MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New concept of urban green management
Název česky Nový koncept managementu veřejné zeleně
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Robert ZEMAN (203 Česká republika, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Simona HAŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, New York, Springer, 2014, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000406
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-014-0736-5
UT WoS 000345075400033
Klíčová slova česky Management; tráva; pirolíza; biouhel
Klíčová slova anglicky Charcoal; Grass; Management; Pyrolysis
Štítky IF, KEM4, PRI_1, PRI_2, RIV14
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 11:03.
Anotace
Many cities face a long-term surplus of grass cuttings. Its management is usually financially demanding once many of the up to date technologies require high acquisition as well as variable costs. It was verified in a commercial scale if the newly proposed concept of anaerobic fermentation followed by continuous pyrolysis is technically and economically feasible to manage macerated cutting of urban green in a commercial scale. Design of the concept is thoroughly described, documented in figures, and biochemically analyzed in detail. Assessment of the concept shows that subsequent pyrolysis of the anaerobically fermented residue allows among biogas to produce also high-quality charcoal. It was proved that the proposed solution improves the overall economy. In addition, it may be assumed that this applied research is consistent with previous theoretical assumptions stating that any kind of aerobic or anaerobic fermentation increases the heating value of the charcoal obtained.
Anotace česky
Mnoho měst čelí dlouhodobému nadbytku odpadů ze správy veřejné zeleně. Nakládání s tímto odpadem je finančně náročné a je spojeno s velkými pořizovacími i variabilními náklady. Bylo ověřeno v komerčních rozměrech, že nově navržený koncept anaerobní fermentace následovaný kontninuální pirolízou je technicky a ekonomicky proveditelný. Posouzení konceptu ukazuje, že následný fermentačních residuí umožňuje kromě bioplynu produkovat též vysoce kvalitní biouhel. K tomu byla vytvořena hypotéza, že předchozí fermentační proces zvýšil mikroporozitu získaného produktu.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 11:30