KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu (Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel). In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014, p. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu
Name (in English) Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel
Authors KUČERA, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Jihlava, Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„ p. 119-125, 7 pp. 2014.
Publisher COLL POLYTECHNICS JIHLAVA
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000399
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-87-0
UT WoS 000346597400014
Keywords (in Czech) Konkurenceschopnost; nezávislý hotel; trh ubytovacích služeb; věrnostní program
Keywords in English Competitiveness; hospitality market; independent regional hotel; loyalty program
Tags IF, KCRM2, OBC, OBC_a, OBP_1, OBP_1a, OBP_2, OBP_2a, RIV14
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 15:50.
Abstract
Tento příspěvek se zabývá věrnostními programy nezávislých, regionálně působících, hotelů. Věrnostní program slouží jako nástroj vytvoření a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat atraktivitu jednotlivých benefitů, které by mohly být součástí věrnostních programů právě nezávislých regionálních hotelů. Propracované a správně sestavené portfolio benefitů v rámci věrnostního programu může pomoci nezávislému hotelu zvýšit jeho konkurenceschopnost vůči velkým, mezinárodně působícím, hotelovým řetězcům.
Abstract (in English)
This paper deals with the loyalty programmes of independent regional hotels. Loyalty program is a tool of creating and maintaining long-termed beneficial relationships with the customers. The aim of this paper is to analyse the attractiveness of the elements that could be a part of the loyalty programmes in independent regional hotels. Sophisticated and highly developed portfolio of elements (benefits) in a loyalty program can help the independent regional hotel to increase its competitiveness against large, internationally active, hotel chains.
PrintDisplayed: 21/6/2024 15:13