Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. KOLÁŘ, Ladislav, Jiří PETERKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Radka VÁCHALOVÁ, Marek KOPECKÝ a Jana BATT. Determination of the Content of Organic C - Primary Soil Organic Matter - Humic Substances. In Václav Vaněk. Racionální použití hnojiv/Reasonable use of fertilizers. 1. vyd. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017, s. 49-55. ISBN 978-80-213-2793-1.

  2016

  1. SOMR, Miroslav a Lenka HRUŠKOVÁ. Filozofie vzdělávání. In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016, s. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1.

  2015

  1. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti žáka ve vzdělávacím procesu a vliv rodiny na jeho kultivaci. Online. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 942-948. ISBN 978-80-87952-10-8.
  2. KUČERKA, Daniel a Monika KARKOVÁ. Rozvoj technické tvořivosti studenty středních škol. Technika a vzdělávanie. Banská Bystrica: Belianum, 2015, roč. 4, č. 1, s. 50-53. ISSN 1339-9888.
  3. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Mária VARGOVÁ, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ a Emília BIZNÁROVÁ. The Research of the Engineering Pedagogy. Online. In Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2015. 1. vyd. Neuveden: Neuveden, 2015, s. 503-507. ISBN 978-1-4799-8706-1.
  4. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Roman HRMO, Monika KARKOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Tvorba učebních textů v odborném vzdělávání. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 1181-1190. ISBN 978-80-87952-10-8.

  2014

  1. HRMO, Roman, Daniel KUČERKA a Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ. Integrované didaktické pracoviská a ich využitie. In Schola 2014 : zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 143-158. ISBN 978-80-89732-15-9.
  2. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Daniel KUČERKA a Soňa RUSNÁKOVÁ. Materiálne vyučovacie prostriedky a ich využívanie vo vysokoškolskej výučbe. Edukcja technika - informatyka. Rzesow: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2014, Neuveden, č. 1, s. 481-489. ISSN 2080-9069.
  3. HRMO, Roman, Monika KUČERKOVÁ a Daniel KUČERKA. Motivations of studying abroad. In Present Day Trends of Innovations 4 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014, s. 134-145. ISBN 978-80-260-6150-2.
  4. KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7454-339-5.
  5. ŠTÚR, Milan, Soňa RUSNÁKOVÁ, Pavel KRPÁLEK a Katarína KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ. Plánovanie výučby v príprave budúcich učiteľov. In MVVTP 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 71-74. ISBN 978-80-7435-384-0.
  6. HRMO, Roman, Daniel KUČERKA a Soňa RUSNÁKOVÁ. Tvorba odborných učebných textov a ich vyhodnotenie. In 8. Didaktická konferencia : Zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, s. 83-91. ISBN 978-80-89732-01-2.
  7. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014, s. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
  8. KUČERKA, Daniel a Milan TIMKO. viuživanie učebných pomocok vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ v Slovenskej republike. 1. vyd. Nitra: EQUILIBRIA,s.r.o., 2014, 298 s. ISBN 978-80-558-0633-4.
  9. MARŠÍK, Martin. Využití interních grantů vysoké školy k intenzivnějšímu zapojení studentů do tvůrčí činnosti. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 68-73. ISBN 978-80-7468-063-2.
  10. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.
  11. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Roman HRMO a Monika KUČERKOVÁ. Zastosowanie technologii nauczania w szkole średniej. In WYBRANE ZAGADNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA. 1. vyd. Dabrowa Gornicza: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, 2014, s. 163-168. ISBN 978-83-62897-99-5.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, s. 25-40. ISSN 1210-8812.
  2. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA a Ladislav SKOŘEPA. Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2013, roč. 61(4), s. 1061-1068.
  3. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  4. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Shareholder’s Value in Enterprise Activity Plans. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, Neuveden, č. 1, s. 9-16. ISSN 2073-5537.

  2012

  1. KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, č. 3, s. 69-78. ISSN 1804-3682.
  2. MULAČOVÁ, Věra a Ludmila OPEKAROVÁ. E-learningové moduly pro výuku i praxi. In Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 91-97. ISBN 978-80-87035-54-2.
  3. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ŠVEC a Hana DOLEŽALOVÁ. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012, roč. 60, č. 4, s. 281-288, 7 s. ISSN 1211-8516.
  4. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ a Josef NAVRÁTIL. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 2012, Vol.15, No.2, s. 4-21. ISSN 1212-3285.
  5. PÍCHA, Kamil, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Josef NAVRÁTIL a Roman ŠVEC. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. České Budějovice, 2012, roč. 15, č. 2, s. 3-13. ISSN 1212-3285.
  6. ROUSEK, Pavel. Metodika naučnoj raboty : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012, 16 s. ISBN 978-80-7468-032-8.
  7. ROUSEK, Pavel. Metodika odborné práce : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 16 s. ISBN 978-80-87278-75-8.
  8. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
  9. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL a Kamil PÍCHA. The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.
  10. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA a Vivian BARAVALLE. The perception of the quality of acomodation establishments´ product. Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism. 2012, s. 4-21. ISSN 1821-2506.
  11. KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách. In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.

  2011

  1. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 43-52. ISSN 1802-503X.

  2010

  1. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA, Jan VÁCHAL a Lenka BEJLKOVÁ. Psaní seminárních a kvalifikačních prací na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 88 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 08:41