SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků (The evaluation by students - Using knowledge of physysc). Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, No 2, p. 45-47. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků
Name (in English) The evaluation by students - Using knowledge of physysc
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2014, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000395
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) fyzika; technické obory; dotazník
Keywords in English physics; engineering; questionnaire
Tags KPV1, RIV14
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 09:34.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu mezi studenty Strojírenství na VŠTE v Českých Budějovicích, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován jejich vztah k fyzice. Zaměřili jsme se zejména na to, zda studenti využívají ve svém životě fyzikální poznatky.
Abstract (in English)
The paper describes the results of research among engineering students at Institute of technology an Businesses in České Budějoivce, whose relationship to physics was investigated by a questionnaire. We focused on the question wheter students use gained physics knowledge in their everyday life.
PrintDisplayed: 20/10/2020 03:01