CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quality Control and Testing of CIPP Liners
Název česky Kontrola kvality a testování CIPP vložek
Autoři CIGLER, Otakar (203 Česká republika, garant), Karel KUBEČKA (203 Česká republika, domácí) a Petr WALDSTEIN (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Curych (Švýcarsko), Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014, od s. 1549-1552, 4 s. 2014.
Nakladatel Trans Tech Publications
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000410
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-3-03835-277-8
ISSN 1022-6680
Doi http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549
Klíčová slova česky Sanace; obnova kanalizace; kanalizace; sanační rukávy; vložky sanace; bez výkopové technologie sanace
Klíčová slova anglicky Rehabilitation; renewal of sewers; drains; remediation sleeves; liners remediation; trenchless technologies rehabilitation
Štítky KST1, KST2, KST3, KST4, KST5, KST9, RIV14, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 11:27.
Anotace
The construction and rehabilitation of buildings and structures are intervention in the environment of people. Therefore, we are always looking for new technologies that are not only environmentally friendly but also acceptable from the point of view. Speed, flexibility, minimum limit for residents and transport, and also a high efficiency is the reason why more and more in recent years carried out the rehabilitation of sewerage using remediation sleeves. One of the systems of trenchless rehabilitation of sewerage systems used in Western Europe is a system company RELINEEUROPE Alphaliner Liner GmBH & co., the company's Technicians have developed one of the most important practices in the area of trenchless rehabilitation of sewerage systems. A large proportion of the development also has operators and owners of the pipeline. Technology offers very high quality of carried out restorations. This article describes the procedures for ensuring the quality of the used in Germany, which is a world leader in the development, production and use of this technology.
Anotace česky
Výstavba a obnova budov a staveb jsou zásahy do životního prostředí lidí. Proto neustále hledáme nové technologie, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také přijatelné používat. Rychlost, flexibilita, minimální omezení pro obyvatele a dopravu, a také vysoká efektivita je důvod, proč stále více a více se v posledních letech provádí obnova kanalizace s použitím sanačních rukávců. Jedním ze systémů bez výkopové sanace kanalizačních systémů používaných v západní Evropě je systém společnosti RELINEEUROPE Alphaliner Liner GmbH & Co.. Technici společnosti vyvinuli jeden z nejvýznamnějších postupů v oblasti bez výkopové sanace kanalizací. Značnou část vývoje realizovali také provozovatelé a majitelé potrubí. Technologie nabízí velmi vysokou kvalitu provedených náhrad. Tento článek popisuje postupy pro zajištění kvality používaných v Německu, která je světovým lídrem ve vývoji, výrobě a použití této technologie.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
AMR.1044-1045.1549.pdf   Verze souboru Kubečka, K. 16. 11. 2014

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Václav Karas, učo 10752
  • osoba doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 1. 2021 04:18