Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ and Radek VEJMELKA. Mutual correlation between softening point and flow resistance at elevated temperature according to bitumen mass in bitumen sheets. In Yilmaz I.,Decky M.,Rybak J.,Dabija A.-M.,Marschalko M.,Coisson E.,Drusa M.,Segalini A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032078.
 2. 2017

 3. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ (ECONOMIC OUTLOOK FOR USING THE BIM METHOD IN CONSTRUCTION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 137-142, 7 pp. ISSN 1339-3189.
 4. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené (Experimental technologies for disabled people). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 17-23. ISSN 1339-3189.
 5. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU (INDUSTRIAL USAGE OF GAMING TECHNOLOGY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 115-120. ISSN 1339-3189.
 6. 2016

 7. LANDA, Filip. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius: Taylor & Francis, 2016, vol. 40, 4/2016, p. 303-310. ISSN 2029-7955. doi:10.3846/20297955.2016.1246986.
 8. KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ and Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016. Volume 93, 2017. France: EDP Sciences, 2016. p. 03004-3010. ISBN 978-2-7598-9012-5. doi:10.1051/matecconf/201779303004.
 9. PLACHÝ, Jan and Radovan HORÁK. EKOLOGICKÉ A SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY (Ecological and adhesive reinforced bitumen sheets for waterproofing). In Hydroizolace a vozovky na mostech : 25 konference : sborník příspěvků. první. Brno: Novpress s.r.o., 2016. p. 46-51. ISBN 978-80-87342-19-0.
 10. LAMICH, David, Marian MASCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Václav MIKULENKA and Karel KUBEČKA. Geodetic monitoring of roads as a tool for determination of hazard zones in areas influenced by deep coal mining. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, vol. 75, No 3, p. 1033-1043. ISSN 1435-9529. doi:10.1007/s10064-015-0769-y.
 11. GANGULY, Prabir and Karolína ŠKRLANTOVÁ. Methodological approach of teaching sustainability concepts to civil engineering students. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies: Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 1. vyd. Londýn: Taylor & Francis Group, 2016. p. 269-274. ISBN 978-1-138-02907-1.
 12. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. PERCEIVED AIR QUALITY vs PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY. In Neuveden. 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2016). 1st. Neuveden: Stef92 Technology Ltd, 2016. p. 659-666. ISBN 978-619-7105-69-8.
 13. JUHÁS, Pavol and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Plastic Bending-Shear Load-Carrying Capacity of Hybrid I Cross-Sections. In 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016: Nano, Bio and Green - Technologies For a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Stef92 Technology Ltd., 2016. p. 667-674, 9 pp. ISBN 978-619-7105-69-8.
 14. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC and Václav MIKULENKA. Subsidence measurements in roads and implementation in land use plan optimisation in areas affected by deep coal mining. Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, vol. 1, No 75, p. 1-11, 12 pp. ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-015-4933-2.
 15. ŠKRLANTOVÁ, Karolína. Udržitelné hospodaření se stavebními a demoličními odpady. In Enviromentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě a službách. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2016. p. 136-145. ISBN 978-80-87472-88-0.
 16. 2015

 17. PODMANICKÝ, Peter and Vladimír NÝVLT. BIM technology as an Inovation tool in the design of building structures in the Czech Republic. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 377-384. ISBN 978-619-7105-43-8.
 18. PLACHÝ, Jan. Historie plochých střešních plášťů a povlakových krytin (The history of the flat roof cladding and coating coverings). Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2015, roč. 22, 11-12, p. 25-26. ISSN 1212-0111.
 19. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK and Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 20. JUHÁS, Pavol and Ingrid ŠENITKOVÁ. Using of higher strength structural steels in compression members. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. p. 351-358. ISBN 978-619-7105-43-8.
 21. 2014

 22. VACULÍKOVÁ, Hana, Pavel VLČEK, Karel KUBEČKA, Jan ČESELSKÝ and Milan NIČ. Application of Risk Analysis by the Evaluation of Buildings Indoor Environment. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014, vol. 899, p. 531-534. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.531.
 23. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK and Darja KUBEČKOVÁ. Assessment and Damage for Building Structures Risk Analysis Methods. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 535-538. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.535.
 24. FRIDRICH, Jan and Karel KUBEČKA. BIM – The Process Of Modern Civil Engineering In Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. ISSN 1877-0428.
 25. FRIDRICH, Jan and Karel KUBEČKA. BIM-The Process of Modern Civil Engineering. 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.579.
 26. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK and Zdeněk CAHA. Bitumen Substance Analysis. In 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. p. 103-106. ISBN 978-3-03835-026-2.
 27. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA and Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 4, p. 118-122. ISSN 1335-4205.
 28. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA and Ivan KOLOŠ. Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku (Exploratory analysis of SFRC compressive strength of a sample data file). Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014, vol. 2014, 1-2/2014, p. 11-15. ISSN 1805-2576.
 29. FRIDRICH, Jan and Karel KUBEČKA. Fire Risk in Relation to BIM. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 552-555. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.552.
 30. KUBEČKA, Karel, Zuzana TRAWINSKÁ and Jan FRIDRICH. Forensic Science In Higher Education. In Edited by:Laborda, JG , Univ Barcelona, Barcelona, SPAIN. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013) Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 141 Pages: 753-757 DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.05.132 Published: 2014. Volume: 141. Barcelona: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. p. Pages: 753-757, 5 pp. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.132.
 31. KUBEČKA, Karel, Silvie DOBIÁŠOVÁ, Jan FRIDRICH, Pavel VLČEK and Milan NIČ. Instruments for Risk Analysis as an Alternative Decision-Making Method in the Forensic Sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.556.
 32. PLACHÝ, Jan. Optimalizace návrhu hydroizolací spodní stavby z asfaltových izolačních pásů (Design optimization waterproofing basements construction of asphalt membran). In Izolace 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: A.W.A.L., s.r.o., 2014. 6 pp. ISBN 978-80-905755-0-9.
 33. PLACHÝ, Jan. Podkladní pásy pod krytinu z asfaltových šindelů (Underlays bitumen waterproofing sheets of asphalt shingles). Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2014, roč. 21, 11-12, p. 36-37. ISSN 1212-0111.
 34. PETŘÍČEK, Tomáš, Jindřich STODŮLKA and Jan PLACHÝ. Porovnání parametrů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů (Parameter comparison of single-mechanical fastened bitumen waterproofing sheets). In Strechy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2014. p. 179-183, 4 pp. ISBN 978-80-89728-01-5.
 35. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA and Ivan KOLOŠ. Post-Cracking Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs with Subsoil Interaction. In Darja Kubečkový. Advanced Materials Research. 1020th ed. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 210-214, 4 pp. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.210.
 36. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA and Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. p. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
 37. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ and Daniel PIESZKA. Risk Analysis - An Alternative Method in Forensic sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.751.
 38. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ and Veronika SOJKOVÁ. Risk Analysis of Asbestos Structures and their Impact on the Internal Environment of Buildings. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 431-434. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.431.
 39. DOBIÁŠOVÁ, Silvie and Karel KUBEČKA. Risk Analysis of Steel Construction Projects Documentation Blast Furnaces. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.564.
 40. PLACHÝ, Jan, Petra BEDNÁŘOVÁ, Roman ŠUBRT and Tomáš PETŘÍČEK. Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové mezeře u dvouplášťových střech pasivních objektů (Tackling air flow in an open air gap at double-shell roof passive objects). In Strechy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2014. p. 159-163. ISBN 978-80-89728-01-5.
 41. PLACHÝ, Jan. Složení asfaltových izolačních pásů ve Slovenské republice (Composition of bitumen waterproofing sheets in the Slovak republic). In Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inženýrských stavieb : sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2014. p. 31-35. ISBN 978-80-232-0326-4.
 42. STUCHLÍK, Kamil. testovací publikace. 1st. české budějovice: GRADA, 2014. 355 pp. test.
 43. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ and Daniel PIESZKA. The Use of Certified Methodologies of environmental risk assessment. In enviBUILD 2014. 1. vyd. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 132-135. ISBN 978-80-214-5003-5.
 44. KUBEČKA, Karel and PUSTKA DAVID. The use of Probability in Risk Assessment. In Advanced Materials Research : 9th International enviBUILD 2014 Conference. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. p. 247-250. ISBN 978-3-03835-280-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.247.
 45. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ and Daniel PIESZKA. Utilization of Risk Analysis Methods in Decision-Making Process on Fitness of Rehabilitation. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.568.
 46. PIESZKA, Daniel and Karel KUBEČKA. Vliv poddolování na smykové namáhání základových konstrukcí. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014. ISSN 1805-2576.
 47. 2013

 48. KUBEČKA, Karel, Darja KUBEČKOVÁ and Pavel VLČEK. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Use of risk analysis in forensic activities). první. Petrohrad, 2013.
 49. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ and Hana VACULÍKOVÁ. Defects of Insulation Systems and their Negative Effect on the Accumulation and Energy Saving. In Advanced Materials Research. Vol. 649. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2013. p. 143-146. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.649.143.
 50. MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK and Karel KUBEČKA. Identification of the near-surface geological structure and deposits for land use planning purposes in the Doubrava Region (Czech Republic). View Journal Information. INDIA: Publisher GEOLOGICAL SOC INDIA, NO 63, 12TH CORSS, BASAPPA LAY OUT, GAVIPURAM PO, PO BOX 1922, BANGALORE, 560-019, INDIA, 2013, p. 94-104. ISSN 0705-3797.
 51. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
 52. KUPILÍK, Václav. Požární ochrana kostelů (Fire protection churches). 112 – odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2013, roč. 12, No 5, p. 12-14. ISSN 1213-7057.
 53. MUSÍLEK, Josef. Příčné vodorovné síly na pozednici krovů. In Defekty budov 2012: sborník příspěvků. VŠTE v Českých Budějovicích. 2013.
 54. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě šikmých a plochých střech. Materiály pro stavbu, Praha: Springer Media, 3/2013, 19.ročník. Praha: Springer Media, 2013.
 55. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK and Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
 56. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB info. Praha. 2013.
 57. 2012

 58. PLACHÝ, Jan and Luděk ŠMÍDA. Asfaltové šindele – krytina šikmých střech (Asphalt shingles - roofing sloping roofs). Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, No 5, p. 64-65. ISSN 1212-0111.
 59. PLACHÝ, Jan. Detaily krytiny z asfaltových izolačních pásů řešešné pomocí klempířských konstrukcí (Detils of roofing asphalt insulation strips solved by desing plumber). Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, vol. 19, 6/2012, p. 48. ISSN 1212-0111.
 60. PLACHÝ, Jan. Krovlja iz mjagkoj čerepicy v Central’noj Jevrope. (Single roofing in the Central Europa.). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : naučnyj žurnal. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, 2 (54), p. 69-73. ISSN 1812-9498.
 61. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA and Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba" (Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, p. 40-46. ISSN 2072-9502.
 62. CHARVÁTOVÁ, Pavlína and Roman ŠUBRT. Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS (Transient heat conduction and thermal bridge size dowels ETICS). In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 10 pp. ISBN 978-80-7468-006-9.
 63. ŠUBRT, Roman and Pavlína CHARVÁTOVÁ. Nestacionární vedení tepla hmoždinkami ETICS (Unsteady therma conduction through ETICS anchors). In Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, PhD. Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 : sborník příspěvků. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2012. p. 193-198. ISBN 978-80-905256-0-3.
 64. PELÁNKOVÁ, Blanka. Pererabotka betonnych otchodov - recikling (Concrete Processing Waste-Recycling). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 22-25. ISBN 978-80-7468-038-0.
 65. PELÁNKOVÁ, Blanka. Pererabotka stroitel‘nych otchodov (Recycling of Construction Waste). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-7468-038-0.
 66. PLACHÝ, Jan. Plochá střecha z mechanicky kotvených asfaltových izolačních pásů s modifikací APP (The flat roof of asphalt insulation mechanically fastened belts with modification of APP). In Defekty budov 2011. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-7468-006-9.
 67. PLACHÝ, Jan. Porucha střešního pláště bytového domu (Failure roof of a residential building). In Strechy 2012 : Zborník z Bratislavského sympózia. 1. vyd. Bratislava: Nakladatel’stvo STU v Bratislave, 2012. p. 198-200. ISBN 978-80-227-3824-8.
 68. KUPILÍK, Václav. Požárně nevyhovující stavební konstrukce (Fire substandard structures). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 28 05 2012, p. Nestránkováno, 7 pp. ISSN 1801-4399.
 69. PAVLÍK, Jan. Požární rizika staveb : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 52 pp. ISBN 978-80-7468-012-0.
 70. KUPILÍK, Václav. Požáry v průmyslových halách (Fires in industrial halls). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 16 01 2012, p. Nestránkováno, 9 pp. ISSN 1801-4399.
 71. PLACHÝ, Jan. Projekt I ST : studijní opora pro kombinované studium. 1.vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 38 pp. ISBN 978-80-7468-028-1.
 72. PLACHÝ, Jan. Projekt II ST : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 33 pp. ISBN 978-80-7468-039-7.
 73. KUPILÍK, Václav. Příčiny vzniku plísní v panelových objektech (The Causes of mold in prefabricated buildings). PSM - stavební infozpravodaj. Praha: PSM CZ, s.r.o., 2012, Neuveden, 6/2012, p. 12-16. ISSN 1802-6907.
 74. KUPILÍK, Václav. Příčiny vzniku trhlin na fasádách (Causes of cracks on the facades). Stavitel. Praha: ECONOMIA, a.s., 2012, Neuveden, No 5, p. 35-36. ISSN 1210-4825.
 75. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Příčné vodorovné síly na pozednice krovů (Transverse horizontal forces acting from a roof frame on the wall plate). In Defekty budov 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 12. –13. 12. 2012. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 25-33. ISBN 978-80-7468-056-4.
 76. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 77. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 78. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 79. PLACHÝ, Jan. Uvádění stavebních výrobků na trh dle nařízuení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (Placing the construction products by regulation of the European Parliament and of the council eu no. 305/2011). In Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2012. p. 12-15. ISBN 978-80-87342-16-9.
 80. 2011

 81. MARSCHALKO, M, I YILMAZ, L FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, M BEDNÁRIK, B STALMACHOVÁ, J ZÁVADA and O ARENCIBIA. Implementation of selected geobarriers for the landscape planning purposes in Slezska Ostrava (Czech Republic). Scientific Research and Essays. Academic Journals, 2011, vol. 6, No 22, p. 4798-4807, 9 pp. ISSN 1992-2248.
 82. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA and Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-02 (Valorised suitability of areas for building foundation : problem map : ZM 10 sheet 15-44-02). 2011.
 83. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA and Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-03 (Valorised suitability of areas for building foundation : problem map : ZM 10 sheet 15-44-03). 2011.
 84. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA and Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-07 (Valorised suitability of areas for building foundation : problem map : ZM 10 sheet 15-44-07). 2011.
 85. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA and Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-08 (Valorised suitability of areas for building foundation : problem map : ZM 10 sheet 15-44-08). 2011.
 86. MARSCHALKO, Marian, Işık YILMAZ, Martin BEDNÁRIK and Karel KUBEČKA. Variations in the building site categories in the underground mining region of Doubrava (Czech Republic) for land use planning. Engineering Geology. NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2011, vol. 122, 3-4, p. 169-178, 9 pp. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2011.05.008.
 87. HYNKOVÁ, Alena, Petra BEDNÁŘOVÁ and Petr HYNEK. Vliv výroby a montáže krovu na jeho deformaci (The Influence of the Production and Montage of the Truss for its Deformation). In Dřevostavby 2011. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2011. p. 207-210. ISBN 978-80-86837-33-8.
 88. 2010

 89. KUPILÍK, Václav. Diagnostika požárů (Fire diagnostics). TOP-INFO: Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Požární ochrana. 2010, vol. 2010. ISSN 1801-4399.
 90. KUPILÍK, Václav. Dřevostavby z požárního hlediska. In Seminář: Dřevostavby – řešení závad. 2010.
 91. KUPILÍK, Václav. Fire-spread at all-glass facades with double-glazing units. In Proceedings of the 7th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS). 2010. ISBN 978-80-01-04506-0.
 92. KUPILÍK, Václav. Chování materiálů v ohni jako ukazatel ohniska požáru (The Behaviour of Materials in a Fire as an Indicator of a Centre of a Fire). 112 – odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2010, roč. 8, No 4, p. 7-8. ISSN 1213-7057.
 93. KUPILÍK, Václav. Kamenné zdivo. In Seminář: Údržba historických staveb. 2010.
 94. KUPILÍK, Václav. Posuzování střech z hlediska požární bezpečnosti, příklady nevhodného použití fóliové střešní krytiny. Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Střechy. 2010, vol. 2010.
 95. KUPILÍK, Václav and Petra BEDNÁŘOVÁ. Pozemní stavby I. 2010.
 96. KUPILÍK, Václav. Pozemní stavitelství I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 136 pp.
 97. KUPILÍK, Václav. Požární prevence. In Seminář: Stavební projekty v návaznosti na požární bezpečnost staveb. 2010.
 98. KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce podle nové ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. TOP-INFO: Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Požární ochrana. 2010, vol. 2010.
 99. KONEČNÝ, František and Petra BEDNÁŘOVÁ. Tvorba technické dokumentace : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 99 pp.
Display details
Displayed: 27/3/2023 03:03