PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA and Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS, Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 4, p. 118-122. ISSN 1335-4205.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602
Name in Czech Korelace hodnot nasákavosti asfaltových izolačních pásů získaných dle ČSN EN 14223 A ČSN 503602
Authors PLACHÝ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radek VEJMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk CAHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition COMMUNICATIONS, Žilina, University of Zilina, 2014, 1335-4205.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000432
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Asfaltové hydroizolační pásy (AIP); nosná vložka; hrubozrnný posyp; jemnozrnný posyp; nasákavost
Keywords in English bitumen waterproofing membranes (AIP); carrier; caarse gritting; fine gritting; water absorption
Tags KCJ4, KPV1, KST1, RIV14, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 08:48.
Abstract
This article deals with the issue of the weight water absorption of bitumen waterproofing sheets. It compares two methodologies that are applicable to the examination of water absorption of bitumen waterproofing sheets from the point of view of the testing procedures. It compares the results of both the methods for individual bitumen sheets upon the experimental measurement and it also examines the mutual relation between the individual results. The experimental measurement was performed on bitumen sheets used for the waterproofing of a bridge deck
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá problematikou hmotnostní nasákavosti asfaltových izolačních pásů. Porovnává dvě metodiky, které je možné použít pro zjištění nasákavosti asfaltových izolačních pásů to z hlediska zkušebních postupů. Na základě experimentálního měření porovnává výsledky nasákavosti obou metodik pro jednotlivé asfaltové pásy a zjišťuje vzájemnou závislost mezi jednotlivými výsledky. Experimentální měření bylo provedeno na asfaltových pásech používaných pro izolaci mostovek
PrintDisplayed: 26/10/2020 07:28