KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7454-339-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New technology in Czech Retailing: Self-scaning system
Název česky Nové technologie v tuzemském retailingu – Systém Scan&Go
Autoři KUČERA, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Zlín, Dokbat 2014 : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 6 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7454-339-5
Klíčová slova česky Retailing; samoodbavovací systém; scan&go systém; zákazník; mobilní obchodování
Klíčová slova anglicky Retailing; Self-checkout system; Scan & Go system; Customer; Mobile shopping
Štítky A_TBM, KCRM2, OBC, OBC_a, OBP_1, OBP_1a, OBP_2, OBP_2a
Změnil Změnil: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Změněno: 11. 7. 2014 08:54.
Anotace
Today there is a relatively high competition on the retail services market therefore it is necessary to make some steps to have as most loyal customers as possible. One way how to achieve this aim is to make the whole purchase process more effective for the customer. Nowadays many retailers use the self-scanning system. In the United States and west European countries this system is implemented for a longer time than in the Czech Republic. The first retailer implementing this system in our republic was Globus retail chain. The aim of this article is to describe Scan&Go system and also to introduce the methods of it’s using in the retail chain and also to compare the current implementation state of this system in the Czech Republic, Europe and the United States. Based on this article it is clear the way of this system using is very similar in Europe and in the United States. The Wal-Mart retail chain uses more modern technologies (Mobile shopping) than European retailers. The task for European retailers to the future is the implementation of modern technologies to their business activities with the aim of customers’ convenience.
Anotace česky
V současné době je na trhu maloobchodních služeb poměrně vysoká konkurence, a proto je nutné učinit některé kroky, aby maloobchodní řetězce získalo co možná nejvíce loajálních zákazníků. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout je, aby celý proces nákupu byl pro zákazníka rychlý a účinný. V dnešní době mnoho prodejců systém začíná používat selfscanning systém. Ve Spojených státech a zemích západní Evropy je tento systém zaveden již delší dobu, než v České republice. První prodejce, který zavedl systém v naší republice, byl maloobchodní řetězec Globus. Cílem tohoto článku je popsat Scan & Go systém a také představit metody jeho použití v maloobchodním řetězci a porovnat aktuální stav implementace tohoto systému v České republice, Evropě a ve Spojených státech. Na základě tohoto článku je jasné, že způsob, jak tento systém použití je velmi podobné v Evropě a ve Spojených státech. Maloobchodní řetězec Wal-Mart využívá více moderních technologií (mobilní nakupování) než evropští maloobchodníci. Úkol pro evropské obchodníky do budoucna je zavádění moderních technologií do svých podnikatelských aktivit s cílem zvýšit pohodlí zákazníků.
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2023 00:34