Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. 2014

 4. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců (Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 5. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. p. 116-123. ISBN 978-80-260-6150-2.
 6. VANÍČKOVÁ, Radka and Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců (Corporate employee training and education). In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. p. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 7. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 8. MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ and Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
 9. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL and Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, No 11, p. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
 10. KABOURKOVÁ, Kristina and Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice (The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, No 4, p. 128-133. ISSN 1801-7118.
 11. 2013

 12. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach (Innovations in the management of public universities in the example of The Institute of Technology and Business in České Budějovice). In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. p. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 13. 2012

 14. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). Gaudeamus Univerzita HK. Hradec Králové, 2012. p. 12-13. ISBN 978-80-7435-175-4.
 15. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). In In 2012: Media 4u Magazine 2012: Autorské články z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, 29 březen 2012. Výsledky výskumu a vývoje v technických oborech, Inovace technických studijních programů, Trendy v didaktice odborných předmětů, Efektívní práce s informacemi, Srovnávací studie. Nakladatelství Gaudeamus UHK. Hradec králové, 2012. p. 23-27. ISBN 978-80-7435-175-4.
 16. JAMBAL, Tsolmon. Metody výuky a kritéria hodnocení předmětu podnikového řízení (Teaching methods and criteria for the evaluation of business management course). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 17. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Motivace jako prostředek na zvýšení kvality vyučovacího procesu (Motivation as the way of increasing the quality of students´learning process). Dubnica nad Váhom, 2012. p. 251-258. ISBN 978-963-7290-95-4.
Display details
Displayed: 31/3/2023 04:36