Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. STELLNER, František. Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století (The Czar is dead, long live the Czarina! The overthrows on Russian court in the 18th century). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 501 pp. Dějiny. ISBN 978-80-7422-328-0.
 2. VANČURA, Miroslav and Ladislav BARTUŠKA. City logistika jako nástroj ekologizace dopravy (City logistics as an instrument for transport adjustment to the environment). Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2014, roč. 22, No 1, p. 22-26. ISSN 1210-3942.
 3. VOŠTOVÁ, Věra, Karel JEŘÁBEK and Vladimír NĚMEC. Conveyor new concept for parcel logistics in air transport. In Applied Mechanics and Materials : Conference on Research, Production and Use of Steel Ropes, Conveyors and Hoisting Machines, VVaPOL 2014. 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 114-118. ISBN 978-3-03835-316-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.683.114.
 4. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA and Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 4, p. 118-122. ISSN 1335-4205.
 5. WEIS, František. Definování areté v Platónově dialogu Menón (Defining areté in Plato's Dialogue Menon). E-LOGOS. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, Neuveden, No 11, p. Nestránkováno, 16 pp. ISSN 1211-0442.
 6. STOPKA, Ondřej, Rudolf KAMPF, Jiří KOLÁŘ, Iveta KUBASAKOVÁ and Christopher SAVAGE. Draft guidelines for the allocation of public logistics centres of international importance. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 2, p. 14-19. ISSN 1335-4205.
 7. MAROUŠEK, Josef. Economically oriented process optimization in waste management. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2014, vol. 21, No 12, p. 7400-7402. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-014-2688-z.
 8. ZOUREK, Michal. El golpe de Estado y los primeros ańos del gobierno militar en los informes de la estación de inteligencia checoslovaca en Chile (The coup d’état and the early years of the military government in the reports of the Czechoslovak station in Chile). Izquierdas. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2014, Neuveden, No 18, p. 1-16. ISSN 0718-5049.
 9. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Elektronické testování z matematiky (The electronic testing in mathematics). Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, No 2, p. 42-44. ISSN 1214-9187.
 10. SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků (The evaluation by students - Using knowledge of physysc). Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, No 2, p. 45-47. ISSN 1214-9187.
 11. PLACHÝ, Jan. Hydroizolace asfaltových vozovek na betonových mostech od historie po současnost (Development of the Waterproofing of Asphalt Roads on Concrete Bridges from the Past up to the Present Day). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2014, roč. 9, No 4, p. 34-35. ISSN 1801-822X.
 12. ZOUREK, Michal. Checoslovaquia y el Cono Sur 1945–1989. Relaciones políticas,económicas y culturales durante la Guerra Fría (Czechoslovakia and the Southern Cone 1945–1989. Political, economic and cultural relations during the Cold War). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 338 pp. ISBN 978-80-246-2730-4.
 13. KLEPANCOVÁ, Michaela, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Terézia TEŠTÍKOVÁ. Chemie ve strojírenství : studijní skripta (Chemistry in Engineering). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7468-071-7.
 14. STOPKA, Ondřej, Rudolf KAMPF, Jiří KOLÁŘ and Iveta KUBASÁKOVÁ. Identification of Appropriate Methods for Allocation Tasks of Logistics Objects in a Certain Area. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2014, vol. 61, 1-2, p. 1-6. ISSN 0469-6255.
 15. ŠENITKOVÁ, Ingrid. Impact of indoor surface material on perceived air quality. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS. Amsterdam: Elsevier Science, 2014, Neuveden, No 36, p. 1-6. ISSN 0928-4931. doi:10.1016/j.msec.2013.11.032.
 16. VAGASKÁ, Alena, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR and Peter MICHAL. Implementation of method and structure handling manipulation operations to hydroabrasive process. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, Neuveden, No 616, p. 35-43. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.35.
 17. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Martin PODAŘIL, Ján KMEC, Vladimír RUSNÁK and Luba BIČEJOVÁ. Influence of processing parameters production of sandwich composite structures designed especially for the construction of machine tool parts. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications, 2014, Neuveden, No 616, p. 333-343. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.333.
 18. JELÍNEK, Jiří. Information Dissemination in Social Networks. In 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2014. 1. vyd. Lisabon: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2014. p. 267-271. ISBN 978-989-758-016-1.
 19. KAMPF, Rudolf, Miloš HITKA and Marek POTKÁNY. Interannual differences in employee motivation in manufacturing enterprises in Slovakia. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, roč. 16, No 4, p. 98-102. ISSN 1335-4205.
 20. STELLNER, František and Marek VOKOUN. Internet, social sciences and humanities. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. Wien: Springer Verlag, 2014, vol. 24, No 4, p. 492-510. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0244-7.
 21. ARTEMOV, Andrey. K charakteristice postavy s vyprávěcí funkcí v některých ruských a českých postmoderních románech (On the portrayal of characters with a narrative function in some russian and czech postmodernist novels). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014, roč. 18, No 1, p. 35-48. ISSN 1803-5663.
 22. ARTEMOV, Andrey. K probleme poiska russkogo slovarnogo ekvivalenta dlja češskogo slova "pohoda". (On The Issue of Searching For A Russian Dictionary Equivalent Of Czech Expression "pohoda".). Rossica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 53, No 1, p. 5-10. ISSN 0139-9268.
 23. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA and Štefan HUSÁR. Kompozitní sendvičový panel, zejména pro podlahy dopravních prostředků (Composite sandwich panels, especially for floor transport vehicles). 2014.
 24. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Soňa RUSNÁKOVÁ and Štefan HUSÁR. Kovové materiály pre výrobu automobilov (Metallic materials for automobiles). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 183 pp. ISBN 978-80-7468-069-4.
 25. KUBASÁKOVÁ, Iveta, Rudolf KAMPF and Ondřej STOPKA. Logistics information and communication technology. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 2, p. 9-13. ISSN 1335-4205.
 26. JELÍNEK, Jiří. Municipal Public Transport Line Modelling. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 2, p. 4-8. ISSN 1335-4205.
 27. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek v České Republice II (Absorption of asphalt insulation sheets for the insulation of concrete bridge decks II). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2014, roč. 9, No 1, p. 122-124. ISSN 1801-822X.
 28. MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ and Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
 29. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL and Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, No 11, p. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
 30. STELLNER, František and Radka VANÍČKOVÁ. Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu (Personal politics of Wilhelm II. in German and Prussian political institutions during the era of the so called Liebenberg circle). Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, vol. 6, No 1, p. 126-139. ISSN 1803-750X.
 31. ZOUREK, Michal. Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973-1980. Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 6, No 1, p. 42-60. ISSN 1803-750X.
 32. ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, No 2, p. 116-129. ISSN 1804-3216.
 33. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK and Miroslav BADIDA. Prediction of the effect of chemical composition of electrolyte on the thickness of anodic aluminium oxide layer. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. USA: North Atlantic University Union NAUN, 2014, vol. 8, No 1, p. 152-155. ISSN 1998-0140.
 34. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA and Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. p. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
 35. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 36. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 37. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Martin TONCAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 38. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 39. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 40. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 41. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 42. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 43. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 44. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 45. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 46. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jiří CECH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 47. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 48. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 49. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jakub HOLICKÝ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 50. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Martin TONCAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 51. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 52. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 53. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Tomáš SHÁNĚL. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 54. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 55. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 56. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jan FORMÁNEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 57. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 58. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 59. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 60. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jiří CECH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 61. ZOUREK, Michal. Relaciones culturales entre Argentina y Checoslovaquia, 1945–1989 (Cultural relations between Argentina and Czechoslovakia, 1945–1989). In Josef Opatrný. Las relaciones checo-argentinas. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. p. 97-120. ISBN 978-80-246-2569-0.
 62. LIŽBETIN, Ján. Rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy na Slovensku (Intermodal transport infrastructure development in Slovakia). Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2014, roč. 22, No 1, p. 14-17. ISSN 1210-3942.
 63. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK and Zdeněk CAHA. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. In Advanced Materials Research, 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. 1. vyd. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. p. 258-261. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 64. MAROUŠEK, Josef. Significant breakthrough in biochar cost reduction. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1821-1825. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0730-y.
 65. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Lýdia SOBOTOVÁ, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Milan TIMKO, Martin PODAŘIL, Štefan HUSÁR and Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 1. diel (Engineering technology I : part I). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 135 pp. ISBN 978-80-7468-058-8.
 66. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR, Miloslav PILEČEK, Roman HRMO, Martin PODAŘIL, L'uba BIČEJOVÁ and Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 2. diel (Engineering technology I : part II). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 189 pp. ISBN 978-80-7468-068-7.
 67. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky (The central island of the circular intersection). 2014.
 68. KUBEČKA, Karel and PUSTKA DAVID. The use of Probability in Risk Assessment. In Advanced Materials Research : 9th International enviBUILD 2014 Conference. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. p. 247-250. ISBN 978-3-03835-280-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.247.
 69. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. p. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0.
 70. SOMR, Miroslav, Lenka HRUŠKOVÁ and Ludmila OPEKAROVÁ. Tři životy v proměnách času (Three Lives in changing times). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-7394-467-4.
 71. PODOLKA, Luboš. Two examples of the use of FRP reinforcement to strengthen structures. In Applied Mechanics and Materials; 6th International Scientific Conference on Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2014. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 233-238. ISBN 978-3-03835-197-9. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.617.233.
 72. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu (Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel). In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014. p. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
 73. STELLNER, František. Vysoká škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT (The University of Economics, Prague as a Successor of the Business School of the Czech Technical University in Prague). In Jana Kleinová. Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. 1. vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2014. p. 81-86. Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39. ISBN 978-80-7037-245-6.
 74. KABOURKOVÁ, Kristina and Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice (The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, No 4, p. 128-133. ISSN 1801-7118.
 75. BUKOVÁ, Bibiána, Eva BRUMERČÍKOVÁ and Peter KOLAROVSZKY. Zasielateľstvo a logistika (Forwarding and Logistics). 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2014. 318 pp. ekonómia. ISBN 978-80-8168-074-8.
 76. 2013

 77. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, Vivian Lee WHITE, Roman ŠVEC and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 21, No 1, p. 25-40. ISSN 1210-8812.
 78. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013. p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
 79. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Štefan HUSÁR, Roman HRMO, Monika KUČERKOVÁ and Vladimír RUSNÁK. Education in Composite Materials. In 16th International Conferance on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 1. vyd. Kazaň: IEEE Computer Society, 2013. p. 213-218. ISBN 978-1-4799-0152-4. doi:10.1109/ICL.2013.6644572.
 80. STELLNER, František, Irena KOZMANOVÁ and Radek SOBĚHART. „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? (‚Cultural turnaround‘ as an impulse to connect the economic and political history?). In Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, 2013. p. 10-44. ISBN 978-80-86277-77-6.
 81. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ and Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. p. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
 82. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ and Roman HRMO. Research in engineering pedagogy (Výzkum v oblasti inženýrské pedagogiky). In 16th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 1. vyd. Kazaň: Kazan National Research Technological University, 2013. p. 30-35. ISBN 978-1-4799-0152-4.
 83. 2012

 84. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
Display details
Displayed: 8/8/2022 07:20