KABOURKOVÁ, Kristina and Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice (The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, No 4, p. 128-133. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice
Name (in English) The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radka VANÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Praha, NEWTON College s.r.o. 2014, 1801-7118.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000443
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) zdravotní pojištění; důchodové a sociální pojištění; daň z příjmů ze závislé činnosti
Keywords in English health insurence; social and pension insurance; tax on income from dependent activities
Tags KEM 1 - PRI_1, KEM3, PRI_2, RIV14
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Changed: 29/12/2015 20:30.
Abstract
Důchodové pojištění podporuje občany v období stáří, invalidity či případné ztráty živitele. S účinností od 1. 1. 1996 dle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se v rámci důchodového pojištění poskytují důchody starobní, plně a částečně invalidní, vdovské a vdovecké, ale i sirotčí. Důchody manželek, sociální důchody, důchody za výsluhu a důchody přiznané před 1. 1. 1957 jsou vypláceny jako invalidní nebo starobní.
Abstract (in English)
Pension insurance supports citizens in ensuring that in the event of old age, invalidity or loss of a breadwinner. With effect from 1. 1. 1996 (Act No 155/1995 Coll., on pension insurance) within the pension scheme are old-age pensions, fully and partially disabled, widows and orphans. Wiweś pensious, seniority pensious, social pensions and pension granted before 1. 1. 1997 are paid as invalidity or old-age. The aim of the paper is to point out the changes in the calculation of wages in the areas of pensions, social security and health insurance, when in 2008 is to edit the introduction in the calculations. Super-gross wage, on which the calculation is made in a given year.
PrintDisplayed: 6/12/2022 15:45