MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 43-52. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Consumer perception of private label brands in the Czech Republic
Name in Czech Vnímání privátních značek spotřebiteli v České republice
Authors MULAČOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr MULAČ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/11:00000250
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) privátní znaèka, maloobchod, spotøebitel, ekonomické, standardní a premiové privátní značky, znalost a vnímání privátních značek
Keywords in English private labels; retail; consumer; economic; standard and premium private labels; knowledge and awareness of private brands
Tags KCRM2, OBC, OBP_1, OBP_2, RIV11
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 24/1/2012 16:36.
Abstract
The very tough fight for customers in the retail trade is reflected by the strong growth in the number of products sold under private labels that are currently becoming an important factor in business competitiveness. These are brands that are produced and offered by retailers under their own name or brand. The range of retail brands is very extensive. While in the past, they were offered primarily as a low cost alternative to national and international brands, nowadays, these products have been competing with them at a higher price level as a so-called standard or premium private label. The aim of this paper is to analyze and discuss the relationship of Czech consumers to these private brands.
Abstract (in Czech)
Tvrdý boj o zákazníka v maloobchodě se projevuje výrazným růstem počtu výrobků prodávaných pod privátními značkami, které se v současné době stávají významným faktorem konkurenceschopnosti obchodu. Jedná se o značky výrobků, které jsou produkovány a nabízeny maloobchodem pod jeho vlastním jménem či značkou. Sortiment maloobchodních značek je velice obsáhlý. Zatímco v minulosti byly nabízeny především jako nízkonákladová alternativa značek národních či mezinárodních, v současné době jim konkurují ve vyšší cenové hladině jako "standardní nebo prémiové" privátní značky. Cílem příspěvku je analyzovat a diskutovat vztah českých spotřebitelů k těmto privátním značkám.
PrintDisplayed: 1/10/2023 01:49