Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. GABRHELOVÁ, Gabriela, Imrich ANDREJČÁK and Robert ZEMAN. BEHAVIOURAL STRATEGIES IN DIFFICULT SOCIAL SITUATIONS IN THE MANAGEMENT OF SECONDARY ART SCHOOLS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE PREDICTIVE SOFTWARE TOOLS. In Petranova Dana, Magál Slavomír. Megatrends and media: Critique in media, critique of media. Trnava: Univerzita svatého Cyrila a Metoděje, Trnava, Slovensko, 2016. p. 100-118. ISSN 2453-6474.
 2. POPÍLKOVÁ, Markéta. Dopad změn účetních předpisů na vypovídací schopnost vybraných hospodářských ukazatelů (The impact of changes to accounting rules on the explanatory power of selected economic indicators). In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. p. 541-546. ISBN 978-80-87952-17-7.
 3. PÍCHOVÁ, Romana. Mzdová politika v kontextu nabídky práce v ČR (Wage Policy in Context of Labour Supply in the Czech Republic). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 42-53. ISSN 2464-7217.
 4. KABOURKOVÁ, Kristina. Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky (Comparison of Production Areas of Selected Crops and Number of Livestock in the Czech Republic). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 87-100. ISSN 2464-7217.
 5. POPÍLKOVÁ, Markéta and Kristina KABOURKOVÁ. ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ (Management of Profit – Method of Component Depreciation). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, p. 101-110. ISSN 2464-7217.
 6. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ and Katarína HAVIERNIKOVÁ. SELECTED ASPECTS OF NETWORK MANAGEMENT. First edition. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2016. 179 pp. ISBN 978-80-263-1063-1.
 7. 2015

 8. PÍCHOVÁ, Romana. Analýza finančního řízení v msp s praktickou ukázkou na konkrétním podniku (Analysis of financial management in smes with practical demonstrations on the specific enterprise). In RISK WORKSHOP 2015. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2015. p. 54-66, 9 pp. ISBN 978-80-555-1471-0.
 9. KABOURKOVÁ, Kristina. Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 1-17, 18 pp. ISSN 2464-6369.
 10. KABOURKOVÁ, Kristina and Daniela HRICOVÁ. Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. p. 360-369. ISBN 978-80-7435-546-2.
 11. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji (Most Profided Employee Benefits from Tax Perspective in Region of South Bohemia). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, p. 122-141. ISSN 1214-4967.
 12. ZEMAN, Robert, Vyacheslav IVANOV, Inna KOBELEVA, Jevgenija ZAMBRZHITSKYA, Liběna KANTNEROVÁ and Simona HAŠKOVÁ. Osnovy ekonomičeskogo analiza (Fundamentals of economic analysis). 1. vyd. Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj techničeskij universitet im. G.I. Nosova, 2015. 243 pp. ISBN 978-5-9967-0766-9.
 13. KABOURKOVÁ, Kristina. Predikce vývoje hrubé mzdy v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem (Prediction of the development of gross wages in the context of sustainable development.). In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015. p. 18-24. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
 14. KABOURKOVÁ, Kristina. Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň zaměstnanců (Average gross and minimum wages and their impact on the living standards of workers.). In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015. p. 25-32. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
 15. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ and Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet (Managerial accounting). 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015. 223 pp. ISBN 978-5-9967-0634-1.
 16. 2014

 17. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Development of VAT rates in the Czech Republic and their harmonisation in the European Union. Journal of Management and Business: Research and Practice. Prešov: University of Presov in Presov, 2014, vol. 6, No 2, p. 22 - 34. ISSN 1338-0494.
 18. KABOURKOVÁ, Kristina and Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice (Characterirstics of enterpreneurs . Individuals . In Czech republic). Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, p. 37-44. ISSN 1336-9105.
 19. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, No 4, p. 63 - 70. ISSN 1336-3727.
 20. ROMANOVÁ, Daniela and Kristina KABOURKOVÁ. Porovnání výpočtu mzdu v České Republice v letech 2007 až 2014 (Comparison of the salary calculation in the Czech Republic from 2007 to 2014). Ekonomické spektrum. CAESaR, 2014, roč. 9, No 1, p. 58-64. ISSN 1336-9105.
 21. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9.
 22. ROMANOVÁ, Daniela and Kristina KABOURKOVÁ. Špecifika účtování v oblasti poskytování služeb v České Republice (Accouting rules in the field of services provision in Czech Republic). In Podvojné účtovníctvo v teorii a praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. p. 98-101, 3 pp. ISBN 978-80-552-1221-0.
 23. GALLO, Peter and Romana PÍCHOVÁ. Ukazovateľ economic value aded - nástroj pre benchmarkingové hodnotenie výkonnosti firiem (Indicator economic value aded - a tool for benchmarking performance evaluation companies). In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 125-133. ISBN 978-80-87952-07-8.
 24. KABOURKOVÁ, Kristina and Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice (The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, No 4, p. 128-133. ISSN 1801-7118.
 25. ŠOLC, Ladislav, Kristina KABOURKOVÁ and Jitka ŠIŠKOVÁ. Význam finanční páky pro manažerské rozhodování v praxi (Implication of Financial Laverage for Management in Praxis). PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 4, No 2, p. 69-72. ISSN 1211-6378.
 26. 2013

 27. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : sbírka příkladů na procvičování. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 40 pp.
 28. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 65 pp.
 29. PEČMAN, Jan. Učební pomůcka pro demonstraci silových poměrů ve zdivu při statickém zatížení (Teaching tool to demonstrate the force ratios in the masonry under static load). 2013.
 30. KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013.
 31. KABOURKOVÁ, Kristina. Výuka finančního účetnictví a hodnocení znalostí studentů. (Teaching of financial accounting and assessment of students' knowledge.). In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 163-167.
 32. KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 68 pp.
 33. 2012

 34. OUBRECHTOVÁ, Marie. Harmonization of Czech Accounting Legislation on International Financial Reporting Standards for SME. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 94-97. ISBN 978-80-7468-049-6.
 35. TUČEK, Jiří and Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů (Evaluation of effectiveness of bank loans). In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. p. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
 36. PADRTOVÁ, Marie. Metodika hodnocení výstupů z učení účetních předmětů (Methodology for evaluation of learning outcomes of accounting subjects). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 37. OUBRECHTOVÁ, Marie. Nalog na dobavlennuju stoimost’ (NDS) i jego rasčet v Češskoj Respublike (Value Added Tax and its settlement). Finansy i učet: problemy metodologii i praktiki. Iževsk: Izdatel’stvo IEiU FGBOU VPO <<UdGU>>, 2012, 1-2, p. 105-110.
 38. KABOURKOVÁ, Kristina and Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let (Procedure for Calculation of Wages - Development for the Last Ten Years). PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, No 2, p. 81-83. ISSN 1211-6378.
 39. OUBRECHTOVÁ, Marie. Rasčet zarabotnoj platy – porjadok formirovanija zarabotnoj platy i jeje rasčet v Češskoj Respublike. (Payroll - payroll calculation procedure and its settlement in the Czech Republic.). In Problemy social’no-ekonomičeskich izmerenij v postindustrial’nom obščestve : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Iževsk: Izd-vo "Udmurtskij universitet", 2012. p. 60-64. ISBN 978-5-4312-0166-0.
 40. ŠOLC, Ladislav and Kristina KABOURKOVÁ. Stocks Management and Their Accounting in Czech Companies. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 98-101. ISBN 978-80-7468-049-6.
 41. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu : aplikace v příkladech (Accounting for local government units, contributory organization and organizational components of the State). 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 pp. ISBN 978-80-247-3637-2.
 42. PADRTOVÁ, Marie. Účtování a vykazování dotací dle IFRS v ČR (Accounting and reporting in accordance with IFRS in Czech Republic). In Pavlína Pelešová, Zuzana Kiszová, Jindřiška Kováčová, Miroslava Snopková. V. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. Opava: Slezská univerzita v Opavě: Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. p. 867-872. ISBN 978-80-7248-800-1.
 43. KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ and Jiří TUČEK. Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR (Accrual of deduction of tax credits the taxpayer, members of his family and conditions when pumping sickness in the CR). In Jana Hrbková. Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. p. 55-62. ISBN 978-80-01-05079-8.
 44. 2011

 45. KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK and Jiří TUČEK. Archivace účetních dokladů (Archiving of Accounting Documents). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 239-243. ISSN 1802-503X.
 46. HORTOVÁ, Marta and Pavel ROUSEK. Daně : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 96 pp. ISBN 978-80-87278-90-1.
 47. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ, Hana EZROVÁ and Romana PÍCHOVÁ. Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1 (Tax harmonisation in free trade EU – reflection on the possibilities of tax evasion - part 1). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 61-76. ISSN 1802-503X.
 48. OPEKAROVÁ, Ludmila and Miroslav MÁČE. Přenesení daňové povinnosti DPH na odběratele (Shift of tax VAT for the recipient). In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2011. p. 292-300. ISBN 978-80-87035-36-8.
 49. MÁČE, Miroslav. Účetní odpisy dlouhodobého majetku (Accounting depreciation of fixed assets). Praha: GORDIC spol. s r.o., 2011. 52 pp.
 50. 2010

 51. KABOURKOVÁ, Kristina and Pavel ROUSEK. Daňová problematika z historického a současného pohledu (Tax issues of historical and contemporary perspective). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 6 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 52. ROUSEK, Pavel and Vendula KRÁLOVÁ. Fiskální význam daní (Fiscal Importance of Taxes). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 53. KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK. Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního (Livestock from the perspective of an economist and financial). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 5 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 54. MÁČE, Miroslav. Podrozvaha příspěvkových organizací obcí a měst (Off balance sheet governmental organizations municipalities and cities). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 124-134. ISSN 1802-503X.
 55. KABOURKOVÁ, Kristina, Marta MARŠÍKOVÁ and Jiří TUČEK. Rozbor nákladů a výnosů z účetního hlediska (Cost-benefit analysis from an accounting perspective). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 8 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 56. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 (Accounting for municipality and allowance organizations and organizations of the state). 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 335 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3343-2.
 57. 2009

 58. KABOURKOVÁ, Kristina, Miroslav MÁČE and Dana WALTEROVÁ. Nedoceněná vypovídací schopnost účetních dokladů v práci manažera (Underestimated the explanatory power of accounting documents in the work manager). In Sborník příspěvků z I. odborného semináře Katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 1 pp. ISBN 978-80-87278-07-9.
 59. KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK and Dana WALTEROVÁ. Zásoby (Inventory). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, p. 5-11. ISSN 1802-503X.
Display details
Displayed: 10/6/2023 23:15