PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK and Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets
Name in Czech Statistické vyhodnocení vlivu tepelné odolnosti na cenu asfaltových izolačních pásů
Authors PLACHÝ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radek VEJMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít PETRÁNEK (203 Czech Republic), Tomáš PETŘÍČEK (203 Czech Republic), Lubor KALOUSEK (203 Czech Republic) and Petra BEDNÁŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Melville (New York), International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014, p. nestránkováno, 4 pp. 2015.
Publisher American Institute of Physics Publising LLC
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000487
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-0-7354-1287-3
ISSN 0094-243X
Keywords (in Czech) Asfaltové hydroizolační pásy; tloušťka pásů; plošná hmotnost; hydroizolační schopnost; asfalt; asfaltová hmota; plnivo; extrakce; odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě; ohebnost za nízkých teplot
Keywords in English Areal weight; Bitumen; Bitumen extraction; Bitumen substance; Filler; Flexibility at low temperatures; Resistance at higher temperature; Sheet thickness; Waterproofing ability; Waterproofing sheets
Tags KCJ4, KPV1, KST1, RIV15, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 11/1/2016 10:55.
Abstract
This contribution deals with the quantity of fillers in bitumen waterproofing sheets used for waterproofing of concrete bridge decks. The contribution shows on samples of bitumen waterproofing sheets from various manufacturers what the usual quantity of filler is in these products. The contribution also answers to the hypothesis whether increased or decreased filler quantity affects one of the basic thermal-technical quality of bitumen waterproofing sheets, namely flow resistance at higher temperature. The contribution also contains basic price calculation for these bitumen waterproofing sheets based on the input materials and shows dependence between temperature resistance and manufacturing costs of input materials.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá analýzou množstvím plniv v asfaltových izolačních pásech (AIP), které se používají pro izolaci betonových mostovek. Na vzorcích AIP od různých výrobců ukazuje, jaké je obvyklé množství plniv v těchto AIP. Příspěvek také odpovídá na hypotézu, zda zvýšené či snížené množství plniv ovlivňuje jednu ze základních tepelně technických vlastností AIP kterou je odolnost proti stékání při zvýšené teplotě . Ověření hypotézy je provedeno statistickým vyhodnocení závislosti odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě na následujících faktorech: typu asfaltové hmoty, plošné hmotnosti asfaltu, tloušťce pásu, typu posypu, typu plniva, poloze nosné vložky a množství plniv. Součástí příspěvku je také analýza závislosti ceny AIP na vybraných parametrech.
PrintDisplayed: 21/10/2020 01:08