KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách (Customer loyalty as a tool of competitiveness increase in retail chains). In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách
Name (in English) Customer loyalty as a tool of competitiveness increase in retail chains
Authors KUČERA, Lukáš.
Edition Jihlava, Konkurence. sborník z konference, p. 58-67, 10 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-53-5
Keywords (in Czech) retailová firma; zákazník; databáze; CRM; věrnost
Keywords in English retail chain; customer; database; CRM; loyalty
Tags KCRM2, OBC, OBC_a, OBP_1, OBP_1a, OBP_2, OBP_2a
Changed by Changed by: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Changed: 25/11/2013 20:15.
Abstract
Tento článek se zabývá problematikou věrnosti zákazníka a její tvorby. Je jasné, že v dnešní vysoce konkurenční době, je zejména pro firmy působící v oblasti retailu důležité určitým způsobem se odlišit od konkurence a budovat spokojeného a věrného zákazníka. Mezi aktivity, které mohou pomoci naplnit tyto cíle, patří zejména tvorba a využívání zákaznických databází, efektivní řízení vztahů se zákazníky, implementace věrnostních programů a v neposlední řadě též aktivity, které jsou spojené s obchodní jednotkou samotnou (merchandising, zákaznická centra, nákupní atmosféra atd.).
Abstract (in English)
This article deals with the problematic of customer loyalty and its creation. It is clear that today, when there is a high competition on the market, is necessary for each retail chain to differ from the other competitors. Among activities which can help to achieve these aims are following: creation and usage of customer databases, effective customer relationship management and loyalty programs implementation and activities connected with retail chains (merchandising, customers clubs, shopping atmosphere).
PrintDisplayed: 21/7/2024 08:58