ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol. In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol
Název česky Podnikatelský potenciál a vlohy pro podnikání u žáků a studentů vysokých škol
Název anglicky Business potential and talents of enterprise for pupils and university students
Autoři ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ.
Vydání 1. vydání. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, od s. 254 -263, 10 s. 2014.
Nakladatel College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-91-7
Klíčová slova česky podnikání, podnikatelský potenciál, žák, student
Klíčová slova anglicky business, entrepreneurship education, pupil, student
Štítky KEM4, PRJ_1, PRJ_E2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 21. 9. 2015 07:49.
Anotace
Podnikanie prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hospodárskemu rastu a rozvoji, zvýšení životnej úrovne obyvateľov, podpoře technického a technologického pokroku. Proces podnikanie a podnikavosť je rozhodujícím determínantem pre zvýšení konkurenceschopnosti firem. Z uvedených dôvodov je nezbytně nutné formovanie podnikavosti (výchova k podnikavosti) u žiakov a študentov na všetkých typoch a stupňoch škôl obchodního, ekonomického, ale zejména technického zaměření i v procesu celoživotního vzdelávaní. V príspevku poukazujeme na výsledky prieskumov žiakov vybraných stredných škôl a študentov vysokej školy na Slovensku v období rokov 2009 až 2012 zameraných na podnikateľsky potenciál a vlohy pre podnikanie.
Anotace česky
Podnikání přispívá k tvorbě nových pracovních míst, hospodářskému růstu a rozvoji, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, podpoře technického a technologického pokroku. Proces podnikání a podnikavosti je rozhodujícím determinantem pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Z uvedených důvodů je nezbytně nutné formulovat podnikavost, tj výchovu žáků a studentů k podnikání na všech úrovních obchodních, ekonomických a technických škol, ale i v procesu celoživotního vzdělávání a učební. V příspěvku poukazujeme na výsledky průzkumu žáků vybraných středních škol a studentů vysoké školy na Slovensku v období roku 2009 - 2012 s cílem zaměření na podnikatelský potenciál a vlohy pro podnikání.
Anotace anglicky
Business contributes to the creation of new jobs, economic growth and development, raise living standards, technical and technological progress. The process of business and entrepreneurship is a key for increase in competitiveness for companies. For the above reasons, it is necessary to necessarily the formation of entrepreneurship (entrepreneurial education) for pupils and students on all types and levels of schools, economic, and especially technological specialization in the process of lifelong learning. The contribution of the results of the surveys of students at selected high schools and college students in the period 2009 to 2012 focusing on the business potential and talent for the business.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 05:05