Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 104-111. ISSN 1339-3189.
 2. 2017

 3. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 227-238. ISSN 1337-7493.
 4. VANÍČKOVÁ, Radka. Zhodnocení efektivnosti investičních dotačních titulů. In Růžena Ferebauerová, Richar Říha. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EU Z OBLASTI EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. s. 50-58. ISBN 978-80-7556-021-6.
 5. 2016

 6. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Monika DOHNANSKÁ. Analysis of Managerial Competencies of Construction Projects through HPI and MBTI Questionnaire. In prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., Mgr. Richard Fedorko, PhD. MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vydání. Prešov, SLOVAKIA: Bookman s.r.o., 2016. s. 72-77. ISBN 978-80-8165-155-7.
 7. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-Univerzita of Žilina, 2016. s. 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka a Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. s. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
 9. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Monika DOHNANSKÁ, Daniela HILČÍKOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Project Manager’s Competencies in Czech Lottery Industry Enterprise. Economics World. New York, USA: David Publishing Company, 2016, Vol. 4, No 6, s. 274-283. ISSN 2328-7144.
 10. 2015

 11. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Assessing the implications of EU subsidy policy on renewable energy in Czech Republic. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, č. 2, s. 549-554. ISSN 1618-954X.
 12. VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK a Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve. 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 s. ISBN 978-80-972014-5-6.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji". 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 s. ISBN 978-80-7468-092-2.
 14. ŠOLC, Ladislav a Iveta KMECOVÁ. The quality management system and the czech small and medium-sized enterprises. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 77-81. ISSN 2464-6369.
 15. 2014

 16. MAROUŠEK, Josef. Economically oriented process optimization in waste management. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2014, vol. 21, č. 12, s. 7400-7402. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-014-2688-z.
 17. MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
 18. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol. In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
 19. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Právní rozbor rodinného podnikání. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. 1. vydání. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, 2014. s. 79 - 85, 294 s. ISBN 978-80-89306-24-4.
 20. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Role Evropské centrální banky pro zavádění eura a postupy zavádění eura u nově vstupujících členských států EU. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 71-74. ISBN 978-80-87472-67-5.
 21. MAROUŠEK, Josef. Significant breakthrough in biochar cost reduction. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1821-1825. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0730-y.
 22. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Stanislav BÍLEK, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Základní právní aspekty evropské integrace. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 9-12. ISBN 978-80-87472-67-5.
 23. 2013

 24. JAMBAL, Tsolmon. Analiz raschodov na obespečenije kačestva izdelij mašinostroitel’nogo zavoda OOO "ABC-Stankoobrabotka". Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija 2: Ekonomika i pravo. Iževsk: Udmurtskij gosudarstvennyj universitet, 2013, Neuveden, č. 1, s. 70-73. ISSN 1810-5505.
 25. ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 158-169. ISSN 1802-503X.
 26. 2012

 27. ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 155-163. ISSN 1802-503X.
 28. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Pareto analýza v ekonomickém rozhodování. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 147-154. ISBN 978-80-87035-62-7.
 29. JAMBAL, Tsolmon. Problematika sobljudenija kačestva moloka na molokozavode AO <<SUU HK >>, respublika Mongolija. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 32-39. ISBN 978-80-7468-049-6.
 30. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
 31. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-051-9.
 32. 2010

 33. WALTEROVÁ, Dana. Praxe studentů VŠTE České Budějovice. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 10 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 34. ŠOLC, Ladislav a Tsolmon JAMBAL. Řízení jakosti : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 s.
 35. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Tsolmon JAMBAL. Základy projektového řízení : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 s. ISBN 978-80-87278-62-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 7. 2022 13:11