Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 101-110. ISSN 1339-3189.
  2. BŘEZINOVÁ, Monika a Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 1-8, 9 s. ISSN 1339-3189.
  3. KUČERA, Lukáš. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 38-44. ISSN 1339-3189.
  4. WEBEROVÁ, Dagmar. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 75-83, 14 s. ISSN 1339-3189.
  5. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189.
  6. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189.
  7. BŘEZINOVÁ, Monika. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 24-29. ISSN 1339-3189.
  8. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 55-71. ISSN 1339-3189.
  9. WEBEROVÁ, Dagmar. POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 147-154. ISSN 1339-3189.
  10. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 112-127. ISSN 1339-3189.
  11. HUMLEROVÁ, Veronika a Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 45-51. ISSN 1339-3189.
  12. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189.
  13. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing Strategy for Effective Customer Relationship Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 875-879. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  2. TIŠLEROVÁ, Kamila. Methodological Approaches to Customer Satisfaction Measurement. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 880-887. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  3. STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC a Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, č. 3, s. 297-320. ISSN 1804-3682.
  4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Online. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016, s. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
  5. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. SLABÁ, Marie a Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-9112.
  3. TIŠLEROVÁ, Kamila. Customer-centric Approach in Terms of Online Marketing. Online. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference Location. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015, s. 2730-2738. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  4. TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing strategy of SME´s operating in civil engineering. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, s. 85-92. ISSN 2464-6369.
  5. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  6. TIŠLEROVÁ, Kamila. Perceived advantages and disadvantages of Internet Shopping. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 125-135. ISSN 1805-9112.
  7. TIŠLEROVÁ, Kamila. Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce. Ekonomické listy. 2015, roč. 6(1), 14-33. ISSN 1804-4166.
  8. SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., č. 3, s. 305-326. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0022.
  9. ŠTARCHOŇ, Peter, Martina JUŘÍKOVÁ, Olga JURÁŠKOVÁ, Dagmar WEBEROVÁ, Josef KOCOUREK, Lenka LIŽBETINOVÁ, Lucia VILČEKOVÁ a Kristýna KOVÁŘOVÁ. Značky a český zákazník. 1. vydání. Zlín: VeRBum, 2015, 104 s. ISBN 978-80-87500-76-7.

  2014

  1. SLABÁ, Marie. Analýza webových stran vybraného hotelu v českých budějovicích – případová studie. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, s. 195-203. ISBN 978-80-87300-56-5.
  2. SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
  3. SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3.
  4. SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ a Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 101-110. ISSN 1212-3609.
  5. ŠTARCHOŇ, Peter a Dagmar WEBEROVÁ. Rodová príslušnosť a postoje slovenských spotrebiteľov voči značke. Marketing Science and inspirations. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, roč. 9, č. 4, s. 36-42. ISSN 1338-7944.
  6. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Online. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.
  7. SLABÁ, Marie. Vliv ekonomické krize na hotelnictví v České republice. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, s. 204-211. ISBN 978-80-87300-56-5.

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. Online. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013, s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
  3. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
  4. SLABÁ, Marie. Business plán : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 180 s. ISBN 978-80-7468-062-5.
  5. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  6. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ a Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. Online. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013, s. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
  7. SLABÁ, Marie a Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, Neuveden, č. 2, s. 58-65. ISSN 1214-4967.
  8. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  9. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
  10. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
  11. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, Neuveden, č. 1, s. 140-157. ISSN 1802-503X.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
  3. SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
  4. TIŠLEROVÁ, Kamila. Information Interaction in Terms of e-Commerce. In agle, T. (ed.) Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. 2012, s. 307-12. ISBN 978-1-908272-65-2.
  5. SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
  6. ŠOLC, Ladislav. Lobbirovanije i korrupcija. In Stroitel‘stvo i nedvižimost‘: ekspertiza i ocenka : materialy 9-j meždunarodnoj konferencii. Praha - Moskva: EC Akademstrojnauka, 2012, s. 325-329. ISBN 978-5-9903774-1-7.
  7. SLABÁ, Marie. Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 145 s. ISBN 978-80-7468-013-7.
  8. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  9. SLABÁ, Marie a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Marketing management II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 132 s. ISBN 978-80-87278-74-1.
  10. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
  11. STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012, 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9.
  12. STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9.
  13. SLABÁ, Marie. Nové trendy v cestovním ruchu a marketing cestovního ruchu. In Jaromír Rux; Jiří Šup. Aktuální problémy cestovního ruchu : Nové trendy a technologie v cestovním ruchu : sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 229-234. ISBN 978-80-87035-56-6.
  14. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012, s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
  15. TIŠLEROVÁ, Kamila. What are the advantages of Internet shopping as perceived by customers? ACC Journal. 2012, roč. 18 (2), s. 188–195. ISSN 1803-9782.
  16. TIŠLEROVÁ, Kamila. Who Are the Customers Sharing Knowledge in Terms of Internet Shopping? In Cegarra, J. G. (ed.) Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management. Spain, Academic Publishing: Universidad Politécnica de Cartagena, 2012, s. 1186-91. ISBN 978-1-908272-63-8.
  17. ŠOLC, Ladislav. Zabota o ključevych klijentach v sfere prodaž i marketinga. In Teoretičeskije i prikladnyje issledovanija social’no-ekonomičeskich sistem v uslovijach integracii Rossii v mirovuju ekonomiku : sbornik naučnych statej. Tjumen’: Tjumenskij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 311-315. ISBN 978-5-903725-58-8.

  2011

  1. SLABÁ, Marie a Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN 1804-3682.
  2. TIŠLEROVÁ, Kamila a Marta ŽAMBOCHOVÁ. Classification of individuals: willingness to start their own business based on franchise system. In Proceedings of APLIMAT conference. Technical University, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-89313-52-5.
  3. TIŠLEROVÁ, Kamila. Customers´ profitability: methodological approaches. In Kocourek, A. (ed.) Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec, 2011, s. 497-506. ISBN 978-80-7372-755-0.
  4. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 12 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
  5. SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 156 s. ISBN 978-80-87278-84-0.
  6. TIŠLEROVÁ, Kamila a Marta ŽAMBOCHOVÁ. Marketing segmentation of students willing to study abroad based on cluster analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, roč. 7 (77), s. 795-799. ISSN 2010-376X.
  7. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Marketingová komunikace a bezpečnost internetového platebního systému. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, s. 240-245. ISBN 978-80-89282-43-2.
  8. TIŠLEROVÁ, Kamila. Measurement of customer knowledge value. In Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management. 2011, s. 982-987. ISBN 978-1-908272-10-2.
  9. VLK, Jiří. Použití prvků marketingového mixu (placement a promotion) ve stavebnictví podle typu podnikání. Část první - skupina výrobců stavebních hmot. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 245-255. ISSN 1802-503X.
  10. SIMOTOVÁ, Vendula a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Projekt I MANAGEMENT : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 61 s. ISBN 978-80-87278-89-5.
  11. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Projekt II Marketing : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 31 s. ISBN 978-80-87278-83-3.
  12. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací. 2011.

  2010

  1. ŠVEJDA, Gabriel a Gabriela ŠVEJDOVÁ. E-learning and IT Instruments in the Traditional Forms of Educatio in the Context of Czech Universities. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2010, s. 321-326. ISBN 978-80-7314-202-5.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010, s. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010, s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.

  2009

  1. TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing innovation – success and failure. In Proceedings of the 4th European Conference on Technology Management. University of the West Scotland, Glasgow, 2009. ISBN 1-903978-41-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 07:18