MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, č. 11, s. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass
Název česky Management živin při zpracování dezintegrované živé hmoty
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Simona HAŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Robert ZEMAN (203 Česká republika, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Chemical Engineering and Technology, Weinheim, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, 0930-7516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000407
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1002/ceat.201400341
UT WoS 000344334300016
Klíčová slova česky výroba energie; lignocelulóza; management živin; živá hmota
Klíčová slova anglicky Energy production; Lignocellulose; Nutrient management; Phytomass
Štítky IF, KEM2, PCM, PRI_2, RIV14
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 11:08.
Anotace
Energy production from phytomass residues such as harvest leftovers is generally accepted as a sustainable way. Excellent results may be reviewed in papers based on laboratory observations. However, trials performed on a commercial scale show that without proper disintegration long retention times, huge fermenters, or various chemicals are required. The results obtained in a commercial scale suggest that intensive disintegration makes subsequent processes less manageable. Two conventional methods of nutrient management and the recently proposed method, which takes into account the availability of nutrients, have been robustly tested. The data from all three methods and the technological and cost assessment that followed demonstrated that the application of the newly proposed method opens up the potential for further optimization, which may lead up to significant reductions in energy price.
Anotace česky
Produkci energie z odpadů lze obecně považovat za udžitelnou. Mnohé technologie v komerčních rozměrech však nevykazují očekávané výsledky bez předchozí dezintegrace hmoty. Bylo pozorováno, že intenzivní dezintegrace znesnadňuje management biologických procesů, potažmo živin. Byl navržen nový způsob managementu živin, který respektuje jejich disponibilitu v návaznosti na metabolické projevy přítomných forem života. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v komerčním provozu bylo možno posoudit nový způsob managementu finančními ukazateli. Závěrem byl vysloven předpoklad o možných ekonomických dopadech.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 14:08