Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC a Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 115-121. ISSN 1339-3189. 2018.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189. 2018.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189. 2018.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189. 2017.
  2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189. 2017.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189. 2017.
  4. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ. s. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0. 2016.
  2. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium. s. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5. 2016.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.

  2014

  1. SLABÁ, Marie. Analýza webových stran vybraného hotelu v českých budějovicích – případová studie. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno. s. 195-203. ISBN 978-80-87300-56-5. 2014.
  2. VYSEKALOVÁ, Jitka a kolektiv. Emoce v marketingu : jak oslovit srdce zákazníka. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 289 s. ISBN 978-80-247-4843-6. 2014.
  3. SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 183 s. ISBN 978-80-247-4819-1. 2014.
  4. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8. 2014.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, roč.21, č.1, s. 25-40. ISSN 1210-8812. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112. 2013.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava. s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5. 2013.
  4. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  5. SLABÁ, Marie a Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, Neuveden, č. 2, s. 58-65. ISSN 1214-4967. 2013.
  6. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 2013.
  7. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  8. KARLÍČEK, Miroslav a kolektiv. Základy marketingu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  4. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  5. SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  6. SLABÁ, Marie. Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 145 s. ISBN 978-80-7468-013-7. 2012.
  7. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  8. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  9. SLABÁ, Marie. Nové trendy v cestovním ruchu a marketing cestovního ruchu. In Jaromír Rux; Jiří Šup. Aktuální problémy cestovního ruchu : Nové trendy a technologie v cestovním ruchu : sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 229-234. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012.
  10. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.
  11. ŠOLC, Ladislav. Zabota o ključevych klijentach v sfere prodaž i marketinga. In Teoretičeskije i prikladnyje issledovanija social’no-ekonomičeskich sistem v uslovijach integracii Rossii v mirovuju ekonomiku : sbornik naučnych statej. Tjumen’: Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. s. 311-315. ISBN 978-5-903725-58-8. 2012.

  2011

  1. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací. 2011.

  2010

  1. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. s. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 04:01