Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ (NEW APPROACH TO TESTING MATERIAL AND ENERGY FLOWS IN AN AREA). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 104-111. ISSN 1339-3189.
 2. 2017

 3. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 227-238. ISSN 1337-7493.
 4. VANÍČKOVÁ, Radka. Zhodnocení efektivnosti investičních dotačních titulů (Assesing the effectiveness of investment subsidies). In Růžena Ferebauerová, Richar Říha. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EU Z OBLASTI EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. p. 50-58. ISBN 978-80-7556-021-6.
 5. 2016

 6. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ and Monika DOHNANSKÁ. Analysis of Managerial Competencies of Construction Projects through HPI and MBTI Questionnaire. In prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., Mgr. Richard Fedorko, PhD. MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vydání. Prešov, SLOVAKIA: Bookman s.r.o., 2016. p. 72-77. ISBN 978-80-8165-155-7.
 7. VANÍČKOVÁ, Radka and Stanislav BÍLEK. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-Univerzita of Žilina, 2016. p. 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka and Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. p. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
 9. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Monika DOHNANSKÁ, Daniela HILČÍKOVÁ and Radka VANÍČKOVÁ. Project Manager’s Competencies in Czech Lottery Industry Enterprise. Economics World. New York, USA: David Publishing Company, 2016, Vol. 4, No 6, p. 274-283. ISSN 2328-7144.
 10. 2015

 11. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL and Radka VANÍČKOVÁ. Assessing the implications of EU subsidy policy on renewable energy in Czech Republic. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, No 2, p. 549-554. ISSN 1618-954X.
 12. VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK and Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve (Quality Management Commodity). 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 pp. ISBN 978-80-972014-5-6.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji" (Project 2: Regional individual project "Educate for growth in South Bohemia"). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-7468-092-2.
 14. ŠOLC, Ladislav and Iveta KMECOVÁ. The quality management system and the czech small and medium-sized enterprises. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 77-81. ISSN 2464-6369.
 15. 2014

 16. MAROUŠEK, Josef. Economically oriented process optimization in waste management. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2014, vol. 21, No 12, p. 7400-7402. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-014-2688-z.
 17. MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ and Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
 18. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol (Business potential and talents of enterprise for pupils and university students). In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
 19. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ and Robert ZEMAN. Právní rozbor rodinného podnikání (Legal analysis of family business). In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. 1. vydání. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, 2014. p. 79 - 85, 294 pp. ISBN 978-80-89306-24-4.
 20. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ and Stanislav BÍLEK. Role Evropské centrální banky pro zavádění eura a postupy zavádění eura u nově vstupujících členských států EU (The role of the European Central Bank for the introduction of the euro and procedures for the introduction of the euro by new entrants to the EU Member States). In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2014. p. 71-74. ISBN 978-80-87472-67-5.
 21. MAROUŠEK, Josef. Significant breakthrough in biochar cost reduction. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1821-1825. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0730-y.
 22. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Stanislav BÍLEK, Radka VANÍČKOVÁ and Robert ZEMAN. Základní právní aspekty evropské integrace (Basic legal aspects of European integration). In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. p. 9-12. ISBN 978-80-87472-67-5.
 23. 2013

 24. JAMBAL, Tsolmon. Analiz raschodov na obespečenije kačestva izdelij mašinostroitel’nogo zavoda OOO "ABC-Stankoobrabotka" (The cost analysis relating to the quality of the concrete products of engineering industry from producer ABC machining Ltd). Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija 2: Ekonomika i pravo. Iževsk: Udmurtskij gosudarstvennyj universitet, 2013, Neuveden, No 1, p. 70-73. ISSN 1810-5505.
 25. ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží (Preference of Quality or Price When Buying Consumer Goods). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 1, p. 158-169. ISSN 1802-503X.
 26. 2012

 27. ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží (Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 155-163. ISSN 1802-503X.
 28. MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Pareto analýza v ekonomickém rozhodování (Pareto Analysis in Business Decision Making). In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 147-154. ISBN 978-80-87035-62-7.
 29. JAMBAL, Tsolmon. Problematika sobljudenija kačestva moloka na molokozavode AO <<SUU HK >>, respublika Mongolija (The issue of milk quality in Mongolian company SUU HK Inc.). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 32-39. ISBN 978-80-7468-049-6.
 30. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ and Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
 31. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ and Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-051-9.
 32. 2010

 33. WALTEROVÁ, Dana. Praxe studentů VŠTE České Budějovice (VŠTE České Budějovice Students´ Practices). In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 10 pp. ISBN 978-80-87278-48-2.
 34. ŠOLC, Ladislav and Tsolmon JAMBAL. Řízení jakosti : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 pp.
 35. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Tsolmon JAMBAL. Základy projektového řízení : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 pp. ISBN 978-80-87278-62-8.
Display details
Displayed: 27/11/2022 06:18