SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic
Název česky Vývoj turismu a marketing v oblasti turismu v České republice
Autoři SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK.
Vydání 1.vyd. Zlín, Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 8 s. 2012.
Nakladatel Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7454-013-4
Klíčová slova česky Turismus; kapacita; návštěvnost; devizové příjmy a výdaje; marketing; marketingová komunikace; internet; sociální sítě; mobilní technologie
Klíčová slova anglicky Tourism; capacity; occupancy; foreign currency expenses and incomes; marketing; marketing communication; internet; social networks; mobile technologies
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAE, MAK, MAM1, MAM2, MAR, MARK, MAZ, MIE, MOP, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 11. 2. 2013 09:41.
Anotace
This article focuses on the development of tourism in the Czech Republic after global economic crisis in 2007. We can see a negative impact of tourism in lots of indicators. Author focuses mainly on the development of occupancy at collective accommodation establishments, capacity of collective accommodation establishments and foreign currency balance from incoming and outgoing tourism. The author analyzes the number of domestic and foreign guests at collective accommodation in more detail and focuses on the prediction on the basis of coefficient of determination. After the global economic crisis it was necessary to adopt new trends in marketing and marketing communication to attract customers.
Anotace česky
Tento článek se zaměřuje na vývoj turismu v České republice po globální ekonomické krizi v roce 2007. Negativní dopady krize na oblast turismu je možné vidět v celé řadě indikátorů. Autoři se zaměřují zejména na vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních, kapacitu hromadných ubytovacích zařízení a bilanci devizových příjmů a výdajů z příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Autoři detailně analyzují počet domácích a zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a zaměřujíce na predikci na základě výpočtu koeficientu determinace. Po globální ekonomické krizi bylo nutné přijmout i v oblasti marketingu a marketingové komunikace nové trendy pro oslovení zákazníků v oblasti cestovního ruchu.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 06:01