KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví (Management information system use in hotel industry). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, p. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví
Name (in English) Management information system use in hotel industry
Authors KUČERA, Lukáš.
Edition 1. vyd. Brno, Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků, p. 97-102, 6 pp. 2014.
Publisher Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87300-55-8
Keywords (in Czech) Hotelnictví; manažerský informační systém (MIS); moduly MIS; hotelový informační systém (HIS); moduly HIS
Keywords in English Hotel industry; Management Information Systems (MIS); MIS Modules; Hotel Information Systems (HIS); HIS modules
Tags KCRM2, OBC, OBC_a, OBP_1, OBP_1a, OBP_2, OBP_2a
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 10:44.
Abstract
V současné době se trh ubytovacích služeb vyznačuje vysokou konkurencí a stále se projevujícími důsledky ekonomické krize. Tyto faktory způsobily pokles poptávky po ubytovacích službách, která je velmi důchodově elastická. Využití manažerského informačního systému může pomoci manažerům hotelů s optimalizací nákladů, maximalizací obratu a také se zvýšením efektivity téměř všech procesů, které probíhají v rámci běžné činnosti hotelu. Cílem tohoto příspěvku je představit manažerské informační systémy a nastínit možnosti jejich využití na trhu ubytovacích služeb.
Abstract (in English)
Today there is a high competition on the hotel industry market and the economic crisis effects are still manifesting on this market. That is why the demand for hotel industry services still decreases (this demand is very sensitive to income changes). Management information system use can help hotel managers with cost optimization, turnover maximizing and also with increase of effectiveness of all processes taking place in the hotel. The aim of this paper is to introduce management information systems and to outline how to use the management information systems in the hotel industry.
PrintDisplayed: 22/7/2024 04:00