Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2011

  1. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Bankrotní modely v podmínkách České republiky (Bankruptcy models in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 121-130. ISSN 1802-503X.
  2. MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 43-52. ISSN 1802-503X.
  3. JÍLKOVÁ, Ivana. Cooperation, Competition and their Efficiency in Tertiary Education (Kooperace, soutěživost a jejich efektivita v terciárním vzděláváním). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, No 1, p. 196-203. ISSN 1214-4967.
  4. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině (Drainage, retention and supply system for regulating the water regime in the landscape). 2011.
  5. NOVOTNÝ, Radimír. Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře (Two geometric examples of "transitional" areas in architecture). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 191-202. ISSN 1802-503X.
  6. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ, Hana EZROVÁ and Romana PÍCHOVÁ. Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1 (Tax harmonisation in free trade EU – reflection on the possibilities of tax evasion - part 1). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 61-76. ISSN 1802-503X.
  7. SOMR, Miroslav. Hegelova edukační teorie (Hegel’s educational theory). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 151 pp. ISBN 978-80-87278-80-2.
  8. ŠKODA, Stanislav, Jan VÁCHAL, Radka VÁCHALOVÁ and Miroslav DUMBROVSKÝ. Chemismus a agresivita mělkých podzemních vod v prostoru obchodní zóny v Českých Budějovicích (Chemical status and aggressiveness of shallow underground waters in the area of České Budějovice retail park). Vodní hospodářství. Čkyně: Vodní hospodářství s r.o., 2011, roč. 61, No 12, p. 462-464. ISSN 1211-0760.
  9. SOMR, Miroslav and Lenka HRUŠKOVÁ. Idea vzdělání v Německu (Education Idea in Germany). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, No 1, p. 191-195. ISSN 1214-4967.
  10. SOMR, Miroslav. Komenského etické vize o nápravě věcí lidských (Komenský's ethical vision of the reform of human affairs). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 79-90. ISSN 1802-503X.
  11. HYNEK, Petr, Petra BEDNÁŘOVÁ and Alena HYNKOVÁ. Kompozitový díl a způsob jeho výroby (Composite component and method of its production). 2011.
  12. ŠUBRT, Roman. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. I.díl (Contact insulation from the perspective of thermal bridges with doweles and their penetration. 1st part). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2011, roč. 5, No 8, p. 38-41. ISSN 1802-2030.
  13. ŠUBRT, Roman. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. II. díl (Contact insulation from the perspective of thermal bridges with dowels and their penetration. 2st part). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2011, roč. 5, No 10, p. 38-39. ISSN 1802-2030.
  14. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku (Methods of Business Evaluation). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 246 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.
  15. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky (Methods of Company Evaluation and its Faults). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, No 1, p. 50-55. ISSN 1214-4967.
  16. MARŠÍK, Martin and Daniel KOPTA. Možnosti využití sezónního kolísání cen u vepřového masa k ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem (Possibilities of use of seasonal fluctuations in prices for pork to affect the economic results of agricultural companies). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 53-60. ISSN 1802-503X.
  17. NOVOTNÝ, Radimír. Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů (Some aspects of pressure cutting of materials). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 215-234. ISSN 1802-503X.
  18. HRUŠKOVÁ, Lenka and Kamila ZELINKOVÁ. Stellung der nonverbalen Kommunikation im Unterricht (Role of Non-verbal Communication in Teaching). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, No 2, p. 188-192. ISSN 1214-4967.
  19. ŠUBRT, Roman, Martin ŠKOPEK, Pavlína CHARVÁTOVÁ, Jan KURC, Bjorn KIERULF, Juraj HAZUCHA, Jiří ČECH, Aleš BROTÁNEK and Rostislav KUBÍČEK. Tepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy (Thermal bridges : details for low energy and passive houses). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 222 pp. Stavitel. ISBN 978-80-247-4059-1.
  20. MARŠÍKOVÁ, Marta and Pavel ROUSEK. Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 2, p. 35-42. ISSN 1802-503X.
  21. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vliv pojistné hydroizolace na vlhkostní režim dřevěné střešní konstrukce (Effect of Secondary Waterproofing Layer to the Roof Moisture Regime). TZB-info. Praha, 2011, Neuveden, září 2011, p. 1-6. ISSN 1801-4399.
  22. HRUBÁ, Lenka and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance (The influence of working conditions at the work output). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 31-39. ISSN 1802-503X.
  23. VOCHOZKA, Marek and Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál (Value of Alternative Costs of Equity). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, No 1, p. 45-49. ISSN 1214-4967.
  24. MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Zadluženost českých domácností a finanční krize (Czech Households’ Indebtedness within Financial Crisis). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. VIII, No 1, p. 18-24. ISSN 1214-4967.
  25. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech (Device for regulating the water regime in wetland systems). 2011.
  26. ŠÍR, Miloslav, Jiří LÖFFELMANN, Jan VÁCHAL, Miroslav KREJČA, Stanislav ŠKODA, Jan FRELICH and Radka NOVAES VÁCHALOVÁ. Způsob měření vlhkosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu (Method of measuring of moisture of materials and equipment to carry out this method). 2011.

  2010

  1. VOCHOZKA, Marek and Pavel ROUSEK. Altmanův index, Index IN05 a jejich srovnání (Altman s Z-score, Index IN05 and Their Comparison). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 26-36. ISSN 1802-503X.
  2. HYNKOVÁ, Alena. Druhotné vady z provedení detailů zateplovacích systémů obvodových plášťů (Secondary Defects of Thermal Insulation Systems of the Siding Features). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 204-212. ISSN 1802-503X.
  3. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Economic, Social and Cultural changes in England Based on Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 382-385. ISSN 1802-503X.
  4. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ and Petr MULAČ. European Concept of Sustainability and Environment for Retail. In Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010, p. 152 - 161. Studia I. ISBN 978-80-86708-90-4.
  5. VYSOKÁ, Jana. Feasibility of Input-output Model and M-matrices. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 76-83. ISSN 1802-503X.
  6. VYSOKÁ, Jana. M-matrices in Economic Models. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2010, roč. 39, No 2, p. 15-22. ISSN 1335-4981.
  7. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k problematice horizontálních nosných prvků na jejich kontaktu s podporami (A Few Notes on Horizontal Carrying Elements Problems at Their Contact with Supports). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 262-278. ISSN 1802-503X.
  8. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady (Repairs of Facades, Thermal Insulation Systems and Their Secondary Defects). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, No 3, p. 22-26. ISSN 1802-2030.
  9. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Podpora malého a středního podnikání s využitím prostředků EU v podmínkách Jihočeského kraje (Small and Mid Business Support with EU Resources in South Bohemia). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 112-122. ISSN 1802-503X.
  10. MÁČE, Miroslav. Podrozvaha příspěvkových organizací obcí a měst (Off balance sheet governmental organizations municipalities and cities). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 124-134. ISSN 1802-503X.
  11. KUPILÍK, Václav. Poruchy střech z trapézových plechů s vnitřními žlaby v zimním období (Failures of Roofs from Trapezoidal Plates with Internal Gutters in Winter Season). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, vol. 2010, 27 12 2010, p. 1-4. ISSN 1801-4399.
  12. NOVOTNÝ, Radimír. Pružně přetvárné charakteristiky některých přímých tyčových prvků namáhaných osovým tahem (Some Straight Rod Elements Elastic Reshaping Characteristics of Given Taper Streined by Axis Tension). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 308-316. ISSN 1802-503X.
  13. ŠÍMA, František. Přístup k matematizaci prostřednictvím úloh rekreační matematiky (Approach to a transfer into mathematics through exercises of recreative mathematics). Matematika - fyzika - informatika. Olomouc: Prometheus, 2010, roč. 19, No 7, p. 396 - 405. ISSN 1210-1761.
  14. RYNDOVÁ, Jitka. Reflexe nad Spinozou (Reflection on Spinoza). Auspicia. České Budějovice: VŠERS České Budějovice, 2010, roč. 7, No 06, p. 126-129. ISSN 1214-4967.
  15. VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou (Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 168-176. ISSN 1802-503X.
  16. MULAČOVÁ, Věra, Ludmila OPEKAROVÁ and Petr MULAČ. Společenská odpovědnost firem v maloobchodě (Corporate and Social Responsibility in Retail). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 178-187. ISSN 1802-503X.
  17. KUPILÍK, Václav. Šikmé střechy z pohledu hydroizolace (Sloping Roofs from Waterproofing Point of View). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, vol. 2010, 31 5 2010, p. 1-5. ISSN 1801-4399.
  18. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 (Accounting for municipality and allowance organizations and organizations of the state). 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 335 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3343-2.
  19. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. Vady úprav betonových balkonů a jejich důsledky (Defects of Renovation of Concrete Balkonies and Conseguences thereof). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, No 10, p. 30-32. ISSN 1802-2030.
  20. HRUŠKOVÁ, Lenka. Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování (The Impact of Cooperative Strategies on the Efficiency of Language Teaching). 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 116 pp. ISBN 978-80-7315-196-6.
  21. KONEČNÝ, František. Využití projektového řízení při povolování staveb (Using Project Management for Building Permission). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 318-328. ISSN 1802-503X.
  22. VOCHOZKA, Marek. Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku (Development of Methods for Comprehesive Evaluation of Business Performance). Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2010, vol. 58, No 5, p. 675-688. ISSN 0032-3233.
  23. KUPILÍK, Václav. Závady dřevěného obvodového pláště (Failures of Wooden External Skin). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, vol. 2010, 1 3 2010, p. 1-5. ISSN 1801-4399.
  24. DOLANSKÝ, Tomáš, Miluše DOLANSKÁ and Jana ŠTRONEROVÁ. Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií (The Needs of Employers in the Geospatial Technologies). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 330-343. ISSN 1802-503X.
  25. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Zkušenosti a problémy s bezpečností práce při výměně oken panelových domů na stavbách (Experience and Problems of the Occupational Safety in the Process of Window Change on the High-rise Blocks). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 344–349. ISSN 1802-503X.
Display details
Displayed: 18/5/2024 15:14