SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of stakeholders at Public Universities
Název česky Analýza stakeholderů na veřejných vysokých školách
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research, od s. 269-277, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/12:00000398
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-210-5822-4
UT WoS 000319634100029
Klíčová slova česky Stakeholder; veřejná vysoká škola; analýza stakeholderů; základní skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol
Klíčová slova anglicky Stakeholder; public university; analysis of stakeholders; basic groups of stakeholders of public universities
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, IF, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS, RIV14
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 16:31.
Anotace
Public universities as institutions of public sector have very significant position at the market of tertiary education in the Czech Republic. Universities and their activities had been negatively impressed with the communistic regime in the same way as activities of other institutions in the Czech Republic till 1989. First private universities appeared at the Czech market of tertiary education ten years later. Their activities at the market of tertiary education gave rise to first signs of competitive fight that intensified during next years. Public universities have begun to employ in their activities methods that were used primarily by private sector. One of methods that were originally intended only for private sector is mapping and analyzing of stakeholders. This article focuses on analyzing of stakeholders of public universities. The initial groups of stakeholders of public universities were defined on the basis of the literature search and approved by the authors’ survey. The aim of this survey was to define basic groups of stakeholders and their priorities according to the opinion of public universities.
Anotace česky
Veřejné vysoké školy jako instituce veřejného sektoru zastávají v České republice velmi významnou pozici na trhu terciárního vzdělávání. Vysoké školy a jejich aktivity byly do roku 1989 negativně ovlivněny komunistickým režimem stejným způsobem, jako aktivity ostatních institucí v České republice. První soukromé vysoké školy se na českém trhu terciárního vzdělávání začaly objevovat o deset let později. Jejich činnosti na trhu terciárního vzdělávání vedly k prvním známkám konkurenčního boje, který značně zesílil v průběhu dalších let. Veřejné vysoké školy začaly používat ve své činnosti postupy, které byly dříve používány především soukromým sektorem. Jednou z metod, které byly původně určené pouze pro soukromý sektor je mapování a analýza stakeholderů. Tento článek se zaměřuje na analýzu stakeholderů veřejných vysokých škol. Výchozí skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol byly stanoveny na základě rešerše a potvrzeny výzkumem autorky. Cílem tohoto výzkumu bylo vymezit základní skupiny stakeholderů a jejich priority podle názoru veřejných vysokých škol.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 14:08