MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obchodní podnikání ve 21. století
Název anglicky Trade Business in the 21st Century
Autoři MULAČOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí), Petr MULAČ (203 Česká republika, domácí), Petra BEDNÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš KUČERA (203 Česká republika, domácí), Vendula SIMOTOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marie SLABÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 520 s. Finanční řízení, 2013.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000341
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-247-4780-4
Klíčová slova česky obchodní podnikání; maloobchod; velkoobchod; mezinárodní obchod; chování spotřebitele
Klíčová slova anglicky trade business; retail; wholesale; international trade; consumer behaviour
Štítky KCRM1, KCRM2, KST1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MAZ, MRS, OBC, OBP_1, OBP_2, PRO_2, riv13
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 4. 2014 14:17.
Anotace
Obchodní podnikání doznalo za posledních několik desetiletí význačného rozvoje a v 21. století představuje jednu z klíčových oblastí fungování globálně propojené ekonomiky. Tato publikace nabízí ucelený výklad z problematiky obchodního podnikání a syntetizuje stěžejní poznatky z řady souvisejících oborů. Text je pro větší názornost rozdělen do pěti tematických oddílů. Část I. seznamuje čtenáře se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje tendence předpokládaného budoucího vývoje této oblasti. Část II. již nahlíží na problematiku optikou vlastníků a managementu, jsou zde vysvětleny nejdůležitější oblasti řízení jednotlivých činností obchodní firmy. Část III. se podrobně zabývat chováním spotřebitele a marketingovými vlivy, jimiž na něj obchodník působí. Část IV. pojednává o činnostech specifických pro obchodní firmy a o přístupech k jejich řízení a realizaci. Část V. je pak věnována mezinárodnímu obchodu a jeho klíčové roli v soudobé tržní ekonomice. Text knihy je prokládán zajímavými tabulkami a grafy, za každou kapitolou je umístěna případová studie. Výklad je dále doplněn množstvím řešených praktických příkladů.
Anotace anglicky
The trade business has undergone a significant amount of development in the last few decades and that is one of the key areas of a functioning and globally connected economy in the 21st Century. A comprehensive interpretation of the problems in trade and business is covered in the book, as well as the key findings from many fields that are also contained in this publication. This textbook is divided into five thematic sections for the purposes of convenience. The basic concepts and relations in trade, such as defining the status of retail companies in the market trends and outlined the probable development of this area, are introduced in Part I. Many issues are examined from the point of view of business owners and management in Part II. The most important areas of business activities of trading companies are explained in Part III. Consumer behaviour and those marketing tools used by retailers to influence the consumers in their decision-making process are concentrated upon in Part IV. The activities that are specifically used in trade and business firms, as well as those particular strategies and methods that are employed by management as well as the realization of those activities, are discussed in Part V. There is also some focus on international trade and its key role within the contemporary market economy. This textbook is interspersed with interesting tables and graphs. Each chapter contains a case study. The comments given are further enhanced by a set of solved practical examples.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2023 12:06