Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Bankrotní modely v podmínkách České republiky. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 121-130. ISSN 1802-503X.
  2. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Consumer perception of private label brands in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 43-52. ISSN 1802-503X.
  3. JÍLKOVÁ, Ivana. Cooperation, Competition and their Efficiency in Tertiary Education. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 196-203. ISSN 1214-4967.
  4. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině. 2011. Patent. Číslo: 302481. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Datum registrace: 2. 9. 2008. Datum přijetí: 28. 4. 2011.
  5. NOVOTNÝ, Radimír. Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 191-202. ISSN 1802-503X.
  6. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ, Hana EZROVÁ a Romana PÍCHOVÁ. Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 61-76. ISSN 1802-503X.
  7. SOMR, Miroslav. Hegelova edukační teorie. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 151 s. ISBN 978-80-87278-80-2.
  8. ŠKODA, Stanislav, Jan VÁCHAL, Radka VÁCHALOVÁ a Miroslav DUMBROVSKÝ. Chemismus a agresivita mělkých podzemních vod v prostoru obchodní zóny v Českých Budějovicích. Vodní hospodářství. Čkyně: Vodní hospodářství s r.o., 2011, roč. 61, č. 12, s. 462-464. ISSN 1211-0760.
  9. SOMR, Miroslav a Lenka HRUŠKOVÁ. Idea vzdělání v Německu. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 191-195. ISSN 1214-4967.
  10. SOMR, Miroslav. Komenského etické vize o nápravě věcí lidských. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 79-90. ISSN 1802-503X.
  11. HYNEK, Petr, Petra BEDNÁŘOVÁ a Alena HYNKOVÁ. Kompozitový díl a způsob jeho výroby. 2011. Patent. Číslo: 302900. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 30. 4. 2010. Datum přijetí: 1. 12. 2011.
  12. ŠUBRT, Roman. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. I.díl. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2011, roč. 5, č. 8, s. 38-41. ISSN 1802-2030.
  13. ŠUBRT, Roman. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. II. díl. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2011, roč. 5, č. 10, s. 38-39. ISSN 1802-2030.
  14. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.
  15. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 50-55. ISSN 1214-4967.
  16. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Možnosti využití sezónního kolísání cen u vepřového masa k ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 53-60. ISSN 1802-503X.
  17. NOVOTNÝ, Radimír. Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 215-234. ISSN 1802-503X.
  18. HRUŠKOVÁ, Lenka a Kamila ZELINKOVÁ. Stellung der nonverbalen Kommunikation im Unterricht. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 2, s. 188-192. ISSN 1214-4967.
  19. ŠUBRT, Roman, Martin ŠKOPEK, Pavlína CHARVÁTOVÁ, Jan KURC, Bjorn KIERULF, Juraj HAZUCHA, Jiří ČECH, Aleš BROTÁNEK a Rostislav KUBÍČEK. Tepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 222 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4059-1.
  20. MARŠÍKOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 35-42. ISSN 1802-503X.
  21. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vliv pojistné hydroizolace na vlhkostní režim dřevěné střešní konstrukce. TZB-info. Praha, 2011, Neuveden, září 2011, s. 1-6. ISSN 1801-4399.
  22. HRUBÁ, Lenka a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 31-39. ISSN 1802-503X.
  23. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1214-4967.
  24. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Zadluženost českých domácností a finanční krize. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. VIII, č. 1, s. 18-24. ISSN 1214-4967.
  25. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech. 2011. Patent. Číslo: 302474. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 8. 9. 2008. Datum přijetí: 27. 4. 2011.
  26. ŠÍR, Miloslav, Jiří LÖFFELMANN, Jan VÁCHAL, Miroslav KREJČA, Stanislav ŠKODA, Jan FRELICH a Radka NOVAES VÁCHALOVÁ. Způsob měření vlhkosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2011. Patent. Číslo: 302651. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 6. 5. 2008. Datum přijetí: 11. 7. 2011.

  2010

  1. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Altmanův index, Index IN05 a jejich srovnání. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 26-36. ISSN 1802-503X.
  2. HYNKOVÁ, Alena. Druhotné vady z provedení detailů zateplovacích systémů obvodových plášťů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 204-212. ISSN 1802-503X.
  3. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Economic, Social and Cultural changes in England Based on Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 382-385. ISSN 1802-503X.
  4. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ a Petr MULAČ. European Concept of Sustainability and Environment for Retail. In Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. s. 152 - 161. Studia I. ISBN 978-80-86708-90-4.
  5. VYSOKÁ, Jana. Feasibility of Input-output Model and M-matrices. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 76-83. ISSN 1802-503X.
  6. VYSOKÁ, Jana. M-matrices in Economic Models. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2010, roč. 39, č. 2, s. 15-22. ISSN 1335-4981.
  7. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k problematice horizontálních nosných prvků na jejich kontaktu s podporami. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 262-278. ISSN 1802-503X.
  8. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, č. 3, s. 22-26. ISSN 1802-2030.
  9. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podpora malého a středního podnikání s využitím prostředků EU v podmínkách Jihočeského kraje. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 112-122. ISSN 1802-503X.
  10. MÁČE, Miroslav. Podrozvaha příspěvkových organizací obcí a měst. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 124-134. ISSN 1802-503X.
  11. KUPILÍK, Václav. Poruchy střech z trapézových plechů s vnitřními žlaby v zimním období. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, roč. 2010, 27 12 2010, s. 1-4. ISSN 1801-4399.
  12. NOVOTNÝ, Radimír. Pružně přetvárné charakteristiky některých přímých tyčových prvků namáhaných osovým tahem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 308-316. ISSN 1802-503X.
  13. ŠÍMA, František. Přístup k matematizaci prostřednictvím úloh rekreační matematiky. Matematika - fyzika - informatika. Olomouc: Prometheus, 2010, roč. 19, č. 7, s. 396 - 405. ISSN 1210-1761.
  14. RYNDOVÁ, Jitka. Reflexe nad Spinozou. Auspicia. České Budějovice: VŠERS České Budějovice, 2010, roč. 7, č. 06, s. 126-129. ISSN 1214-4967.
  15. VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 168-176. ISSN 1802-503X.
  16. MULAČOVÁ, Věra, Ludmila OPEKAROVÁ a Petr MULAČ. Společenská odpovědnost firem v maloobchodě. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 178-187. ISSN 1802-503X.
  17. KUPILÍK, Václav. Šikmé střechy z pohledu hydroizolace. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, roč. 2010, 31 5 2010, s. 1-5. ISSN 1801-4399.
  18. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 335 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3343-2.
  19. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Vady úprav betonových balkonů a jejich důsledky. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, č. 10, s. 30-32. ISSN 1802-2030.
  20. HRUŠKOVÁ, Lenka. Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 116 s. ISBN 978-80-7315-196-6.
  21. KONEČNÝ, František. Využití projektového řízení při povolování staveb. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 318-328. ISSN 1802-503X.
  22. VOCHOZKA, Marek. Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2010, roč. 58, č. 5, s. 675-688. ISSN 0032-3233.
  23. KUPILÍK, Václav. Závady dřevěného obvodového pláště. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, roč. 2010, 1 3 2010, s. 1-5. ISSN 1801-4399.
  24. DOLANSKÝ, Tomáš, Miluše DOLANSKÁ a Jana ŠTRONEROVÁ. Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 330-343. ISSN 1802-503X.
  25. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Zkušenosti a problémy s bezpečností práce při výměně oken panelových domů na stavbách. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 344–349. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 01:05