Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. STELLNER, František. Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 501 s. Dějiny. ISBN 978-80-7422-328-0.
 2. VANČURA, Miroslav a Ladislav BARTUŠKA. City logistika jako nástroj ekologizace dopravy. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2014, roč. 22, č. 1, s. 22-26. ISSN 1210-3942.
 3. VOŠTOVÁ, Věra, Karel JEŘÁBEK a Vladimír NĚMEC. Conveyor new concept for parcel logistics in air transport. In Applied Mechanics and Materials : Conference on Research, Production and Use of Steel Ropes, Conveyors and Hoisting Machines, VVaPOL 2014. 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 114-118. ISBN 978-3-03835-316-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.683.114.
 4. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
 5. WEIS, František. Definování areté v Platónově dialogu Menón. E-LOGOS. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, Neuveden, č. 11, s. Nestránkováno, 16 s. ISSN 1211-0442.
 6. STOPKA, Ondřej, Rudolf KAMPF, Jiří KOLÁŘ, Iveta KUBASAKOVÁ a Christopher SAVAGE. Draft guidelines for the allocation of public logistics centres of international importance. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 2, s. 14-19. ISSN 1335-4205.
 7. MAROUŠEK, Josef. Economically oriented process optimization in waste management. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2014, vol. 21, č. 12, s. 7400-7402. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-014-2688-z.
 8. ZOUREK, Michal. El golpe de Estado y los primeros ańos del gobierno militar en los informes de la estación de inteligencia checoslovaca en Chile. Izquierdas. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2014, Neuveden, č. 18, s. 1-16. ISSN 0718-5049.
 9. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Elektronické testování z matematiky. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-44. ISSN 1214-9187.
 10. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 45-47. ISSN 1214-9187.
 11. PLACHÝ, Jan. Hydroizolace asfaltových vozovek na betonových mostech od historie po současnost. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2014, roč. 9, č. 4, s. 34-35. ISSN 1801-822X.
 12. ZOUREK, Michal. Checoslovaquia y el Cono Sur 1945–1989. Relaciones políticas,económicas y culturales durante la Guerra Fría. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 338 s. ISBN 978-80-246-2730-4.
 13. KLEPANCOVÁ, Michaela, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Terézia TEŠTÍKOVÁ. Chemie ve strojírenství : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7468-071-7.
 14. STOPKA, Ondřej, Rudolf KAMPF, Jiří KOLÁŘ a Iveta KUBASÁKOVÁ. Identification of Appropriate Methods for Allocation Tasks of Logistics Objects in a Certain Area. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2014, vol. 61, 1-2, s. 1-6. ISSN 0469-6255.
 15. ŠENITKOVÁ, Ingrid. Impact of indoor surface material on perceived air quality. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS. Amsterdam: Elsevier Science, 2014, Neuveden, č. 36, s. 1-6. ISSN 0928-4931. doi:10.1016/j.msec.2013.11.032.
 16. VAGASKÁ, Alena, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Peter MICHAL. Implementation of method and structure handling manipulation operations to hydroabrasive process. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, Neuveden, č. 616, s. 35-43. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.35.
 17. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Martin PODAŘIL, Ján KMEC, Vladimír RUSNÁK a Luba BIČEJOVÁ. Influence of processing parameters production of sandwich composite structures designed especially for the construction of machine tool parts. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications, 2014, Neuveden, č. 616, s. 333-343. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.333.
 18. JELÍNEK, Jiří. Information Dissemination in Social Networks. In 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2014. 1. vyd. Lisabon: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2014. s. 267-271. ISBN 978-989-758-016-1.
 19. KAMPF, Rudolf, Miloš HITKA a Marek POTKÁNY. Interannual differences in employee motivation in manufacturing enterprises in Slovakia. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, roč. 16, č. 4, s. 98-102. ISSN 1335-4205.
 20. STELLNER, František a Marek VOKOUN. Internet, social sciences and humanities. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. Wien: Springer Verlag, 2014, vol. 24, č. 4, s. 492-510. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0244-7.
 21. ARTEMOV, Andrey. K charakteristice postavy s vyprávěcí funkcí v některých ruských a českých postmoderních románech. Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014, roč. 18, č. 1, s. 35-48. ISSN 1803-5663.
 22. ARTEMOV, Andrey. K probleme poiska russkogo slovarnogo ekvivalenta dlja češskogo slova "pohoda". Rossica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 53, č. 1, s. 5-10. ISSN 0139-9268.
 23. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA a Štefan HUSÁR. Kompozitní sendvičový panel, zejména pro podlahy dopravních prostředků. 2014. Patent. Číslo: 304341. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 13. 2. 2013. Datum přijetí: 29. 1. 2014.
 24. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Soňa RUSNÁKOVÁ a Štefan HUSÁR. Kovové materiály pre výrobu automobilov. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7468-069-4.
 25. MUSÍLEK, Josef. Lineární trámový spoj. 2014. Patent. Číslo: 304707. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 21. 3. 2013. Datum přijetí: 24. 7. 2014.
 26. KUBASÁKOVÁ, Iveta, Rudolf KAMPF a Ondřej STOPKA. Logistics information and communication technology. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 2, s. 9-13. ISSN 1335-4205.
 27. JELÍNEK, Jiří. Municipal Public Transport Line Modelling. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 2, s. 4-8. ISSN 1335-4205.
 28. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek v České Republice II. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2014, roč. 9, č. 1, s. 122-124. ISSN 1801-822X.
 29. MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
 30. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, č. 11, s. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
 31. STELLNER, František a Radka VANÍČKOVÁ. Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu. Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139. ISSN 1803-750X.
 32. ZOUREK, Michal. Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973-1980. Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 6, č. 1, s. 42-60. ISSN 1803-750X.
 33. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 116-129. ISSN 1804-3216.
 34. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK a Miroslav BADIDA. Prediction of the effect of chemical composition of electrolyte on the thickness of anodic aluminium oxide layer. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. USA: North Atlantic University Union NAUN, 2014, vol. 8, č. 1, s. 152-155. ISSN 1998-0140.
 35. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
 36. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol. 2014.
 37. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 38. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Martin TONCAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 39. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol. 2014.
 40. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 41. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 42. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 43. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 44. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol. 2014.
 45. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol. 2014.
 46. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 47. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jiří CECH. Rámy jízdních kol. 2014.
 48. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol. 2014.
 49. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 50. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jakub HOLICKÝ. Rámy jízdních kol. 2014.
 51. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin TONCAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 52. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol. 2014.
 53. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 54. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš SHÁNĚL. Rámy jízdních kol. 2014.
 55. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 56. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 57. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan FORMÁNEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 58. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol. 2014.
 59. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol. 2014.
 60. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 61. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří CECH. Rámy jízdních kol. 2014.
 62. ZOUREK, Michal. Relaciones culturales entre Argentina y Checoslovaquia, 1945–1989. In Josef Opatrný. Las relaciones checo-argentinas. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 97-120. ISBN 978-80-246-2569-0.
 63. LIŽBETIN, Ján. Rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy na Slovensku. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2014, roč. 22, č. 1, s. 14-17. ISSN 1210-3942.
 64. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. In Advanced Materials Research, 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. 1. vyd. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 258-261. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 65. MAROUŠEK, Josef. Significant breakthrough in biochar cost reduction. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1821-1825. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0730-y.
 66. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Lýdia SOBOTOVÁ, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Milan TIMKO, Martin PODAŘIL, Štefan HUSÁR a Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 1. diel. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7468-058-8.
 67. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR, Miloslav PILEČEK, Roman HRMO, Martin PODAŘIL, L'uba BIČEJOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 2. diel. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7468-068-7.
 68. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2014. Patent. Číslo: 304705. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 21. 12. 2012. Datum přijetí: 23. 7. 2014.
 69. KUBEČKA, Karel a PUSTKA DAVID. The use of Probability in Risk Assessment. In Advanced Materials Research : 9th International enviBUILD 2014 Conference. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 247-250. ISBN 978-3-03835-280-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.247.
 70. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. s. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0.
 71. SOMR, Miroslav, Lenka HRUŠKOVÁ a Ludmila OPEKAROVÁ. Tři životy v proměnách času. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7394-467-4.
 72. PODOLKA, Luboš. Two examples of the use of FRP reinforcement to strengthen structures. In Applied Mechanics and Materials; 6th International Scientific Conference on Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2014. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 233-238. ISBN 978-3-03835-197-9. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.617.233.
 73. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
 74. STELLNER, František. Vysoká škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT. In Jana Kleinová. Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. 1. vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2014. s. 81-86. Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39. ISBN 978-80-7037-245-6.
 75. KABOURKOVÁ, Kristina a Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, č. 4, s. 128-133. ISSN 1801-7118.
 76. BUKOVÁ, Bibiána, Eva BRUMERČÍKOVÁ a Peter KOLAROVSZKY. Zasielateľstvo a logistika. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2014. 318 s. ekonómia. ISBN 978-80-8168-074-8.
 77. 2013

 78. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, Vivian Lee WHITE, Roman ŠVEC a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 21, č. 1, s. 25-40. ISSN 1210-8812.
 79. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013. s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
 80. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Štefan HUSÁR, Roman HRMO, Monika KUČERKOVÁ a Vladimír RUSNÁK. Education in Composite Materials. In 16th International Conferance on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 1. vyd. Kazaň: IEEE Computer Society, 2013. s. 213-218. ISBN 978-1-4799-0152-4. doi:10.1109/ICL.2013.6644572.
 81. STELLNER, František, Irena KOZMANOVÁ a Radek SOBĚHART. „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? In Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, 2013. s. 10-44. ISBN 978-80-86277-77-6.
 82. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ a Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. s. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
 83. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ a Roman HRMO. Research in engineering pedagogy. In 16th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 1. vyd. Kazaň: Kazan National Research Technological University, 2013. s. 30-35. ISBN 978-1-4799-0152-4.
 84. 2012

 85. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 09:35