak zajistit dosažení tohoto cíle, je efektivní řízení vztahů se zákazníky. Stále častěji jsou v rámci řízení vztahů se zákazníkem využívány věrnostní programy, ale bohužel ne vždy jsou nastaveny tak, že jsou pro zákazníky atraktivní. Cílem tohoto článku bylo zjištění, zda jsou stávající věrnostní programy obchodních řetězců pro zákazníky přitažlivé a popřípadě, které benefity jim v aktuální nabídce schází. Na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 105 respondentů, bylo zjištěno, že pouze 58 % z nich věrnostní programy využívá, ale ne všichni jsou s nabídkou benefitů spokojeni. Mezi benefity, které by respondenti uvítali, lze zařadit slevy na libovolné zboží (které si zákazník sám vybere), rychlejší odbavení u pokladen, poukazy na různé akce, úpravu otevírací doby apod.
Anotace anglicky
This article analyzes the attractiveness of loyalty programs in biggest retail chains in the Czech Republic. Nowadays there is a high competition on the retail services market but retail chains still want to achieve the best results (e.g. maximum profit, incomes etc.). One way how to achieve this aim is to create an effective customer relationship management. Loyalty programs are still increasingly used as one of the most effective way to manage these relationships. Unfortunately not all of these programs are attractive for customers. The aim of this article is to determine the attractiveness of existing loyalty programs for customers (incl. which benefits do they find the most attractive or which ones do they miss etc.). Based on the questionnaire (attended by 105 respondents) it was discovered that only 58% use the loyalty programs but not all respondents are satisfied with the benefits’ supply. Most of all customers want to get discounts on any goods, faster checkin for cash desk, vouchers for various events, opening hours modifying etc.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 18:01