Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. KOLÁŘ, Ladislav, Jiří PETERKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Radka VÁCHALOVÁ, Marek KOPECKÝ and Jana BATT. Determination of the Content of Organic C - Primary Soil Organic Matter - Humic Substances. In Václav Vaněk. Racionální použití hnojiv/Reasonable use of fertilizers. 1st ed. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017, p. 49-55. ISBN 978-80-213-2793-1.

  2016

  1. SOMR, Miroslav and Lenka HRUŠKOVÁ. Filozofie vzdělávání (PHILOSOPHY OF EDUCATION). In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016, p. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1.

  2015

  1. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti žáka ve vzdělávacím procesu a vliv rodiny na jeho kultivaci (Personality development of students in the Educational process and the influence of family on its cultivation). Online. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, p. 942-948. ISBN 978-80-87952-10-8.
  2. KUČERKA, Daniel and Monika KARKOVÁ. Rozvoj technické tvořivosti studenty středních škol (The development of technical creativity of secondary school students). Technika a vzdělávanie. Banská Bystrica: Belianum, 2015, roč. 4, No 1, p. 50-53. ISSN 1339-9888.
  3. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Mária VARGOVÁ, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ and Emília BIZNÁROVÁ. The Research of the Engineering Pedagogy. Online. In Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2015. 1. vyd. Neuveden: Neuveden, 2015, p. 503-507. ISBN 978-1-4799-8706-1.
  4. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Roman HRMO, Monika KARKOVÁ and Monika KUČERKOVÁ. Tvorba učebních textů v odborném vzdělávání (Creation of textbooks in vocational training). In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, p. 1181-1190. ISBN 978-80-87952-10-8.

  2014

  1. HRMO, Roman, Daniel KUČERKA and Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ. Integrované didaktické pracoviská a ich využitie (Integrated educational workplaces and their exploitation). In Schola 2014 : zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, p. 143-158. ISBN 978-80-89732-15-9.
  2. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Daniel KUČERKA and Soňa RUSNÁKOVÁ. Materiálne vyučovacie prostriedky a ich využívanie vo vysokoškolskej výučbe (Teaching material resources and their use in undergraduate education). Edukcja technika - informatyka. Rzesow: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2014, Neuveden, No 1, p. 481-489. ISSN 2080-9069.
  3. HRMO, Roman, Monika KUČERKOVÁ and Daniel KUČERKA. Motivations of studying abroad. In Present Day Trends of Innovations 4 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014, p. 134-145. ISBN 978-80-260-6150-2.
  4. KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7454-339-5.
  5. ŠTÚR, Milan, Soňa RUSNÁKOVÁ, Pavel KRPÁLEK and Katarína KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ. Plánovanie výučby v príprave budúcich učiteľov (Lesson Planning in Preparation of Future Teachers). In MVVTP 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 71-74. ISBN 978-80-7435-384-0.
  6. HRMO, Roman, Daniel KUČERKA and Soňa RUSNÁKOVÁ. Tvorba odborných učebných textov a ich vyhodnotenie (Creating professional textbooks and their evaluation). In 8. Didaktická konferencia : Zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, p. 83-91. ISBN 978-80-89732-01-2.
  7. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu (Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel). In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014, p. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
  8. KUČERKA, Daniel and Milan TIMKO. viuživanie učebných pomocok vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ v Slovenskej republike (Using of teaching aids in the primary education in Slovak Republic). 1. vyd. Nitra: EQUILIBRIA,s.r.o., 2014, 298 pp. ISBN 978-80-558-0633-4.
  9. MARŠÍK, Martin. Využití interních grantů vysoké školy k intenzivnějšímu zapojení studentů do tvůrčí činnosti (Use of internal grants for intensive involvement of students into creative activities). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, p. 68-73. ISBN 978-80-7468-063-2.
  10. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví (Management information system use in hotel industry). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, p. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.
  11. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Roman HRMO and Monika KUČERKOVÁ. Zastosowanie technologii nauczania w szkole średniej (The use of educational technology in high school). In WYBRANE ZAGADNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA. 1. vyd. Dabrowa Gornicza: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, 2014, p. 163-168. ISBN 978-83-62897-99-5.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, p. 25-40. ISSN 1210-8812.
  2. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA and Ladislav SKOŘEPA. Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2013, 61(4), p. 1061-1068.
  3. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  4. VOCHOZKA, Marek and Vojtěch STEHEL. Shareholder’s Value in Enterprise Activity Plans. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, Neuveden, No 1, p. 9-16. ISSN 2073-5537.

  2012

  1. KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců (The analysis of Loyalty Programs Attractiveness in retail chains). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, No 3, p. 69-78. ISSN 1804-3682.
  2. MULAČOVÁ, Věra and Ludmila OPEKAROVÁ. E-learningové moduly pro výuku i praxi (E-learning Modules for Education and Business). In Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 91-97. ISBN 978-80-87035-54-2.
  3. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ŠVEC and Hana DOLEŽALOVÁ. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012, vol. 60, No 4, p. 281-288, 7 pp. ISSN 1211-8516.
  4. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ and Josef NAVRÁTIL. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 2012, Vol.15, No.2, p. 4-21. ISSN 1212-3285.
  5. PÍCHA, Kamil, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Josef NAVRÁTIL and Roman ŠVEC. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje (Retail sales in the Czech Republic and the European Union and the comparison of the development). Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. České Budějovice, 2012, vol. 15, No 2, p. 3-13. ISSN 1212-3285.
  6. ROUSEK, Pavel. Metodika naučnoj raboty : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012, 16 pp. ISBN 978-80-7468-032-8.
  7. ROUSEK, Pavel. Metodika odborné práce : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 16 pp. ISBN 978-80-87278-75-8.
  8. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL and Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 165 pp. ISBN 978-80-7468-027-4.
  9. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL and Kamil PÍCHA. The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.
  10. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA and Vivian BARAVALLE. The perception of the quality of acomodation establishments´ product. Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism. 2012, p. 4-21. ISSN 1821-2506.
  11. KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách (Customer loyalty as a tool of competitiveness increase in retail chains). In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.

  2011

  1. MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 43-52. ISSN 1802-503X.

  2010

  1. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA, Jan VÁCHAL and Lenka BEJLKOVÁ. Psaní seminárních a kvalifikačních prací na VŠTE (Wrighting of Term Papers and Qualification Thesis ITB). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 88 pp.
Display details
Displayed: 18/5/2024 14:28